загрузка...
 
Штрихове кодування; Експертиза товарів - Коломієць Т.М.
Повернутись до змісту

Штрихове кодування

Процес управління товаропросуванням вимагає інформаційного забезпечення. Для будь-якого підприємства наявність відомостей про кількість та характер продукції, її походження, оперативність отримання інформації про товаропотоки і правила їх обліку - життєво необхідна. Уся інформація, що наноситься на упаковку містить лише споживчі характеристики товару і не дозволяє вирішити завдання оперативного обліку руху продукції. Можливості оперативного обліку за такого маркування обмежені також суб'єктивними можливостями людини, яка здійснює інвентаризацію, облік, приймання та продаж товарів. Водночас дається взнаки і технологічне відставання у використанні обчислювальної техніки, що робить використання ЕОМ неефективним. Крім того, зростає ймовірність допущення помилок, яка, за деякими відомостями, становить 1:300, у той же час при використанні штрихового коду - у десять тисяч разів менша.

Заповнення документів вручну, пошук потрібних товарів на складі потребують чималих затрат часу і численного штату працівників. При цьому можливі помилки при виконанні цих операцій. У міжнародній торгівлі витрати, пов'язані з опрацюванням паперових документів, оцінюються у межах від 3,5 до 15% вартості товару.

Принцип ШК - кодування алфавітно-цифрових знаків у вигляді чергування чорних і світлих смуг різноманітної товщини (штрихів і прогалин), зчитування за допомогою пристрою, що сканує, розшифровує коди і передає на ЕОМ. ШК - одне з найбільш поширених засобів автоматичної ідентифікації (АІ). До числа інших засобів АІ відносяться цифрова, магнітна, радіочастотна, звукова і візуальна ідентифікації (магнітна картка, радіочастотна бирка і т.п.).

Причинами широкого поширення ШК є його переваги перед іншими засобами АІ:

 1. оперативність передачі інформації про товар по системі електронного зв'язку;
 2. однозначність інформації, що обумовлює високу захищеність алгоритмів кодування від помилок (при зчитуванні ШК);
 3. порівняно невисока вартість завдяки використанню дешевого носія інформації — паперу.

ШК на відміну від багатьох інформаційних знаків виконує не тільки загальні функції інформаційного характеру, що ідентифікують, але і низку додаткових функцій. До них відносяться:

 1. автоматизована ідентифікація товарів за допомогою машинозчитувальних пристроїв:
 2. автоматизовані рахування і контроль товарних запасів:
 3. оперативне керування процесом товаропросування, відвантаження, транспортуванням і складуванням товарів (продуктивність праці для забезпечення товаропросування підвищується на 30%, у деяких випадках - до 80%);
 4. підвищення швидкості та культури обслуговування покупців;
 5. інформаційне забезпечення маркетингових досліджень

Застосування ПІК із використанням ЕОМ забезпечує оптимізацію таких процесів:

 1. виготовлювачам - підрахунку кількості зробленої продукції, її сортування і роздільне складування різних видів, найменувань, сортів, підрахунок товарних запасів, формування замовлень шляхом підбирання необхідних товарів у потрібній кількості та відправлення в торгівлю;
 2. оптовим посередникам - приймання товарів за кількістю й асортиментом, підрахунок і контроль товарних запасів на складі, відвантаження в роздрібну торгівлю, транспортним організаціям - приймання решти товарів;
 3. роздрібним продавцям - приймання товарів за кількістю й асортиментом розміщення на складі, підрахунок і контроль товарних запасів у магазині (на складі й у торгових залах), контроль за цілістю товарів, забезпечення ритмічного поповнення запасу товарів у міру їхньої реалізації.

ШК наноситься на транспортну або споживчу упаковку імпортних і вітчизняних товарів друкарським способом або за допомогою етикетки або ярлика, що приклеюється. Відповідно до вимог здійснення зовнішньоторговельних операцій наявність штрихового коду на упакуванні товару є обов'язковою умовою його експорту. Відсутність ШК негативно впливає на конкурентоспроможність продукції.

Іноді незакодований товар просто неможливо реалізувати, оскільки торгові фірми, у яких товаропросування автоматизоване, не приймають на реалізацію товар, що не має штрихового коду. Причина полягає у тому, що система кодування й опрацювання інформації про товар за допомогою штрихових кодів стає економічно виправданою лише тоді, коли вона охоплює не менше 85% товарів.

Використання ШК дозволяє автоматизувати оперативне управління товаропросуванням. Наведемо можливу схему. Касовий сканер швидко зчитує код на відстані при довільному розташуванні етикетки за допомогою багатопроменевого сканування. Це забезпечує високу продуктивність обслуговування покупців. Вмонтований декодер настроюється на усі відомі системи кодування товарів.

Сканер передає інформацію про реалізацію конкретного товару на ЕОМ, де зберігається інформація про товарні запаси його у торговому залі і на складі При зменшенні запасу нижче допустимих нормативів через засоби електронного зв'язку передається сигнал про необхідність поповнення товару на склад. Сканери, установлені на складі, здійснюють автоматизовану ідентифікацію необхідного товару, і за допомогою спеціальних пристроїв товар транспортується до торгового залу.

При зменшенні товарних запасів на складі магазину нижче встановлених нормативів заявка на постачання товарів визначеного асортименту по каналах супутникового зв'язку передається в оптове підприємство або виготовлювачу. У свою чергу, оптовик надсилає замовлення виробнику. Відповідно до замовлення здійснюється випуск конкретних товарів, що користуються попитом. Виробник надсилає оптовику попереднє повідомлення про постачання товарів і здійснює відвантаження. Оптовик надсилає випереджувальне відвантажувальне повідомлення до магазину і робить постачання. Таким чином, ШК виступають як засоби автоматизованої ідентифікації, врахування й інтенсифікації товаропросування, а також як носії комерційної інформації.
загрузка...