загрузка...
 
§ 21. Право промислової власності.
Повернутись до змісту

Включає: 1) право на винахід; 2) право на корисну модель; 3) право на промисловий зразок; 4) право на знак для товарів і послуг; 5) право на раціоналізаторську пропозицію. Право на винахід – право, яке виникає у автора у зв‘язку з технічним рішенням в будь-якій галузі суспільно корисної діяльності, є новим, має винахідницькій рівень і бути придатним для використання. Право на корисну модель – право, яке виникає у автора в зв‘язку з новим конструктивним виконанням пристрою, який є промислово придатним. Відносини, пов‘язані з правами на винахід і корисну модель регулюються ЗУ “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.93. На підтвердження права на винахід та корисну модель видається патент. Право на промисловий зразок – це право, яке виникає у автора у галузі художнього конструктуювання. Об‘єктом цього права можуть бути форма (дизайн), малюнок, розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для естетичних для ергономічних потреб. Також підтверджується патентом. Захист права власника патенту на промисловий зразок здійснюється відповідно до ЗУ “Про охорону прав на промислові зразки” від 15.12.93. У випадку посягання на права власника патенту власник може звернутися до суду і вимагати захист прав, відшкодування моральних чи матеріальних збитків. Право на знак для товарів і послуг має на меті право на використання позначення, за яким товари та послуги відрізняються від інших однорідних товарів та послуг. На підтвердження цього права видається свідоцтво. Регулюється ЗУ “Про охорону прав на знаки для товар та послуг” від 15.12.93. Раціоналізаторська пропозиція – це пропозиція, яка є новою і корисною для підприємства і передбачає створення або зміну технологій, методів виробництва, складу матеріалів тощо. Регулюється Указом Президента “Про тимчасове положення про правову охорону об‘єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні”, діє частково, від 18.09.92. На підтвердження цього права видається свідоцтво.загрузка...