загрузка...
 
§1. Митні органи як органи дізнання.
Повернутись до змісту
Як уже було зазначено, провадження дізнання про контрабанду та інші правопорушення проводиться самими митними органами у порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України (КПК), а стосовно адміністративних правопорушень — КпАП. У той же час у новому МК України з'явились норми процесуального характеру, що може бути підставою для появи спеціального процедурного провадження — митного. До компетенції митних органів входить й провадження дізнання у справах про порушення митних правил.
За наявності передбачених ознак злочину чи адміністративного правопорушення митні органи зобов'язані порушити кримінальну справу чи відкрити адміністративне провадження. Таке провадження проводиться згідно з правилами, що викладені у главі 58 МК України. Провадження у справі про порушення митних правил включає виконання передбачених МК процесуальних дій, розгляд справи за суттю та винесення постанови.
Як і будь-яка інша справа, справа про порушення митних правил вважається розпочатою з моменту складення протоколу про порушення вимог митного законодавства (ст.358 МК України). Протокол про порушення мають право складати:
1) службові особи, які згідно із штатним розкладом митного органу уповноважені здійснювати митний контроль, митне оформлення і пропускання через митний кордон України товарів і транспортних засобів і які безпосередньо виявили порушення митного законодавства;
2) посадові особи Управління організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, підрозділів боротьби з контрабандою та порушеннями вимог МК України регіональних митниць і митниць, які згідно з посадовими обов'язками мають таке право;
3) інші посадові особи, уповноважені керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи або начальником регіональної митниці.
Приводи для порушення справи про порушення вимог митного законодавства:
1) безпосереднє виявлення посадовими особами митного органу порушення вимог МК України;
2) повідомлення про вчинення особою порушення вимог МК України, отримані від інших органів (у тому числі митних), підприємств, а також громадян;
3) повідомлення про вчинення порушення вимог МК України, отримані від митних та правоохоронних органів іноземних держав, а також від міжнародних організацій.
Варто підкреслити, що згідно із Законом України «Про мови» провадження у справі про порушення вимог митного законодавства здійснюється українською мовою. Особи, які беруть участь у провадженні у справі про порушення митних правил і не володіють українською мовою, вправі робити заяви, давати пояснення, подавати клопотання рідною мовою, а також користуватися послугами перекладача.
Провадження у справі про порушення митних правил здійснюють посадові особи підрозділу боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил митного органу, в зоні діяльності якого було вчинено або виявлено таке порушення. Посадові особи підрозділу боротьби з контрабандою і порушеннями вимог МК України регіональної митниці можуть здійснювати провадження у будь-якій справі про порушення митного законодавства, порушеній підпорядкованими регіональній митниці митними органами. Посадові особи Управління організації боротьби з контрабандою і порушеннями вимог МК України спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи можуть здійснювати провадження у будь-якій справі про порушення митного законодавства, порушеній будь-яким митним органом України.


загрузка...