загрузка...
 
Знаки відповідності або якості; Експертиза товарів - Коломієць Т.М.
Повернутись до змісту

Знаки відповідності або якості

"Знак відповідності у сертифікації (тагк оі сопГогтіїе Гог сеіїіїїсаііоп) - захищений у встановленому порядку знак, застосовуваний або виданий відповідно до правил системи сертифікації, який вказує, що забезпечується необхідна впевненість у тому, що дана продукція, процес або послуга відповідають конкретному стандарту або іншому нормативному документу" (Керівництво ІСО/МЕК 2, п. 14.8; ДСТУ 2462 "Сертифікація. Основні поняття").

Залежно від сфери застосування розрізняють національні і транснаціональні знаки відповідності.

Національний знак відповідності - знак, що підтверджує відповідність вимогам, установленим національними стандартами або іншими нормативними документами. Він розробляється, затверджується і реєструється національним органом із сертифікації.

Знак відповідності дозволяється використовувати для маркування тільки сертифікованої продукції. Заявники (виготовлювачі, продавці) будь-якої країни можуть маркувати свою продукцію національним знаком відповідності за наявності сертифіката відповідності, виданого національним органом із сертифікації, або за наявності угод про взаємне визнання результатів сертифікації (знака) - свідоцтва про визнання, а також після одержання ліцензії на застосування знака відповідності.

Національні знаки відповідності можуть бути загальними для усіх видів продукції або груповими, що підтверджують відповідність визначеної групи або груп однорідної продукції.

В Україні затверджено тільки загальний знак відповідності системи УкрСЕПРО. Його символіка, форма, розміри регламентуються ДСТУ 2296-93 "Національний знак відповідності".

Знак відповідності, який зображено на малюнку, застосовується також для позначення продукції, яка не підлягає обов'язковій сертифікації, проте сертифікована з ініціативи виробника чи продавця (добровільна сертифікація).

Позначення (код) органу з сертифікації, яким здійснено сертифікацію продукції, наноситься під графічним зображенням знака відповідності симетрично відносно осі В шрифтом Пр 3.

Розмір знака відповідності визначає підприємство, яке одержало право на його застосування, шляхом вибору базового розміру Н. Розмір знака повинен гарантувати його чіткість та розбірливість. Художнє виконання знака повинно бути одноколірним та контрастним на основному фоні.

Знаки відповідності наносяться на незнімну частину виробу і (або) на тару, упаковку, експлуатаційну та товаросупровідну документацію. Місце нанесення знака встановлює підприємство, що одержало право на його застосування. При неможливості нанесення знака безпосередньо на продукцію його наносять на найменшу споживчу упаковку у якій ця продукція реалізується.

У багатьох країнах також застосовуються загальні знаки відповідності, наприклад, національні знаки відповідності стандартам: у Росії - ГОСТ Р, у Німеччині - БЕМ, в Австрії -"ОЖЖМ", у Франції - "№", у Великобританії - "Кіїетагк", у Польщі - "В" та ін.

З січня 1998 р. у Росії, відповідно до постанови уряду "Про маркування товарів та продукції на території РФ .знаками відповідності, захищеними від підробок", товари народного споживання, які виробляються та імпортуються, та відносяться по товарній номенклатурі ЗЕД до груп 09, 22, 39, 40, 42, 73, 84, 85, 90, 94 та ін. (безалкогольні та алкогольні напої, прянощі, чай, кава, цукерки та ін.) маркуються знаками відповідності, які виконані у вигляді райдужних голограм (голограм Бентона). Посилання на неможливість повторювання голограм Бентона сьогодні вже нікого не переконує. Пірати від голографії вже давно підробляють голограми на німецьких в'їзних візах, програмних продуктах компанії "Місгозой", "Виза-карт" та інші.

У деяких країнах поширені групові знаки відповідності, наприклад, національні знаки відповідності для продовольчих товарів, сільськогосподарської продукції, продукції лісового господарства, рибної продукції Японії - ТА8.

