загрузка...
 
11. Система законодавства
Повернутись до змісту
Система законодавства - це система певним чином упорядкованих нормативно-правових актів. Система права і система законодавства співвідносяться як зміст і форма. Структура системи законодавства зумовлена структурою системи права і являє собою внутрішню організацію нормативно-правових актів, яка виражається у їх єдності й погодженості, а також у розподілі за галузями та інститутами права.
Законодавство складається з великої кількості актів різних історичних періодів. Тому виникає необхідність приведення його в чітку систему, ліквідації протиріч шляхом внесення змін і доповнень, здійснення систематизації. Систематизація нормативно-правових актів - це діяльність щодо впорядкування та вдосконалення діючих нормативно-правових актів, приведення їх до внутрішньоузгодженої системи.
Основні способи систематизації:
кодифікація - це спосіб систематизації нормативно-правових актів, які мають спільний предмет регулювання, що полягає в їх змістовній переробці (усуненні розбіжностей і суперечностей, скасуванні застарілих норм) та об'єднанні їх в єдиному нормативно-правовому акті;
інкорпорація - це спосіб систематизації нормативних актів, який полягає у зведенні їх у збірники за певним критерієм без зміни змісту;
консолідація - це спосіб систематизації нормативно-правових актів, з метою усунення множинності нормативних актів, створення у структурі законодавства великих блоків нормативного матеріалу як вихідної бази для проведення кодифікаційної роботи.


загрузка...