загрузка...
 
Міжбанківські розрахунки
Повернутись до змісту
Міжбанківські розрахунки --це система здійснення і регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, які виникають між банківськими установами в процесі їх діяльності.
В Україні Міжбанківські розрахунки можуть здійснюватись:
1) через систему електронних платежів (СЕП) Національного банку України;
2) через власну внутрішньобанківську платіжну систему;
3) через прямі кореспондентські відносини між банками. Головним призначенням кожної із систем є якнайшвидше
транспортування розрахункових документів між банками та переказування коштів від платника до одержувача.
Використання внутрішньобанківської платіжної системи передбачено між установами одного банку — юридичної особи.
А розрахунки між різними банками - юридичними особами здійснюються на основі кореспондентських відносин, які поділяються на два види:
1) кореспондентські відносини між комерційними банками і Національним банком;
2) прямі кореспондентські відносини між комерційними банками.
На сьогоднішній день в Україні практично всі розрахунки між українськими банками здійснюються через систему електронних платежів НБУ. Прямі кореспондентські відносини використовуються при розрахунках між банками України та банками інших країн.
Отже, усі комерційні банки України відкривають кореспондентські рахунки в Національному банку. Для цього в територіальне управління НБУ подається заява про відкриття рахунка, один із примірників статуту банку, копію банківської ліцензії, картку із зразками підписів та відбитком печатки, посвідчену нотаріально.
Установи банку, які не є юридичними особами, можуть відкривати в НБУ субкореспондентські рахунки, подаючи аналогічний пакет документів та положення про філію замість статуту.
При відкритті кореспондентського рахунку на нього перераховуються кошти з накопичувального рахунку і у регіональній розрахунковій палаті відкривається технічний кореспондентський рахунок, через який проводяться безпосередні розрахунки.
З 1994 р. в Україні діє система електронних платежів, яка працює в режимі реального часу і дозволяє здійснювати розрахунки протягом операційного дня.
Системи електронних платежів здійснює розрахунки через систему розрахункових палат, яка має два рівні:
1) регіональні розрахункові палати (є підрозділами територіального управління НБУ і обслуговують відповідний регіон);
2) центральна розрахункова палата (обслуговує комерційні банки Києва та Київської області, а також забезпечує функціонування системи в цілому).
Розрахункові документи, що використовуються у системі електронних розрахунків, мають електронну форму. Для передачі файлів їх готують за допомогою програмного забезпечення «операційний день банку (ОДБ)». Операційний день банку обслуговує всі поточні операції банківської установи. Для взаємодії між установами банків та регіональними розрахунковими палатами використовують такі компоненти системи електронних платежів:
1) електронна пошта, яка забезпечує інформаційну взаємодію;
2) програмно-технічний комплекс, який забезпечує обіг електронних документів та їх захист від несанкціонованого втручання.
Протягом робочого дня установа банку проводить сеанси зв'язку з регіональною розрахунковою палатою за допомогою електронної пошти, а також технологічні сеанси за допомогою АРМ (автоматизоване робоче місце). Кількість і періодичність сеансів банк визначає відповідно до своїх потреб, регламентом роботи регіональної розрахункової палати.
В Україні кореспондентські рахунки в системі електронних платежів можуть обслуговуватись за кількома моделями. Можливий варіант, коли банку відкривається консолідований кореспондентський рахунок, а його установам або відкриваються, або не відкриваються технічні та субкореспондентські рахунки. Такі моделі можуть передбачати наявність або відсутність внутрішньобанківської платіжної системи.загрузка...