загрузка...
 
3.7. Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю.
Повернутись до змісту
Для виявлення та вимірювання радіоактивних випромінювань, радіоактивного забруднення різноманітних предметів, місцевості, продуктів харчування, фуражу, води застосовуються прилади радіаційної розвідки; для вимірювання поглинених доз опромінення — прилади дозиметричного контролю.
Наявність отруйних речовин (ОР) у повітрі, на місцевості, техніці та в інших середовищах визначається за допомогою приладів хімічної розвідки. Для виявлення сильнодіючих отруйних речовин використовуються прилади типу "Сирена".
За призначенням прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю діляться на групи (індикатори, рентгенометри, радіометри, дозиметри).
Індикатори — найпростіші прилади радіаційної розвідки. За допомогою цих приладів вирішується завдання виявлення випромінення та орієнтовної оцінки потужності дози, головним чином /3- та у-випромінювання. За допомогою індикаторів можна встановити: збільшується чи зменшується потужність дози. До цієї групи відноситься прилад ДП-64, а з побутових СИМ-01, СИМ-03 та інші.
Рентгенометри — призначені для визначення потужності дози рентгенівського або у -випромінювання. їх діапазон виміру від сотих долей рентгена до декількох сот рентгенів на годину. До цієї групи відносяться прилади ДП-5В, ІМД-1Р, ІМД-1С, ККТ-2, "Кактус" та інші. Із побутових приладів можна використовувати "Прип'ять", "Белла", "Сосна", "Синтекс" та інші.
Радіометри (вимірювачі радіоактивності) — призначені для визначення ступеня радіоактивного забруднення поверхонь обладнання, техніки, одягу, взуття, об'ємів повітря, продуктів харчування, фуражу головним чином альфа та бета частинками. За допомогою радіометрів можливе вимірювання невеликих рівнів гама-випромінювань. До них відносяться — установка ДП-100, «БЕТА».
Дозиметри призначені для визначення сумарної дози опромінення, яку отримує особовий склад формувань за час перебування в районі дії, головним чином, у -випромінення. Комплекти індивідуальних дозиметрів: ДК-02, ДП-22В, ДП-24, ІД-1, ІД-11, ІД-02 та інші.
Прилади радіаційної розвідки
Індикатор-сигналізатор ДП-64 (рис. 3.25) призначається для постійного нагляду та визначення початку радіоактивного зараження. Прилад працює в режимі спостереження і забезпечує звукову та світлову сигналізацію через 3 сек. після досягнення рівня радіації — випромінювання 0,2 Р/год. Наявність у -випромінювання визначається за спалахами неонової лампочки та звуковим сигналом. Пульт встановлюється в приміщенні, а датчик розміщується ззовні. Живлення приладу здійснюється від мережі напругою 220/127 В або акумулятора.
Склад приладу:
вимірювальний пульт;
виносний блок;
з'єднувальні кабелі;
запасне майно.
На передній панелі вимірювального пульту розташовано-
мікроамперметр;
перемикач піддіапазонів;
лампа світлової індикації;
патрон з лампою підсвітки шкали;
вказівник положення перемикача;
кнопка "Проверка".
Перехід із піддіапазона на піддіапазон здійснюється за допомогою ручки перемикача. На І, II, III піддіапазонах відлік результатів проводиться за верхньою шкалою (0—1 Р/год.) з наступним множенням на відповідний коефіцієнт встановленого піддіапазону (табл. 3.17).
Живлення приладу здійснюється від бортової мережі напругою 12 В або 26 В постійного струму.
Виносний блок складається з корпуса і циліндричного кожуха. Всередині блоку знаходиться циліндрична іонізаційна камера, та частина електричної схеми.
Принцип дії: під впливом випромінювання на іонізаційну камеру виникає іонізаційний струм, який пропорційний потужності дози. Мікроамперметр реєструє середнє значення струму. Підготовка приладу до роботи проводиться в такому порядку:
Провести зовнішній огляд.
Встановити блок на робочому місці.
Перемикач електромережі поставити в необхідне положення (12, або 26 В).
Під'єднати кабель електромережі.
Перемикач піддіапазонів поставити в положення "Вкл." Повинна засвітитися лампочка підсвітки шкали і перемикач піддіапазонів.
6. Натисканням кнопки "Проверка" перевірити працездатність приладу
(стрілка повинна встановитися в діапазоні 0,4—0,8 поділок шкали) і 3—4 раз
на секунду буде засвічуватися сигнальна лампочка.