Транснаціональні (регіональні) знаки відповідності - знаки, що підтверджують відповідність вимогам, установленим регіональними стандартами. Вони застосовуються в країнах визначеного регіону на основі узгоджених стандартів і взаємного визнання результатів сертифікації.

Прикладами транснаціональних знаків відповідності можуть служити знак "СЕН", заснований Європейським комітетом по стандартизації (СЕ1Ч), і знак "СЕМЕЬЕС", заснований Європейською електротехнічною комісією (СЕМЕЬЕС), знак Товариства по сертифікації в Європі (ОазеііксЬап. пдг 2еЛігІ2Ігип§ іп Еигоре), який виконано у вигляді стилізованої літери 2. У ці регіональні організації по стандартизації входять країни Європейського економічного співтовариства і Європейської асоціації вільної торгівлі. Зазначені транснаціональні знаки підтверджують відповідність продукції вимогам визначених європейських стандартів (ЕІУГ) або документів СЕИ (СЕКЕЬЕК) щодо гармонізації стандартів.

У країнах ЄС транснаціональний європейський Знак відповідності "СЕ", що застосовується, підтверджує відповідність продукції розпорядженням європейських директив і технічних агреманів (АТЕ). Як термін "технічний агреман" розуміється документ, що містить детальні технічні характеристики матеріалів, устаткування або технічних процесів, що відповідають вимогам безпеки й експлуатаційної надійності. Ці документи розробляються і діють, якщо відсутні відповідні стандарти з причин, що об'єкти агреманів є технічним нововведенням. Вимоги агреманів стосуються показників безпеки, гігієнічності, екологічної чистоти, ергономічних характеристик.

Знак "СЕ" не може присвоюватися, якщо підтвердження відповідності провадиться на вимогу національних або міжнародних стандартів. Знак не застосовується для продукції, що не є об'єктом європейського законодавства.

Знак "СЕ":

  1. підтверджує відповідність продукції вимогам усіх, а не тільки яких-небудь приватних директив, що поширюються на дану категорію виробів;
  2. повинен прийматися до уваги органами нагляду кожної країни-члена ЄС і розглядатися як підтвердження відповідності вимогам директив, але не вимогам національних стандартів;
  3. проставляється виготовлювачем або проектувальником виробу або імпортером, відповідальним за постачання продукції, що відповідає вимогам директив.

Після прийняття європейського законодавства знак "СЕ" у обов'язковому порядку проставляється на всій продукції, охопленій дією директив, незалежно від того, чи призначена вона для експорту в країни ЄС або реалізується на внутрішньому ринку. Передбачається, що після набрання чинності єдиних правил присвоєння знака, маркірована продукція не буде піддаватися додатковим випробуванням і сертифікації у країнах-імпортерах, що є членами співтовариства.

Поряд із знаками відповідності у деяких країнах застосовуються і знаки якості.

У 1993 році в Росії було зареєстровано Систему добровільної сертифікації якості послуг -ССКУ, а через рік повна Система сертифікації якості - ССК. Одночасно із сертифікатом видається "Знак якості", який можна використовувати з метою реклами. Останнім часом дебатується питання про введення національного знака якості у вигляді присудження Національної премії Президента України.

На відміну від знаків відповідності знаки .якості можуть присвоюватися не тільки центрами із сертифікації, але й іншими організаціями, що не входять до національної системи сертифікації.

У Німеччині застосовуються декілька знаків відповідності та якості. Так, товариство по сертифікації Тюф Рейланд (Берлін-Бранденбург) запровадило знаки якості 08 - "Перевірено на безпеку", "ВаиаП§ершгї"- знак якості для деталей. Крім цього, застосовуються знак "Досліджений на придатність для виробництва харчових продуктів", знак "СМА" "Маікеп §иа1ііаі аиз сіеи&спеп Ьаїкіеп", який засвідчує " якість фірмового товару з німецьких земель".
загрузка...