загрузка...
 
Правила маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів; Експертиза товарів - Коломієць Т.М.
Повернутись до змісту

Правила маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Марки акцизного збору для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - марки акцизного збору) виготовляються з паперу вагою 70 г/кв.м+/-3 г/кв.м і мають такі розміри:

  1. для алкогольних напоїв - довжина 160 мм+/-0,5 мм, ширина 20 мм+/-0,5 мм;
  2. для тютюнових виробів - довжина 44 мм+/-0,5 мм, ширина 20 мм+/-0,5 мм.

Зразки марок акцизного збору затверджуються Державною податковою адміністрацією. Захист марок акцизного збору від підроблення визначається Національним банком за погодженням з Державною податковою адміністрацією, Міністерством фінанасів, МВС та СБУ.

Марки акцизного збору виготовляються на замовлення Державної податкової адміністрації Банкнотно-монетним двором Національного банку України. Замовлення оформляється відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених Міністерством фінанасів, МВС та СБУ.

Кожна марка акцизного збору на алкогольні напої має свій окремий номер. Нумерація марок акцизного збору на алкогольні напої складається із серії з двох літер та семизначного номера, нанесених паралельно довшому боку марки. Крім цього, нумерація марки включає напис, який складається з літери А (початкова літера слова алкоголь), двозначної та однозначної цифри (рік та квартал виготовлення марки), розділених між собою похилими, лініями.

Нумерація марок акцизного збору на тютюнові вироби складається з серії з двох літер та номера з чотирьох цифр, нанесених паралельно коротшому боку марки. До кожної підсерії входять десять мільйонів марок, а кожна серія має сто підсерій, тобто один мільярд марок. Крім цього, до нумерації марки входить напис, який складається з літери Т (початкова літера слова тютюн), двозначної та однозначної цифри (рік та квартал виробництва марки), розділених між собою похилими лініями.

Для маркування конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів використовується спеціальна акцизна марка, яка відрізняється від звичайної тільки кольором і написом "Конфіскат".

Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів здійснюється виробниками цієї продукції.

Марки акцизного збору мають бути наклеєні виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів на кожну пляшку (іншу тару), пачку (упаковку тощо) у такий спосіб, щоб вони розривалися під час відкупорювання (розкривання) товару.

З метою надійного утримання марки акцизного збору на пляшці (пачці тощо) для її наклеювання повинен використовуватися клей (дисперсійний, декстрин тощо), який не дає змоги зняти марку з товарів без пошкодження і змивається у процесі миття пляшок для повторного їх використання.

На алкогольні напої марки акцизного збору наклеюються П-подібним чи Г-подібним способом через горловину пляшки.

У разі реалізації напоїв в упаковках наклеювання марок акцизного збору провадиться по осі упаковки на верхній площині. Якщо ж реалізуються алкогольні напої, розлиті у пляшки місткістю 0,05 та 0,1 куб. дм., у сувенірних коробках, марки акцизного збору наклеюються таким чином:

  1. на коробку з телескопічною кришкою — з двох паралельних сторін з бокової або верхньої площини кришки на дно;
  2. на коробку з кришкою на шарнірі (відкидною) - з верхньої площини кришки на бокову сторону дна або на її дно;
  3. на коробку типу "пенал" - з верхньої на нижню площину кришки через бокову площину дна.

На тютюнові вироби марка акцизного збору наклеюється таким чином:

  1. пачки сигарет та цигарок серійного виробництва, а також цигарки, упаковані в сувенірні (незалежно від формату) коробки, мають бути обклеєні марками акцизного збору так, щоб вони обов'язково розривалися під час відкривання;
  2. на тютюнові вироби в упаковці, що підлягає обгортанню целофаном, марка акцизного збору наклеюється під целофан.

У разі порушення порядку маркування імпортних алкогольних напоїв і тютюнових виробів, установленого Положенням, абонеповної сплати акцизного збору товар не допускається до митного оформлення (проведення митних процедур).

За рішенням продавця марок акцизного збору марки, які мають явні ознаки підроблення та в інших випадках, надсилаються до Держзнаку для проведення відповідної експертизи, про що покупцю марок видається довідка. Після одержання висновку експертизи складається акт, на підставі якого пошкоджені марки підлягають утилізації, а у разі визнання марок акцизного збору фальшивими чи підробленими їх надсилають до органів МВС.

Відшкодування сплачених сум акцизного збору з товарів, визнаних непридатними для споживання. Якщо марковані алкогольні напої та тютюнові вироби визнані непридатними для споживання і підлягають повторній переробці або знищенню, то сплачені суми акцизного збору зараховуються у рахунок майбутніх платежів або за бажанням покупця марок акцизного збору відшкодовуються у такому порядку:

  1. підприємство-виробник або імпортер подає заяву до Держхарчопрому (Держсадвинпрому) з проханням провести експертну оцінку якості алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
  2. експертна комісія, до складу якої входять експерти Держхарчопрому (Держсадвинпрому), санепідемстанції, Державної податкової інспекції (у разі потреби інші спеціалісти), складає акт, яким підтверджує непридатність для споживання алкогольних напоїв або тютюнових виробів. В акті зазначається найменування продукції, її кількість, причина непридатності продукції, використана для її маркування кількість марок та сума сплаченого акцизного збору. Акт підписується членами експертної комісії і завіряється Держхарчопромом (Держсадвинпромом);

- перший примірник акта, разом із заявою платника про повернення сплаченого акцизного збору, подається до Державної податкової інспекції для відшкодування сплачених сум акцизного збору з товарів (продукції), які підлягають знищенню або повторній переробці.

Відшкодування сплаченого акцизного збору провадиться фінансовими органами за поданням державних податкових інспекцій у п'ятиденний термін з дня подання належним чином оформленого акта. Повернення сум сплаченого акцизного збору за марковані імпортні алкогольні напої та тютюнові вироби, що визнані непридатними для споживання і підлягають повторній переробці або знищенню, здійснюються у валюті України.
загрузка...