7. В положенні "хі", "хІО", "хІОО", 500 з'являються звуки високої тональності
Вимірювач потужності дози ДП-5В (рентгенометр) призначений для:
виявлення радіоактивного випромінювання;
вимірювання рівня гама-радіації на місцевості і радіоактивної зараженості поверхні різних предметів за гама-випромінюванням;
— виявлення бета-випромінювання.
Діапазон вимірювання приладу від 0,05 мР/год. до 200 Р/год. Прилад має
6 піддіапазонів (табл. 3.18). Живлення приладу здійснюється від 3-х елементів живлення типу А-336 (один елемент використовується для підсвічення шкали мікроамперметра).
4. Перевірити працездатність приладу, для чого:
під'єднати телефон;
встановити екран блоку детектування в положення "К";
послідовно встановити ручку перемикача діапазонів в положення х 1000, х 100, х 10, х 1, х 0,1.
При цьому стрілка мікроамперметра в положеннях х 1000, х 100 (2 і 3 піддіа-пазони) не відхиляється через недостатню активності контрольного елементу; в положенні х 10, стрілка відхиляється, а в положеннях х 1 і х 0,1 стрілка повинна зашкалювати. Потріскування в телефоні повинно бути відчутним на! всіх піддіапазонах, окрім першого. На діапазоні "х 10" необхідно зняти показ^ ники приладу та порівняти їх із записом у паспорті. У випадку, коли різниця не перевищуватиме 30%, то похибка становить у межах норми — приладо можна користуватися.
Повернути екран блоку детектування в положення "Г".
Поставити ручку перемикача в положення х 0,1 — прилад до роботи готовий.
Вимірювання рівнів радіації на місцевості:
вимірювання проводити в засобах індивідуального захисту;
підготувати прилад до роботи і підвісити на шию на висоті 0,7 м від поверхні землі;
екран блоку детектування поставити в положення "Г";
перемикач піддіапазонів перевести в положення "200" (1 піддіапазон);
покази приладу знімати за нижньою шкалою від 5—200 Р/год.;
після закінчення вимірювань прилад виключити.
Вимірювання радіоактивного зараження поверхні різних предметів за гама-випромінюванням:
вимірювання проводити в 313;
підготовити прилад до роботи;
екран блоку детектування поставити в положення "Г"
блок детектування закріпити на подовжувальній штанзі;
піднести блок детектування до обслідуваної поверхні предмета (тіла людини) на відстані 1 —1,5 см;
перемикач піддіапазонів послідовно встановлювати в положення х 1000, х 100, х 10, х 1,х0,1;
покази знімати з верхньої шкали в мР/год. і множити на коефіцієнт відповідного положення перемикача;
— після закінчення, вимірювань прилад вимкнути.
Виявлення бета-випромінювань:
робота з приладом виконується в послідовності, яка вказана для вимірю вання радіоактивної зараженості поверхні за гама-випромінюванням;
отримавши відхилення стрілки мікроамперметра, екран блоку детектування поставити в положення "Б";
— збільшення показів приладу на одномупіддіапазоні, порівняно з гама-
вимірюванням, показує наявність бета-випромінювань на досліджуваній поверхи:
— після закінчення вимірювань прилад вимкнути.
Вимірювач потужності дози ІМД-ІР(С). Прилад призначений для
вимірювання потужності експозиційної дози гама-випромінювання в діапазоні енергії від 0,08 до 3,0 МЕВ і виявлення випромінювання.
Живлення приладу забезпечується від чотирьох послідовно з'єднаних елементів А-343 "Прима" з напругою + 6 В і від бортової мережі постійного струму, або від акумуляторів з напругою від 10,8 до 30 В.
ІМД-І(С), крім того — від мережі змінного струму з напругою 220 + 22 В, частотою 50 або 400 Гц.
Підготовка приладу до роботи. Витягнути блоки вимірювача з ящика.
Зробити зовнішній огляд вимірювача.
Під'єднати живлення вимірювача в залежності від вибраного джерела, дотримуючись полярності.
Перевірка працездатності ІМД-1Р і ІМД-І(С).
Під'єднати прилад до живлення джерела.
Встановити перемикач на вимірювальному пульті в положення "Проверка", при цьому:
на цифровому табло повинно засвітитися число 102;
молодший розряд повинен згаснути;
повинен включитися переривчастий звуковий сигнал;
світловий індикатор "Сменить батареи" повинен згаснути. Якщо він світиться, то необхідно замінити комплект елементів.
3. Натиснути і відпустити кнопку "Отчет", при цьому:
на цифровому табло в молодшому розряді повинна засвітитися цифра "0";
старші розряди цифрового табло повинні згаснути;
кома повинна бути між другим і третім розрядом;
звуковий сигнал повинен відключитися.
