загрузка...
 
Словник маркетолога - Вандич : Г
Повернутись до змісту
Гарант - поручитель - держава, установа чи особа, котрі дають у будь-чому гарантію і стежать за її виконанням.
Гарантійне зобов'язання - документ, який підтверджує, що поставлений товар (найчастіше обладнання) відповідає умовам певного контракту.
Гармонійність товарного асортименту - див. товарного асортименту гармонійність.
ГАТТ (САТТ) - міжнародна угода, яка сприяє міжнародній торгівлі за допомогою зниження тарифів та усунення інших міжнародних торгівельних бар'єрів.
Гібридні методи дослідження - методи, які поєднують детерміновані та ймовірні (стохастичні) характеристики (наприклад, динамічне і евристичне програмування), застосовуються перш за все для дослідження проблем товароруу.
Гіперінфляція - швидке зростання товарних цін і грошової маси в обігу, що різко знецінюють грошову одиницю і веде до згортання виробництва, масового безробіття та руйнування нормальних господарських зв'язків.
Глобальна фірма - фірма, яка, працюючи в декількох країнах, досягає таких переваг в наукових дослідженнях, виробництві, маркетингу, фінансах, які недосяжні її домашніми конкурентами.
Глобальний маркетинг - маркетинг, який заснований на інтеграції чи стандартизації маркетингової діяльності на різних географічних ринках.
Глибина товарного асортименту - див. товарного асортименту глибина.
Глибинне інтерв'ю - інтерв'ю, яке заклечається в послідовному задаванні кваліфікованим інтерв'юером респонденту групи зондуючих запитань, з метою розуміння, чому члени групи поводять себе певним чином або що вони думають про певну проблему.
Горизонтальна диверсифікація - див. диверсифікація горизонтальна.
Горизонтальна диверсифікаційна стратегія - стратегія зростання товарної номенклатури, яка припускає поглинання компанією підприємства, що випускає товари технологічно не подібні до товарів, які випускає сама компанія.
Горизонтальна інтеграція - стратегія зростання, яка передбачає поглинання компанією своїх конкурентів.
Горизонтальна маркетингова система - системи, які виникають при об'єднанні двох або більше підприємств, які спрямовують свої зусилля для ефективного використання маркетингових можливостей.
Господарський механізм - системи використання економічних законів за допомогою різноманітних засобів для розв'язання суперечностей суспільного розвитку виробництва, узгодження інтересів виробників, колективу, класу, суспільства. Ядром сучасного господарського механізму є державне регулювання економіки.
Гроші — особливий товар, що викопує роль загального еквівалента при обміні товарів.
Грошові доходи населення - основний вид доходів у формі заробітної плати, пенсії, грошових допомоги, стипендії тощо.
Грошова маса - загальний обсяг випущених в обіг металічних монет і паперових грошей (скарбничих і банківських білетів). У загальний обсяг грошових засобів господарському обліку, крім наявних грошей, включаються також грошові засоби па поточних рахунках в банках.
Грошова одиниця встановлений її законодавчому порядку грошовий знак, який служить для співвимірювання і вираження цін усіх товарів.
Грошова оренда - тип орендної угоди, згідно з якою орендар платить за користування землею певну суму грошей.
Грошова реформа - система державних заходів, спрямована на упорядкування та зміцнення грошової системи.
Грошова система - форма організації грошового обігу, що склалася в даній країні і закріплена законодавством.
Групові марки - див. стратегія групових марок.
Гуманістичний маркетинг - концепція, яка опирається на високі етичні принципи, іадоволення потреб та інтересів широких верств суспільства.


загрузка...