загрузка...
 
Сучасні системи штрихового кодування; Експертиза товарів - Коломієць Т.М.
Повернутись до змісту

Сучасні системи штрихового кодування

Необхідність впровадження ШК виникнула у зв'язку з бурхливим розвитком інформаційної технології, широким упровадженням ЕОМ у сферу виробництва і торгівлі. ШК поділяються на два види: європейський -ЕАК і американський - ІІРС. Серед декількох десятків схем кодування (або символів), прийнятих міжнародними організаціями і, які мають власне найменування, коди ЕАК та ЦРС є найпоширенішими.

Систему ІІРС було створено раніше системи ЕАИ і розроблені для неї технічні засоби уже застаріли, тому вони стали непридатні для зчитування кодів ЕА1Ч, через що значна частина устаткування, встановленого в магазинах США і Канади, не зчитує коди ЕА1Ч.

У 1977 р з ініціативи 12 європейських держав було створено Європейську асоціацію товарної нумерації ЕАИ. Це — добровільна, некомерційна та неурядова міжнародна асоціація, до якої входять 87 національних організацій 90 країн. Після вступу в асоціацію ЕА1М неєвропейських держав система отримала міжнародний статус. Країни-члени Міжнародної асоціації ЕАИ забезпечують застосування на національному рівні своїх систем товарної нумерації в рамках правил, розроблених ЕАК. Завдяки цьому товари, марковані ШК ЕАК в одній країні, можуть бути однозначно ідентифіковані і скановані на відповідному устаткуванні у всіх країнах світу. Система ЕАК є універсальною і може бути застосована практично до будь-якого виду товару й у будь-якому відрізку ланцюга "виробник - оптове підприємство - підприємство роздрібної торгівлі".

ЕАК-Україна, створено в 1994 р. - це єдиний представник ЕАК Іпіегпаііопаі в Україні, що має право надавати товарний знак ЕАК.

На основі американського стандарту було розроблено новий європейський стандарт товарної нумерації і символьного маркування. Хоч систему ЕАК було розроблено на основі і за умови сумісності із системою ІІРС, проте із-за технічних причин досягти повної сумісності цих систем не вдалося. Зі створенням системи ЕАК усе вироблене устаткування дозволяє зчитувати коди як ЕАК, так і ЦРС. Після заміни застарілого обладнання у США і Канаді буде досягнута повна сумісність двох родинних систем.

Система ЕАК - це міжнародний стандарт для ідентифікації товарів, послуг та розташування автоматизованої ідентифікації на основі штрихових кодів та електронного обміну даними - ЕБІ -Еіесігопіс Баіа ІпіегсЬап§е. Система ЕАК базується на трьох основних технологіях:

  1. ідентифікаційні номери (коди ЕАК) - ідентифікують товари,послуги і розташування та служать як ключі доступу до інформації;
  2. штрихові коди ЕАК - дозволяють автоматизувати введення, відображення та зчитування як ідентифікаційних номерів, так і іншої інформації стосовно товарів;
  3. стандарт ЕАК для ЕО1 - ЕАКСОМ - забезпечує електронний обмін даними (документами) між діловими партнерами в стандартизованому форматі.

Ці технології створено для підвищення ефективності ділових процесів у виробництві, розподілі і продажу товарів та наданню послуг. Застосування системи ЕАК стосується в першу чергу автоматизації касових операцій, операцій відвантаження та приймання товарів, інвентаризації, автоматичного замовлення та аналізу продажу.

Ідентифікаційні номери ЕАК є унікальними, у світовому масштабі, багатогалузевими, мають контрольний розряд для гарантування точності зчитування.

Коди ЕАК застосовуються трьох типів ЕАК-8, ЕАК-13 і ІТР-14. ЕАК-13 наноситься на будь-яку упаковку і (або) товари, якщо дозволяє площа. ЕАК-8 використовується для маркування, пакування і (або) товарів невеликого розміру. Від ЕАК-13 цей тип ШК відрізняється скороченою інформацією і меншими розмірами. Цим і пояснюється нанесення його на малогабаритні товари, розміри яких не дозволяють наносити повні номери.