Упевнитися, що не більше, як за 225 сек. на цифровому табло засвітиться число, відмінне від нуля. При цьому, якщо показник буде більшим чи рівним 0,10, повинен ввімкнутися переривчастий звуковий сигнал, який відмикається перемикачем у положенні "R/h/mR/h" при роботі з блоком детектування або "Выкл". Нулі зліва від позначених цифр повинні згаснути.
Під'єднати до вимірювального пульта блок детектування за допомогою кабеля.
Переконатися, що не більше, як за 120 сек. на цифровому табло встановиться показник, відмінний від нуля. При нульових показниках, через 120 сек. — виключити вимірювач і повторити перевірку згідно з підпунктами 1, 3, 5.
Підключити головні телефони до роз'єму Х4 вимірювального пульта і переконатися в наявності потріскування в телефонах, яке триватиме відповідно до фонового випромінювання.
Порядок роботи.
1. Для вимірювання потужності експозиційної дози (МЕД) гама-випромі-
нювання в діапазоні від 0,01 до 999 мР/год. необхідно:
встановити перемикач на вимірювальному пульті в положення "R/h";
за 1 хв. натиснути кнопку "Выкл." і зафіксувати показник цифрового табло.
2. Для вимірювання МЕВ у -випромінення в діапазоні від 0,01 до 990 мР/год.
необхідно:
під'єднати блок детектування до роз'єму ХЗ пульта вимірювання з допомогою кабеля;
зафіксувати екран на блоці детектування в положенні "у";
встановити перемикач на вимірювальному пульті в положенні "mR/h";
через 2 хв. натиснути на кнопку "Выкл." і зафіксувати показник.
3. Для визначення зараження поверхні радіоактивними речовинами необхідно:
під'єднати блок детектування до роз'єму ХЗ;
зафіксувати екран на блоці детектування в положенні "}'"',
установити блок детектування на заражену поверхню.
установити перемикач на вимірювальному пульті в положенні "mR/h";
через 2 хв. натиснути на кнопку "Выкл." і зафіксувати показник.
4. Для виявлення бета-випромінення необхідно:
провести вимірювання згідно з підпунктами 3 пункту.
зафіксувати екран блоку детектування в положенні " f} + у";
установити блок детектування на забруднену поверхню.
через 1 хв. натиснути на кнопку "Выкл." і зафіксувати показник. Збільшення показника приладу стосовно показника, який отриманий при вимірюванні згідно з пунктом показує про наявність бета-випромінювання.
Для контролю за радіаційним забрудненням можуть також застосовуватися прилади, що використовуються в різних галузях промисловості. Для прикладу, СРП-68-01 «Поиск» — геологічний прилад, призначений для пошуку радіоактивних руд, радіометр РУП-1— універсальний прилад для виявлення та вимірювання ступеня забруднення а і/3 — активними речовинами та визначення потужності дози Y -випромінювання, пошуковий радіометр СРП-2 та інші.
Прилади дозиметричного контролю
Прилади дозиметричного контролю призначені для визначення отриманої людиною дози опромінення.
Комплекти дозиметрів ДП-24 і ДП-22В призначені для вимірювання
індивідуальних доз гама-опромінення особистого складу формувань Цивільної оборони, що діють на зараженій радіоактивними речовинами місцевості.
Комплект складається з зарядного пристрою ЗД-5 і дозиметрів ДКП-50-А (дозиметр кишеньковий, прямопоказувальний на 50 рентген). Дозиметри забезпечують вимірювання індивідуальних доз гама-опромінення в діапазоні 2—50 Р при потужності доз 0,5—200 Р/год., енергії випромінювання 200—2000 КЕВ.
Відрахунок вимірюваних доз проводиться за шкалою, яка знаходиться у середині кожного дозиметра і яка відградуйована в рентгенах.
Тривалість роботи з одним комплектом живлення — не менше 30-ти годин. Конструкція дозиметрів забезпечує їх герметичність. Саморозряд дозиметрів не перевищує 2 поділки за добу.
Підготовка дозиметра до роботи.
Відкрутити захисну оправу дозиметра і захисний ковпак гнізда.
Ручку потенціометра на зарядному пристрої повернути проти годинникової стрілки до кінця.
Дозиметр вставити в гніздо зарядного пристрою.
Спостерігаючи в окуляр, легко натиснути на дозиметр і повертати ручку потенціометра вправо, до тих пір, поки зображення нитки на шкалі дозиметра не перейде на "0", після чого вийняти дозиметр з гнізда.
