загрузка...
 
2. Система фінансового права України
Повернутись до змісту
Система фінансового права - це об'єктивно зумовлена організацією фінансової системи країни внутрішня його побудова, об'єднання і розташування фінансово-правових норм у певній відповідності і послідовності.
Фінансове право складається з двох великих за обсягом частин: Загальної та Особливої.
До Загальної частини включаються фінансово-правові тюрми, які закріплюють основні засади фінансової діяльності держави, її принципи та методи; визначають фінансову систему держави та компетенцію відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування в сфері фінансової діяльності; основні засади фінансового контролю: його види, форми, методи та порядок його проведення. Таким чином, до Загальної частини фінансового права відносять ті правові норми, регулювання яких однаково важливо для всіх інститутів Особливої частини фінансового права, тобто вони є загальними.
Особлива частина фінансового права має свою чітку внутрішню організацію і поділяється на розділи (підгалузі), що складаються з фінансово-правових інститутів, до яких включають норми, які регулюють відносини в сфері:
1. Державного і місцевих бюджетів.
2. Державного та муніципальних позабюджетних цільових фондів.
3. Державного та муніципального кредиту.
4. Державного і муніципального боргу.
5. Державних та муніципальних доходів.
6. Державних та муніципальних видатків.
7. Обов'язкового страхування.
8. Валютного контролю.
9. Грошової емісії та грошового обігу.


загрузка...