загрузка...
 
Структура маркування; Експертиза товарів - Коломієць Т.М.
Повернутись до змісту

Структура маркування

Маркування може включати три складові елементи: короткий текст, малюнок і умовні позначення товару або інформаційні знаки. Ці складові елементи відрізняються співвідношенням і ступенем доступності товарної інформації, широтою розповсюдження і виконанням різних функцій.

Текст, як форма письмової інформації, є найбільш поширеним та найбільш ємким за кількістю надаваної покупцю інформації складовим елементом виробничого і торговельного маркування. Для нього характерний високий ступінь доступності інформації про товар для всіх суб'єктів ринкових відносин. Текст може виконувати всі основні функції маркування, але йому найбільш властиві інформаційна й ідентифікуюча функції.

У текстовому елементі маркування можуть бути використані усі форми письмової інформації: літерна, цифрова, словесна. Словесна інформація є найбільш доступною за умови застосування загальнодоступних мови і термінів.

Питома вага тексту в маркуванні, залежно від її призначення і носіїв, становить 50-100%.

Малюнок не завжди присутній на маркіруванні. Найбільш властивий він виробничому маркуванню, найменш - торговельному. Як структурний елемент маркування малюнок відрізняється, як правило, високим ступенем доступності і виконує - в основному -емоційну і мотиваціну функції, рідше - інформаційну та ідентифікуючу. Але в окремих випадках бувають і винятки, наприклад, коли на маркуванні упаковки і вкладишів у вигляді малюнків дана інформація з експлуатації або використання товару. Особливо це важливо, коли текст дано іноземною мовою, що характерно для імпортних товарів.

Питома вага і ступінь доступності інформації малюнка коливається у межах від 0 до 50% усієї товарної інформації на маркуванні.

Умовні позначення, або інформаційні знаки (див. рис. 3.3), характерні в основному для виробничого маркування. У товарному маркуванні вони зустрічаються значно рідше. їх мета -ідентифікувати товар конкретної фірми, виділити його з маси аналогічних товарів. У зв'язку з цим їм притаманні: наочність, швидкість розпізнавання, привабливість, виразність, стислість зображення, невелика площа розміщення на носії маркування при високій інформаційній ємкості, але менша доступність інформації.

Іноді інформація буває доступна тільки професіоналам і потребує спеціального розшифровування.
загрузка...