загрузка...
 
§1. Митний контроль та його місце в системі контролю.
Повернутись до змісту
Відповідно до ч.15 ст. 1 МК України митний контроль розглядається як сукупність заходів, що здійснюються митними органами у межах своєї компетенції з метою забезпечення дотримання І норми митного законодавства, положень міжнародних договорів. Іншими словами, митний контроль — здійснення митними органами України спеціальний дій, спрямованих на дотримання юридичними і фізичними особами митного законодавства України, міжнародних І угод України та правил, які регулюють порядок ввезення, вивезення ] чи транзиту вантажів, транспортних засобів, валюти.
Варто відзначити, що в новому МК України норми про контроль ] розміщені в різних розділах і главах. Такий дезінтеграційний підхід і спричинений необхідністю виділення особливостей правового і механізму регулювання залежно від об'єкта контролю.
Відповідно до ст. 40 МК України митному контролю підлягають усі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України. Такий контроль передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення дотримання законодавства України з питань митної справи. Обсяг таких процедур та порядок їх застосування визначаються МК, іншими нормативно-правовими актами України, а також міжнародними і договорами України.
Митний контроль товарів, транспортних засобів перевізників у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється цілодобово та відповідно до Типових технологічних схем пропуску через державний кордон України автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Митний контроль здійснюється з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами та їх посадовими особами, громадянами і іншими фізичними особами порядку переміщення через митну територію України товарів і транспортних засобів. Окрім цього, є й конкретні завдання митного контролю: виявлення за допомогою різних форм контролю відповідності проведених митних операцій і дій митному законодавству, дотримання фізичними й юридичними особами встановлених митних процедур та правил при переміщенні товарів і предметів через митний кордон, захист економічних інтересів України, запобігання розповсюдженню зброї, наркотиків, захист екологічної безпеки.
Основні функції митного контролю:
— забезпечення дотримання митного законодавства;
— вживання заходів щодо захисту законних прав й інтересів фізичних та юридичних осіб при здійсненні митної справи;
— забезпечення економічної безпеки України;
— здійснення валютного контролю;
— стягнення мита, податків та інших митних платежів;
— забезпечення дозвільного порядку переміщення товарів і предметів, транспортних засобів через митний кордон України;
— участь у розробці заходів економічної політики при переміщенні товарів через митний кордон;
— здійснення та удосконалення митного контролю та митного оформлення, створення умов, які б сприяли збільшенню товарообігу через митний кордон;
— запобігання проникненню на територію і ринок України низькоякісних товарів, екологічно небезпечних речовин, вірусів чи культур;
— співробітництво з митними органами інших держав.
Таким чином, митний контроль є вагомим засобом реалізації митної політики держави.


загрузка...