загрузка...
 
Постійні комісії з надзвичайних ситуацій
Повернутись до змісту
Державна Комісія Кабінету Міністрів з надзвичайних ситуацій створена постановою уряду у 1989 р. Мета — забезпечити постійну готовність органів державного управління всіх рівнів до швидких і чітких дій в екстремальних ситуаціях, які виникли внаслідок аварій, катастроф і різного роду стихійного лиха. Комісія повинна координувати і контролювати роботу обласних, міських, районних органів влади з профілактики, попередження і ліквідації наслідків стихійного лиха і аварій.
У сфері безпосереднього керівництва комісії знаходиться невелика кількість відомств — державні органи по охороні природи, Держкомгідромет і Т.О.
Одним з головних завдань комісії є створення державної системи профілактичних заходів, спрямованих на попередження аварііі і катастроф, екологічних криз, зменшення наслідків стихійного лиха, підвищення надійності потенційно небезпечних виробництв і забезпечення стійкості промислових об'єктів і соціальної сфери.
Розподілення функцій постійних надзвичайних комісій
Державна комісія по надзвичайних ситуаціях вступає в керівництво при виникненні:
— аварііі 1 категорії і катастроф;
— аварій на атомних електростанціях з викидом радіоактивних речовин в атмосферу і на місцевість;
— стихійного лиха І категорії;
— аварііі на залізницях: зіткнення поїздів та т.п., в результаті чого є людські жертви чи допущене повне припинення руху на дільниці протягом 6 годин і більше;
— пожеж на особливо важливих об'єктах, які призвели до повної зупинки виробничого процесу терміном більше 6 годин;
— пожеж в будівлях і рухомих поїздах метрополітенів, які призвели до загибелі людей;
— лісових пожеж, що охоплюють територію більше 100 га і торф'яних пожеж на території більше 1000 га;
— поодиноких випадків зараження чумою, віспою, жовтою пропасницею та інших небезпечних видів хвороб;
— групових випадків захворювань на холеру — 5 чол. і більше;
— спалахів дизентерії, гострих шлункових захворювань і токсикоінфекції
— 500 чол. і більше; •
— спалахів захворювань К4 — рикетсиозу, орнітозу, псевдотуберкульозу, різного роду пропасниць — 50 чол. і більше;
— захворювання тварин і зараження їжі особливо небезпечними (екзотичними) інфекціями;
— ситуації, коли сили і засоби, що є в наявності в обласних і районних комісіях, не в змозі забезпечити вирішення всіх завдань по ліквідації наслідків аварій чи стихійного лиха.
Обласна комісія приступає до керівництва при виникненні:
— аварій II категорії;
— стихійного Лиха II категорії;
— аварій на залізницях (які призвели зупинку руху до 6 годин);
— пожеж на особливо важливих об'єктах народного господарства, що призвели до зупинки виробничого процесу терміном більше 3 годин;
— лісових пожеж, що охопили територію більше 25 га і торф'яних пожеж
— більше 100 га;
— окремих випадків зхворювання чумою, віспою, епідемічним сипним тифом, вірусними констаціозними немоорганічними пропасницями, холерою, сибіркою, жовтою пропасницею, бруцельозом, ящуром, сипом, мелондозом;
— спалахів захворювань К4 — рикетсиозом, орнітозом, геморагічними пропасницями, псевдотуберкульозом — 10 чол. і більше;
— спалахів захворювань, викликаних гострими кишковими інфекціями і токсикоінфекціями — 25 чол. і більше;
— гострих захворювань тварин та птахів.
В залежності від конкретних умов виникнення і розвитку аварій та стихійного лиха, рівень керівництва їх ліквідації, а також завдань обласних і міських комісій додатково повідомляються пггабом цивільної оборони України.
Міська (районна) постійно діюча комісія у випадку виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха на території міста (району) організовує свою роботу по ліквідації наслідків самостійно, під керівництвом обласної комісії в залежності від ситуації, що склалася.
Коротко розглянемо склад обласної комісії з надзвичайних ситуацій, завдання, які вона виконує, права її і порядок роботи. Обласна комісія з надзвичайних ситуацій складається з 40-50 чол., в .неї входять:
Голова комісії — перший заступник голови виконавчої влади.
Заступники голови комісії:
— завідуючий обласним здороввідділом;
— начальник штабу ЦО області;
— заступник голови виконавчої влади;
— заступник начальника управління внутрішніх справ області. Члени комісії: начальники управлінь, директори великих виробничих підприємств.
Постійний робочий орган при комісії — штаб цивільної оборони області.
Обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішує такі завдання:
В повсякденній діяльності
Виявлення джерел і причин виникнення виробничих аварій і катастроф. Оцінка і прогнозування наслідків можливих аварій і катастроф, стихійного лиха.
Контроль за створенням груп, сил і засобів для проведення РіІНР і робіт по ліквідації наслідків можливих аварій, катастроф та стихійного лиха, забезпечення постійної готовності цих сил та засобів.
Контроль за розробкою та реалізацією заходів, спрямованих на зменшення небезпеки виникнення аварій, катастроф і стихійного лиха і т.д.
Відпрацювання питань взаємодії з органами військового командування, сусідніми областями, містами і районами.
Підготовка особистого складу крмісії, органів до дій в надзвичайних умовах, забезпечення їх постійної готовності до роботи.
При виникненні виробничих аварій, катастроф і стихійного лиха
Приведення до готовності підпорядкованих формувань та органів, які залучаються, інших сил і засобів. Керівництво їх діями в надзвичайних умовах.
Оцінка обстановки, масштаб пригод, розмір збитків та ін., наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха.
Здійснення негайних заходів по забезпеченню захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха; його нормальної Діяльності. Керівництво заходами щодо евакуації населення з небезпечних зон. Організація РіІНР в осередку ураження.
Керівництво заходами по ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха.
Керівництво роботами по рятуванню населення, матеріальних та культурних цінностей, зменшення зростання збитків, зниження економічних наслідків.
Встановлення режиму доступу і перебування в районі аварії і т.д. Організація заходів по підтримці громадського порядку.
Здійснення взаємодій з органами військового командування в ході залучення війська до рятівних робіт.
Організація збирання і вивчення інформації про обставини виникнення аварій, їх розвитку, наслідки, а також про втрати населення в зонах цих аварій.
Інформація зацікавлених організацій та населення про проведення робіт з ліквідації наслідків.
Надання допомоги спеціальним комісіям по адміністративному чи технічному розслідуванню причин аварій і катастроф.
Комісія з надзвичайних ситуацій має право
Приймати рішення про проведення екстремальних заходів по забезпеченню захисту населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха; зниження збитків від них та ліквідації цих наслідків на всій території району, міста, області.
Здійснювати контроль за діяльністю підприємств, організацій і закладів незалежно від відомств підпорядкування з питань зменшення небезпеки виникнення аварій і т.п.
Браги участь в підготовці висновків про доцільність розміщення на території району (міста, області) об'єктів народного господарства, потенційно небезпечних для життя і здоров'я населення, природного середовища.
Виходити з клопотанням в державні органи влади щодо надання допомоги по попередженню аварій, стихійного лиха і т.п.
Підготовлювати до евакуації населення і вивезення матеріальних цінностей з районів аварій, катастроф та стихійного лиха.
Залучати до роботи комісії необхідних спеціалістів.
Вимагати від всіх підприємств, установ і організацій, розташованих на території області (району, міста), необхідну інформацію, пов'язану з аварією, катастрофою чи стихійним лихом, а також інформацію про хід ліквідації цих аварій.
Документи, які розробляються комісією
— функціональні обов'язки особового складу (у повсякденній діяльності при виникненні надзвичайних обставин);
— особистий план роботи у випадках надзвичайного становища, зумовленого стихійним лихом, виробничими аваріями і катастрофами;
— карта-схема області з позначенням потенціііно небезпечних об'єктів і раііонів;
— перелік об'єктів і їх характеристики з точки зору аварійної небезпеки;
— список підпорядкованих сил і засобів, їх керівників, порядок приведення до готовності формувань цивільної оборони;
— списки необхідних телефонів, схеми оповіщення і зв'язку на випадок надзвичайного становища;
— інша необхідна інформація та нормативні документи.
Порядок роботи комісії
Діяльність комісії здійснюється як в надзвичайних умовах, так і в період нормального безаварійного функціонування об'єктів і відсутності небезпечних природних явищ.
Повсякденна діяльність комісії організовується у відповідності до річного плану роботи, в якому відзначаються пункти по контролю за реалізацією заходів, спрямованих на зменшення збитків від можливих аварій, катастроф і стихійного лиха.
Дії комісії в надзвичайних умовах організуються у відповідності до планів заходів щодо ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха. Заходи щодо захисту населення здійснюються на основі плану ЦО на мирний час.
В процесі своєї повсякденної діяльності комісія проводить періодичні засідання, перевірки, експертизи тощо.
З моменту виникнення аварії, катастрофи і стихійного лиха комісія переходить на постійний режим роботи.
Визначається місце дислокації комісії на період надзвичайних ситуацій.


загрузка...