загрузка...
 
10. Система права
Повернутись до змісту
Система права - не система чинних правових норм певної держави. Ознаки системи права:
- цілісне структурне утворення, що характеризується єдністю та узгодженістю складових елементів; розкриває внутрішню побудову, організацію права, співвідношення його структурних елементів;
- мас об'єктивний характер, відображає реальний стан суспільних відносин.
Структурними елементами цієї системи є: норми права, інститути права, галузі права. Галузь права - це система правових норм, що становлять самостійну частину системи права та регулюють певну сферу суспільних відносин особливим методом правового регулювання. До основних галузей системи права України належать: конституційне, адміністративне, кримінальне, цивільне, фінансове, трудове, сімейне, кримінально-процесуальне, адміністративно-процесуальне, земельне, житлове право та ін. Галузі права поділяються на інститути права.
Інститут права - це система правових норм, що регулюють певну групу однорідних суспільних відносин. Прикладом правового інституту може бути інститут власності, який регулює відносини власності. Інститути права поділяються на галузеві та міжгалузеві, прості та складні, регулятивні та охоронні.


загрузка...