Перевірити розміщення нитки, оглянувши її при денному світлі: при вертикальному положенні нитки вона повинна знаходитись на поділці "0".
6. Вкрутити захисну оправу дозиметра і ковпачок зарядного гнізда.
Дозиметр під час роботи на зараженій радіоактивними речовинами території
носять у кишені. Таким чином, періодично дивлячись в окуляри дозиметра на розташування нитки на шкалі, визначають отриману величину дози гама-ви-промінювання.
Комплекти дозиметрів ДП-24 і ДП-22-В відрізняються тільки кількістю дозиметрів. Перший має 5, а другий — 50 індивідуальних дозиметрів.
Комплект вимірювача дози ІД-І призначений для вимірювання поглинутих; доз гама- і нейтронного випромінювання. Технічні дані:
діапазон вимірювань — 20—500 рад;
похибка вимірювання + 20%;
діапазон робочих температур — 40 ++50 °С;
вага: індивідуального дозиметра — 40 г, зарядного пристрою — 540 г, комплекта в футлярі — 2 кг.
саморозряд дозиметра при нормальних умовах не перевищує: за 24 години на одну поділку, за 150 годин — на дві поділки.
Склад приладу:
— індивідуальні дозиметри — 10 шт;
— зарядний пристрій ЗД-6 — 1 шт.
Індивідуальний дозиметр ІД-1 призначений для вимірювання гама- і нейтрон
ного випромінювання. На відміну від ДКП-50 А, в іонізаційну камеру додано бет для забезпечення вимірювання доз гама- і нейтронного випромінювання. Шкал дозиметра має 25 поділок. Ціна ділення — 20 рад однієї поділки.
Зарядний пристрій ЗД-6 призначений для зарядження дозиметра. Склад приладу:
перетворювач механічної енергії в електричну;
зарядно-контактний вузол;
розрядник;
ручка регулювання вихідної напруги;
дзеркало освітлення шкали дозиметра.
Принцип дії.
При обертанні ручки регулювання вихідної напруги за годинниковою стрілкою рухомо-важельний механізм створює тиск на 4 п'єзосластинки паралельно з'єднані, на кінцях яких виникають електричні заряди, які заряджають дозиметр (конденсатор дозиметра).
Зарядження дозиметрів та зняття показів.
Ручку зарядного пристрою проти годинникової стрілки вивести до кінця.
Викрутити заглушку дозиметра і вставити його в зарядно-контактне гніздо.
Зорієнтувати зарядний пристрій (дзеркало) до зовнішнього джерела світла.
Досягти максимального освітлення шкали за допомогою дзеркала.
Спостерігаючи в окуляр, одночасно повернути ручку зарядного пристрою за годинниковою стрілкою і натиснути на дозиметр (замкнути електричне поле). Ручку крутити до встановлення нитки на "0". Але, якщо за один хід дозиметр зарядився не до кінця, необхідно проти годинникової стрілки ручку вивести до кінця, потім в такому ж порядку продовжити зарядку дозиметра.
6. Вийняти дозиметр із зарядно-контактного гнізда, встановити заглушку.
Комплект індивідуальних дозиметрів ІД-11 призначений для вимірювання
поглинених гама- та нейтронного випромінювань. Технічні дані:
діапазон вимірювань — 10+1500 рад.;
похибка вимірів — ± 15%;
діапазон робочих температур — 50-5-50 °С;
комплект складається з вимірювачів дози ІД-11— 500 шт., вимірювального пристрою (ВП) —1 шт.
Будова приладу.
Вимірювач дози ІД-11 забезпечує реєстрацію поглиненої дози гама-нейтрон-ного випромінювання. Вимірювач дози нагромаджує дозу при періодичному опроміненні і зберігає її протягом тривалого часу (не менше року). Конструктивно виконаний із фосфатного скла активованого сріблом. Чутливість до нейтронного випромінення забезпечується додатком бору.
Принцип дії. У фосфатного скла після опромінення гама-нейтронним випромі-ненням виникає явище люмінісценсії під дією ультрафіолетового світла. Інтенсивність люмінісценсії цього скла слугує мірою визначення поглиненої дози.
Вимірювальний пристрій ВП призначений для вимірювання поглинених доз гама- та нейтронного випромінювання, зареєстрованих індивідуальним вимірювачем дози ІД-11.
Вимірювальний пристрій може використовуватись, як правило, в стаціонарних та польових умовах. Живлення здійснюється еід мережі змінного струму напругою і 220 В або від акумуляторних батарей напругою 12 В чи 24 В. Час готовності пристрою до роботи — через 30 хв. після включення живлення, час безперервної роботи — 20 год., час виміру поглиненої дози — 30 сек.
