загрузка...
 
4. Правові засади бюджетного процесу в Україні
Повернутись до змісту
Відносини, які виникають щодо бюджетного процесу, регулюються Бюджетним кодексом України, прийнятим Верховною Радою України 21 червня 2001 року. Державний бюджет затверджується Верховною Радою України шляхом прийняття Закону України про Державний бюджет на відповідний рік. Місцеві ж бюджети затверджуються рішенням відповідних місцевих рад. Ці акти мають тимчасовий характер, оскільки чинні протягом одного бюджетного року, який триває з 1 січня до 31 грудня того ж року.
Бюджетний процес - це регламентована нормами права діяльність державних органів щодо складання проекту бюджету, його розгляду, затвердження бюджету, виконання бюджету, а також складання, розгляду і затвердження звіту про його виконання. Поняття бюджетного процесу, по суті, охоплює стадії' бюджетного процесу. Ці стадії проходять всі бюджети, що складають бюджетну систему України: державний бюджет, республіканський бюджет Автономної Республіки Крим, місцеві бюджети. 1 скільки існує бюджет, стільки існують і ці стадії- вони повторюються кожного бюджетного року. Проте не можна ототожнювати бюджетний процес із законодавчим процесом з приводу прийняття Закону про Державний бюджет. Бюджетний процес не завершується із прийняттям закону, оскільки власне бюджет, як і акт про бюджет, необхідно ще й виконати. Саме виконання бюджету є центральною стадією бюджетного процесу, під час якого відбувається реалізація правових норм закону.


загрузка...