загрузка...
 
§8. Митна політика і міжнародна торгівля.
Повернутись до змісту
Як уже неодноразово підкреслювалося, митна політика Україна залежить від потреб розвитку зовнішньоекономічної діяльності. У зв'язку з цим митні відносини тісно пов'язані із намаганням України вступити до Всесвітньої торгової організації (ВТО). Вона є важливим міжнародним інститутом в розробці правил і методів тарифного і нетарифного регулювання ЗЕД. Тому варто зупинитися на аналізі особливостей ВТО більш детально.
Загалом ВТО є правонаступницею Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГААТ) і діє з 1995 р. ВТО створена в результаті багатосторонніх торгових переговорів, що велися з 1986 по 1994 р. у рамках ГАТТ (General agreement on tariffs and trade 1994 — GATT 1994), яке дістало ще назву Уругвайського раунду. В цих переговорах взяли участь понад 120 держав. Вони завершилися 15 квітня 1994 р, підписанням Заключного акту, який відкрив шлях для заснування ВТО.
Головне завдання ВТО — лібералізація міжнародної торгівлі шляхом її регулювання переважно тарифними методами при послідовному скороченні рівня імпортного мита, усунення інших бар'єрів в торгівлі. Основними принципами і правилами ГАТТ/ ВТО є: надання режиму найбільшого сприяння у взаємній торгівлі на недискримінаційних засадах, взаємне надання національного режиму товарам і послугам іноземного походження, транспарентність торговельної політики, вирішення торговельних суперечок шляхом консультацій і переговорів.
Основні функції ВТО полягають у:
— організації виконання і застосування всіх угод Уругвайського раунду, а також інших документів, що підписані і будуть підписані в подальшому;
— організації переговорів між членами ВТО з питань, що відносяться до підписаних угод, а також з інших проблем, з яких Конференцією на рівні міністрів будуть прийняті відповідні рішення;
— забезпеченні розгляду спорів і конфліктних ситуацій між членами ВТО;
— забезпеченні аналізу періодичних оглядів торгової політики країн-членів ВТО.
По суті ВТО — пакет угод, нормами яких регулюється понад 90 відсотків всієї світової торгівлі товарами і послугами. Членами ВТО є більше 130 держав світу. Пакет угод Уругвайського раунду охоплює приблизно 50 багатосторонніх угод та інших документів, основними з яких є Угода про заснування ВТО і додані до неї такі багатосторонні угоди:
І. Багатосторонні угоди з торгівлі товарами:
— Генеральна угода з тарифів і торгівлі 1994 р. (ГАТТ-94);
— Угода щодо сільського господарства;
— Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів;
— Угода щодо текстильних виробів і одягу;
— Угода про технічні бар'єри в торгівлі;
— Угода про інвестиційні заходи, пов'язані із торгівлею (ТРІПс);
— Угода про застосування Статті УІ ГАТТ-94 (Антидемпінгові процедури);
— Угода про застосування Статті УІІ ГАТТ-94 (Оцінка митної вартості товарів);
— Угода про передвантажну інспекцію;
— Угода про правила походження товарів;
— Угода про процедури імпортного ліцензування;
— Угода про субсидії і компенсаційні заходи.
II. Генеральна угода про торгівлю послугами (ГАТС).
III. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПс).
IV. Домовленість про правила й процедури регулювання вирішення спорів.
V. Механізм огляду торговельної політики.
VI. Угода з обмеженою участю країн-членів (необов'язкові для всіх членів ВТО):
— Угода про торгівлю цивільною авіатехнікою;
— Угода про урядові закупівлі;
— Міжнародна угода щодо молочних продуктів;
— Міжнародна угода щодо яловичини.
Таким чином, на механізм митної політики України, як і більшості країн світу, впливають правила ГАТТ, що зумовлює одні ті ж самі підходи у формуванні національного митного законодавства.
Контрольні питання:
1. Поняття митної справи.
2. Зміст митної справи.
3. Принципи митної справи.
4. Елементи митної справи.
5. Становлення митної справи в Україні.
6. Основні чинники, що визначають зміст митної справи в Україні.
7. Митна політика та її елементи.
8. Особливості регулювання міжнародного обігу товарів.
9. Міжнародна організація торгівлі та її завдання.
10. Правила ГАТТ.
11. Угода ТРІПс.
12. Чинники побудови митної системи України.
13. Зміст УкТЗЕД.
14. Завдання експортного та імпортного контролю.


загрузка...