загрузка...
 
15. Юридична відповідальність
Повернутись до змісту
Одним із основних засобів забезпечення правомірної поведінки та боротьби з правопорушеннями с юридична відповідальність. Юридична відповідальність це закріплений у законодавстві і забезпечуваний державою юридичний обов'язок правопорушника зазнати примусового позбавлення певних цінностей, що йому належали.
Риси юридичної відповідальності:
це відносини між державою та особою, яка порушила норму права;
ні відносини заздалегідь передбачені нормами права, регламентуються ними, тому є правовими відносинами;
- юридична відповідальність настає внаслідок порушення формально визначених юридичних правил чи індивідуальних приписів;
- юридична відповідальність знаходить свій вираз у специфічному державному впливі (покаранні) та реалізується, як правило, за допомогою застосування заходів державного примусу;
- процес попереднього розслідування та вирішення справ про правопорушення, порядок здійснення призначеної міри покарання також регламентується спеціальними (процесуальними) юридичними нормами.
Функції юридичної відповідальності:
провоохоронна - захист правопорядку від правопорушеїіь;
- виховна - спеціальна превенція (виправлення правосвідомості правопорушника з тим, щоб він більше не вчиняв правопорушення); загальна превенція (вплив на право свідомість усіх інших схильних до правопорушень осіб, з метою запобіганню правопорушенням).
Види юридичної відповідальності: конституційна, кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна, матеріальна.загрузка...