Префікс ЕАК-код національної ЕАК організації

Назва товару конкретного виробництва чи дистриб'ютора

Контрольна цифра

ЕАК-13

РРР

N1К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9

С

ЕАК-8

РРР

К!К2КзК4

С

ІТР-14 застосовується тільки для транспортного упаковування. Цей тип ШК має більш значні розміри, але не потребує високоякісного друку. Якщо товар продається разом з пакуванням, то застосовуються тільки коди ЕАК-13, тому що ІТР-14 не містить інформації про товар і не зчитується скануючими пристроями, що встановлені в магазині.

Аналіз структури ШК показує, що закодована в них інформація носить комерційний характер і малодоступна споживачу. Перші дві цифри позначають код країни, де знаходиться організація, що зареєструвала виготовлювача, його товар і присвоїла їм порядкові номери. Код країни на ШК може не збігатися з країною походження товару, оскільки виготовлювач або продавець мають право зареєструватися не у вітчизняному банку даних, а в закордонному. Кожній країні асоціації ЕАК централізовано видаються діапазони кодів. Коди (префікси) найчастіше бувають двозначні, але іноді можуть бути призначними (Україна - 482) за рахунок зменшення коду виготовлювача на один знак.

Код виготовлювача (3-5 цифр) привласнює централізовано національний орган країни. В Україні код виготовлювачу привласнює асоціація ЕАК-Україна. ЕАК-Україна видає реєстраційні номерикоди підприємств, причому не тільки підприємцям із України, а й з будь-якої країни. Вона веде також банк даних про зареєстровані в неї ШК, розробляє і поширює методики з використання кодів ЕАК

Відомості, зазначені в цифрах з 6-ї по 12-ту кодів ЕА1Ч-8 і ЕА1Ч-13, містять інформацію про товар: найменування, сорт, артикул, колір, маса, розмір та інші дані. Будь-які зміни, внесені до товару, які впливають на його ідентифікацію, потребують перекодування ШК. Лише зміни цін не спричиняють зміни ШК.

У коді ІТР-14 цифри з 9-ї по 13-ту подають інформацію про упаковку товарів.

Останній код (8, 13 або 14-а цифра) - контрольне число, призначене для зчитування штрихового коду сканером по алгоритму ЕА1Ч. Контрольне число знаходять шляхом визначеної послідовності арифметичних дій.

Для нумерації і маркування купонів, з метою автоматизації їх обробки та обліку, застосовується код ЕАИ у форматі ЕА1Ч-13 із префіксом "99" такої структури:

Префікс ЕАМ для купонів

Контрольна цифра

Номер купону згідно із структурою, визначеною

національною і

_____ організацією С N7 К8 N9

Для маркування книг і періодики можуть застосовуватися існуючі номери І8ВК або І88И із префіксами 977-979 в стандарті ЕА1Ч-13, який має таку структуру:

Префікс ЕАК дляІ88К

І88К номер (без контрольного розряду)

Вартість

Контрольна цифра

977

N,N2 ^N4 N5 N6 N7

У,У2

С

 

Префікс ЕАИ для І8ВК

І8ВК номер (без контрольного розряду)

Контрольна цифра

978

N1И2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9

С

Додаткову інформацію про книгу або періодичне видання (періодичність, варіант видання та ін.) можна кодувати у вигляді додаткового 2 або 5 розрядного коду. Видання, які не мають номера І8ВК або І88М, маркуються кодами ЕАК-13 як товари загального вжитку.

Для маркування (нумерування) зворотних повернень (квитанції на зворотні повернення), які мають значну вартість, (наприклад хімічна) з метою автоматизованого контролю за поверненням та розрахунками застосовується код ЕАИ-13 з префіксом 980.

