загрузка...
 
§6. Оскарження та опротестування постанов та рішень митних органів у справах про порушення митного законодавства.
Повернутись до змісту
Як і в загальному провадженні, винесене при розгляді справи про порушення митного законодавства рішення може бути оскаржене. Будь-яка постанова митного органу може бути оскаржена особою, щодо якої вона винесена, або її представником. Скарга на постанову митниці регіонального підпорядкування може бути подана до відповідної регіональної митниці або до районного (міського) суду за місцем знаходження митниці, яка винесла постанову.
Рішення регіональної митниці по скарзі на постанову підпорядкованої їй митниці може бути оскаржене до спеціально уповноваженого ДМСУ або до районного (міського) суду за місцем знаходження цієї регіональної митниці. Постанова регіональної митниці, митниці центрального підпорядкування може бути оскаржена у такому ж порядку.
Якщо постанова або рішення митного органу одночасно оскаржується до митного органу вищого рівня та до суду і суд приймає скаргу до розгляду, розгляд аналогічної скарги митним органом вищого рівня припиняється. Постанова ДМСУ у справі про порушення вимог митного законодавства, а також її рішення по скарзі на постанову іншого митного органу у такій справі може бути оскаржене до районного суду за місцем знаходження ДМСУ.
Скарга на постанову, рішення митного органу подасться протягом десяти днів з дати вручення зацікавленій особі копії постанови у справі або повідомлення про прийняте рішення. У разі пропуску цього терміну з поважних причин він за заявою зацікавленої особи може бути поновлений відповідно регіональною митницею, ДМСУ або судом.
Законність та обґрунтованість постанови митного органу у справі про порушення митного законодавства може бути перевірена судом або митним органом вищого рівня. За результатами перевірки суд або митний орган згідно зі ст. 394 МК України приймає одне з таких рішень:
1) про залишення постанови без змін, а скарги або протесту без задоволення;
2) про скасування постанови і надіслання справи на новий розгляд;
3) про скасування постанови та закриття справи;
4) про зміну заходу стягнення в межах передбаченої відповідальності за відповідне порушення митних правил, з тим. однак, щоб стягнення не було повільне.
Якщо законність та обґрунтованість постанови митного органу перевіряються після того, як такі перевірки були проведені митними органами вищого рівня, то відповідно залишаються в силі або скасовуються рішення митних органів, прийняті за результатами перевірок. Рішення по скаргах можуть прийматися митними органами шляхом винесення постанов.
За наслідками перевірки особі, щодо якої виносилася постанова, що перевірялася, або прокуророві, який приніс протест, надсилається письмове повідомлення про прийняте рішення.
У разі скасування постанови митного органу сплачені суми штрафів повертаються особам, які притягалися до відповідальності, або уповноваженим ними особам з Державного бюджету України органами Державного казначейства України за поданням митних органів. При їх поверненні виконавчий збір не сплачується.
Підставами для скасування постанови про накладення стягнення або про припинення провадження у справі про порушення митного законодавства є:
1) відсутність в діях особи, яка притягається до відповідальності, ознак правопорушення;
2) необ'єктивність або неповнота провадження у справі або необ'ективність її розгляду;
3) невідповідність викладених у постанові висновків фактичним обставинам справи;
4) винесення постанови неправомочною особою, безпідставне недопущення до участі в розгляді справи особи, притягнутої до відповідальності, або її представника, а також інше обмеження прав учасників провадження у справі про порушення митного законодавства, якщо таке обмеження зашкодило всебічному розгляду справи та вплинуло або могло вплинути на винесення обгрунтованої постанови за результатами її розгляду;
5) неправильна або неповна кваліфікація вчиненого правопорушення;
6) накладення стягнення, не передбаченого МК України.
Підставами для скасування чи зміни постанови про накладення стягнення або про припинення провадження у справі про порушення вимог митного законодавства можуть бути визнані й інші обставини.
Розгляд скарг має здійснюватися у встановлені строки. Скарга на постанову митного органу у справі про порушення митного законодавства розглядається протягом місяця з дня надходження до митного органу вищого рівня, а скарга, яка не потребує додаткового вивчення і перевірки, — протягом п'ятнадцяти днів з дня її надходження.
Строки розгляду скаргиможуть бути продовжені начальником митного органу вищого рівня або його заступником, а у разі розгляду такої скарги у спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади в галузі митної справи — начальником Управління організації боротьби з контрабандою та порушеннями митного законодавства або його заступником, однак не більше, ніж до двох місяців, про що повідомляється скаржник.
Відповідно подання скарги зупиняє: виконання постанови митного органу у справі' про порушення митного законодавства до закінчення перевірки. Якщо скарга буде не обгрунтована і в її задоволенні буде письмово відмовлено, то постанова митного органу у справі про порушення митного законодавства підлягає виконанню.


загрузка...