загрузка...
 
Словник маркетолога - Вандич : Е
Повернутись до змісту
Его маркетинг -
1. Маркетинг окремої особистості.
2. Діяльність, пов'язана з вивченням характеристик і якостей особистості, потреб споживачів і суспільства, що формують попит на цю особистість, дослідження ринку фахівців і суспільних діячів, розробкою методів удосконалювання конкретної особистості, розробкою програми просування особистості на ринок фахівців і суспільних діячів.
Екологічний маркетинг - діяльність, що бере за мету увагу до якості навколишнього середовища, захист споживачів.
Економіка - наука, яка вивчає відповідність сукупності виробничих відносин характеру і розвитку продуктивних сил (у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання товарів та послуг).
Економіка ринкова - економічна система, що базується на різних форма приватної власності, вільній конкуренції для задоволення попиту і пропозиції, ціни. Рушійною силою розвитку ринкової економіки є прагнення суб'єктів досягти економічних інтересів.
Економічна ефективність маркетингової діяльності -
1. Відносний різноманітний (по всіх етапах процесу маркетингу) результат, що відповідає кінцевим і проміжним цілям здійснення маркетингової діяльності.
2. Відношення ефекту (результату) від проведення маркетингової діяльності до усіх витрат, що супроводжують цей процес.
3. Віддача витрат, пов'язаних з маркетинговою діяльністю, що може оцінюватися у вигляді відносин ефекту, результату, вираженого в натуральній (речовинної чи нематеріальний) чи вартісної (ціновий) формах до витрат усіх необхідних ресурсів (матеріально-технічних, трудових і ін.) для організації і здійснення маркетингової діяльності.
Економічна ефективність маркетингових заходів
1. Відношення результату (ефекту) від проведення маркетингових заходів до всієї сукупності витрат, необхідних для їхньою здійснення,
2. Показник ефективності комплексу маркетингу (маркетинг-мікса). Виміряється в натуральній (речовинних і нематеріальних) і вартісних формах.
Економічний аналіз - оцінка ймовірності того, що реальні величини об'ємів продаж, частка ринку та прибутків з нового товару будуть відповідати очікуваним.
Економічні фактори макросередовищ враховують купівельну здатність, економічні спади, рівень безробіття, зміни цін. заощадження населення, умови одержання кредитів, диференціація доходів у сім'ях тощо.
Ексклюзивний розподіл - фірма різко обмежує кількість оптових та роздрібних посередників у географічному регіоні, використовує один або два роздрібні магазини у конкретному торговому реї іоні, яким надає прано (ексклюзивне право) реалізувати свій товар.
Таким чином підтримується престиж, контролюються канали збуту, характерний високий прибуток.
Експеримент -див. методи збору первинної інформації.
Експонент - особа чи організація, що демонструє на виставці якийсь предмет (експонат), твори мистецтв, результати виробництва, досліджень тощо.
Експорт - вихід па закордонний ринок шляхом відправлення продукції та продажі її з допомогою посередників міжнародного ринку або з допомогою власного відділення, філії та торговельного представництва чи агентів компанії.
Експортна квота - встановлений обсяг виробництва і постачання на експорт певних товарів.
Експортна ліцензія - дозвіл відповідної державної установи на вивіз певних товарів.
Експортний контроль - система заходів по забороні, обмеженню, контролю за експортом "стратегічних товарів" та ін.
Експортний лізинг - оренда машин, обладнання та іншого майна, надана іноземній юридичній або фізичній особі (стимулює експорт).
Експортний маркетинг - частіш маркетингової роботи, орієнтована на зовнішній ринок.
Еластичність попиту - показник, який характеризує, на скільки відсотків може змінитися попит на даний товар на вільному ринку при зміні його ціни на один відсоток.
Еластичність попиту залежно від рівня доходів споживачів відносна зміна попиту на товар відповідно до підносної зміни рівня доходів споживачів.
Еластичність попиту перехресна - відносна зміна попиту на продукт Л у зв'язку з відносною зміною ціни на продукт В.
Електронна торгівля - прямий маркетинг через двохсторонню систему, яка пов'язує споживачів з комп'ютеризованим каталогом продавця кабельними чи телефонними лініями.
Елімінація - вилучення існуючих продуктів з виробничої програми підприємства. Припинення виробництва товару. Виведення товару з ринку, що втратив конкурентноздатність па ринку і попит. Для перевірки продукту на необхідність його елімінації використовуються критерії обсягу продажів, частки ринку, місце в життєвому циклі, частка обороту даного продукту в загальному обороті фірми, рентабельність, оборот капіталу й ін.
Ембарго - заборона органом державної влади на імпорт і експорт товарів з будь-якої країни.
Емісія - випуск в обіг банківських та скарбничих білетів, паперових грошей і цінних паперів. Уникнути грошової емісії можна за умови рівноваги між грошовим обігом і товарооборотом: сума грошей, що обертається в країні, помножена на кількість оборотів протягом даного року, має дорівнювати кількості товарів і послуг, помножених на їхню ціну.
Ерзац- неповноцінний замінник якогось продукту.
Етикетки - носії виробничого маркування, які виготовляються друкарським способом і наклеюють на товар чи упаковку чи додають до них. Вони можуть бути самостійними носіями інформації та містити різні пояснювальні тексти.
Ефективність маркетингової системи
1. Показник здатності маркетингової системи забезпечувати безупинний процес формування відтворення попиту на товари і послуги при заданому рівні витрат на маркетинг.
2. Критерій, показник якості функціонування маркетингової системи.
3. Комплексний показник результативності взаємодії суб'єктів маркетингової системи в процесі обміну ресурсами.
Ефективність ухвалення маркетингового рішення
1. Міра корисності, підносний результат ціни економічного ризику від обраного варіанта рішення маркетингової задачі з безлічі розглянутих (можливих) альтернатив.
2. Здатність обраного варіанта рішення маркетингової задачі приносити економічний ефект.
Ефективність реклами - ступінь вплину рекламних засобів на споживачів в інтересах виробника чи посередника. Визначається до і після передачі рекламного звертання. Визначення впливу реклами на результати продажів (економічна ефективність) проводиться шляхом відносного порівняння витрат на рекламу й обсягів реалізації товару за підсумками діяльності в минулому. Точність останнього методу не висока, тому що на результати продажів впливають крім реклами безліч інших факторів.загрузка...