Коди ЕАК обмеженої циркуляції застосовуються для маркування товарів, які продаються із змінною кількістю та фасуються безпосередньо в магазині, наприклад, свіже м'ясо на вагу, фрукти, овочі, сир та інші та для немаркованих виробниками товарів. Ці коди призначені для використання виключно у межах наперед визначеного обмеженого середовища. У цих кодах можуть міститися необхідні для магазину показники (наприклад вага, розмір, товарна група, вартість, № складу, ін.). Структура даних кодів визначається національною ЕАМ нумерувальною організацією.

Префікс ЕА1Ч для внутрішніх кодів

Контрольна

Норма товару конкретного виробника чи дистриб'

ПРЕФІКСИ КОДУ (нумерувальна організація, країна-виробник чи постачальник товару)

471 Тайвань

474 Естонія

475Латвія

477 Литва

479 Шрі-Ланка

480 Філіппіни

482 Україна

484 Молдова

489 Гонконг

50 Англія (ІЖ)

520 Греція

00-09 США і Канада

20-29 Внутрішнє застосування

30-37 Франція

380 Болгарія

383 Словенія

385 Хорватія

387 Боснія-Герцеговина

400-440 Німеччина

45-49 Японія

460-469 Росія

529 Кіпр

531 Македонія

535 Мальта

539 Ірландія

54 Бельгія та Люксембург

560 Португалія

569 Ісландія

57 Данія

590 Польща

594 Румунія

599 Угорщина

600-601 Південно-Африканська республіка

609 о-в Маврикій

611 Марокко

613 Алжир

619 Туніс

64 Фінляндія

690-691 Китай

70 Норвегія

729 Ізраїль

73 Швеція

740-745 Гватемала

Сальвадор

Гондурас

Нікарагуа

Коста-Ріка

Панама

746 Домініканська респупблика

750 Мексика

759 Венесуела

76 Швейцарія

770 Колумбія

773 Уругвай

775 Перу

777 Болівія

Аргентина

Чилі

784 Парагвай

786 Еквадор

789 Бразилія

80-83 Італія

84 Іспанія

850 Куба

858 Словаччина

859 Чехія

860 Югославія

869 Туреччина

87 Нідерланди

880 Південна Корея

885 Таїланд

888 Сінгапур

890 Індія

893 В'єтнам

899 Індонезія

90-91 Австрія

93 Австралія

94 Нова Зеландія

955 Малайзія

977 Періодичні видання

978-979 Книжки I88N 980 Квитанції 99 Купони

Префікс ЕАК для зворотних повернень

Номер повернень згідно із структурою, визначеною національною ЕАN організацією

Контрольна цифра

980

И, N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9

С

ШК ЕА>ї-8 і ЕА1Ч-13 - чергування темних (штрихів) і світлих (прогалин) смуг різної ширини. За одиницю ширини приймається модуль - найвужчий штрих або прогалина (ширина 0,33 мм). Кожна цифра кодується 7 модулями, що згруповані у 2 штрихи і 2 прогалини. Наприклад, цифра 4 подана як 1011100 (7 модулів, по 2 штриха і 2 прогалини). Ширина штрихів і прогалин становить від 1 до З модулів.

Інформацію про код несуть також ширина штрихів, прогалин та їхнє сполучення. Для кодів БАЛ і ЦРС розмір символу визначається як відсоток від номінального розміру. Номінальний розмір символу ЕА1Ч-13 від першого до останнього штриха - 31,35 мм. Навколо коду має бути порожній простір, тоді номінальна ширина буде 37,29 мм. Похибка при друку не повинна перевищувати-0,101 мм.

На початку і в кінці штрихового коду знаходяться подовжені крайові штрихи, що вказують на початок і кінець сканування. Центральні подовжені штрихи розділяють код на 2 частини, що полегшує візуальну перевірку повноти запису коду. Код ЕАК починає і закінчує старт (столовим) знаком (101).
загрузка...