Принцип дії. Вимірювальний пристрій виробляє напругу, пропорційну поглиненій дозі, яку отримав вимірювач дози. Покази висвічуються на цифровому табло.
Прилади хімічної розвідки
Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) призначений для визначення у повітрі, на місцевості і на бойовій техніці наступних ОР імовірного противника: заріна, зомана, іпріта, фосгена, синильної кислоти, хлорциана, а також парів V-газів.
Прилад складається з металевого футляра, в якому знаходяться: насос із колектором, насадка, грілка, захисні ковпачки, протидимові фільтри, ампуловідкривач і касети з індикаторними трубками.
Підготовка приладу до роботи.
Перевірити наявність у приладі всіх предметів і переконатись у їх справності.
Розмістити касети з індикаторними трубками в наступному порядку: зверху трубки з червоним кільцем і крапкою, потім трубки з трьома зеленими кільцями, внизу — трубка з жовтим кільцем.
3. Зняти з протидимових фільтрів поліетиленовий чохол.
Визначення ОР у повітрі. При підозрі про наявність у повітрі ОР необхідно одягнути протигаз і дослідити повітря з допомогою індикаторних трубок. Дослідження повітря на вміст ОР потрібно проводити у такій послідовності:
трубкою з червоним кільцем і крапкою;
трубкою з трьома зеленими кільцями;
трубкою з жовтим кільцем.
Порядок роботи з трубками з червоним кільцем і крапкою.
Вийняти з касети дві індикаторні трубки (IT), надрізати їх кінці і зламати трубки по надрізах (вставивши їх у заглиблення насоса);
Ампуловідкривачем насоса (з таким же маркуванням, що й на трубці) розбити верхні ампули обидвох трубок. Взяти трубки за марковані кінці і енергійно потрясти обидві трубки одночасно (2—3 рази).
Через одну з трубок прокачати повітря (5—6 качків насоса).
Цим же ампуловідкривачем розбити нижні ампули в трубках і енергійно потрясти (1—2 рази) спочатку досліджувальну, а потім контрольну трубку (так, щоб повністю змочити шар наповнювача).
В контрольній трубці наповнювач стане жовтого кольору. Якщо в досліджуваній трубці, через яку прокачували повітря, наповнювач стане такого ж кольору, то в повітрі заріна, зомана і V-газів немає. Якщо він стане червоного кольору, то в повітрі присутні ОР типу зарин, зоман або V-гази.
Після перевірки беруть трубку з одним жовтим кінцем на іпріт і трьома зеленими кільцями на фосген, дифосген, синильну кислоту, хлорциан та відкриваються, потім для трубки з трьома заленими кільцями розбивається ампула, вставляються в насос і проводять прокачування повітря через ці трубки (60 качків). Після цього порівнюється зміна кольору наповнювача з кольоровими еталонами на касетах.
Якщо в повітрі є дим — на насадку закріплюють притидимовий фільтр, щоб дим не потрапив в індикаторну трубку, оскільки він спотворює результати індикації.
Визначення ОР на місцевості, техніці та інших предметах:
Береться необхідна IT (послідовність роботи з нею та ж, що й описана вище), вставляється в колектор насоса, накручується насадка з одягнутим на неї ковпачком.
Насадка прикладається до грунту або зараженого предмета і з допомогою насоса, проводиться необхідна кількість качків.
3. Надалі здійснювати ті ж операції, що й при визначенні ОР в повітрі.
При визначенні ОР в умовах низьких температур необхідно використовувати
грілку, яка знаходиться в комплекті приладу.
Крім ВПХР для хімічної розвідки використовують прилад ПХР, в якому насос має гнізда для індикаторних трубок і аналіз можна робити відразу всіма.
ППХР — напівавтоматичний прилад хімічної розвідки, має електричний насос, який може працювати від автомобільного акумулятора.
Для більш ретельних досліджень хімічного зараження в польових умовах використовується прилад ПХЛ-54 польова хімічна лабораторія. Крім перелічених приладів на стаціонарних постах можуть використовуватися автоматичні газоаналізатори ГСП-1 та ГСП-11.
Вони призначаються для безперервного визначення наявності у повітрі ОР і радіоактивного вимпромінювання. Прилад прокачує повітря через стрічку, що змочена реактивом, який при наявності відповідної хімічної речовини змінює колір, це фіксує фотоелемент і подається світловий та звуковий сигнал. Для контролю наявності СДОР в промислових приміщеннях випускаються стаціонарні автоматичні прилади (табл. 3.19).


загрузка...