загрузка...
 
Порядок складання акта експертизи; Типові помилки при проведенні експертизи; Експертиза товарів - Коломієць Т.М.
Повернутись до змісту

Порядок складання акта експертизи

Порядок складання акта експертизи. Складання акта експертизи є заключним етапом експертизи. Нижче розглядаються деякі правила заповнення окремих пунктів акта.

У графі "Дата складання "- зазначається дата складання акта.

У графі "Місце складання "- назва населеного пункту, в якому проводилася експертиза.

У графі "Експертиза проведена за участю представників" зазначається прізвище та ініціали експерта, який проводив експертизу, а також назва організації, яка виділила своїх представників для участі в експертизі товару, їх посади, прізвища та ініціали.

У графі "Для експертизи пред'явлено" зазначаються: повна назва товару, згідно із супровідними документами постачальника, кількість товару (місць) фактично пред'явленого для перевірки і кількість товару (місць) за документами постачальника або перевізника вантажу. При перевірці якості продовольчих товарів у пунктах призначення експерт заповнює графу "Кількість" на основі прийомних документів товароодержувача, а графу "Кількість за документами" - на основі транспортних документів.

У графі "Завдання експертизи" зазначається завдання, одержане експертом відповідно до наряду. Завдання експертизи може уточнене експертам у замовника експертизи. Наприклад, "Визначити кількість товару", "Визначити якість товару за зовнішнім виглядом", "Визначити міцність товару лабораторним методом " тощо.

У графі "Вантажоодержувач" - зазначаються дані на підставі оригінальних транспортних або товаросупровідних документів, інопостачальника або організації, що перевідправила товар. При перевірці пароплавних партій товарів у портах вивантаження і вагонних партій на прикордонних станціях зазначається назва організації, яка закупила товар.

У графі "Постачальник" (країна, інофірма) зазначається країна і фірма, з якою укладено контракт на поставку товарів, і організація-покупець товару. В актах експертиз допускається зазначення назви країни скорочено (за допомогою абревіатури).

У графі "Вантажовідправник" зазначається організація, що значиться в транспортних документах (залізничний накладній, коносаменті і т.ін.).

У графі "Виробник товару" - зазначається підприємство-виготовлювач товару або індекс підприємства і країна.

Графа "Надані документи " - заповнюється на підставі даних документів, які представляються експертизі: номер контракту, трансу, рахунку інофірми, коносаменту, наряду, залізничної, водної і товарно-транспортної накладної.

Констатуюча частина акта експертизи підписується експертом і представниками замовника експертизи.

У графі "Висновок експерта" зазначається загальна кількість товару, перевіреного експертом, його стан: кількість товару, що відповідає умовам контракту, та кількість товару, що повністю або частково не відповідає умовам контракту. Якщо пред'явлений експертизі товар (або частина його ) мають дефекти, експерт повинен відмітити це у висновку акта експертизи, описати при цьому характер дефекту і, коли це можливо, причину його виникнення. При перевірці кількості експерт зазначає загальну кількість виробів, встановлену при перерахунку, а також робить висновок, коли це можливо, про причини нестач, залишки товарів, механічних пошкоджень і ін. Висновок повинен бути складений експертом, по можливості, коротко, конкретно і обґрунтовано, виходячи з безперечних і об'єктивних даних і настільки чітко, щоб не було потреби у додаткових поясненнях експерта. Він повинен відповідати поставленим перед експертом завданням і кореспондувати із констатуючою частиною акта.

Висновок про кількість і якість пред'явленої на експертизу партії товару за результатом вибіркової перевірки може бути даний експертом лише у тому випадку, якщо така перевірка передбачена технічними умовами контракту або іншими обов'язковими для сторін документами.

На прохання замовника експертизи провести експертизу на відповідність товару не тільки технічним умовам контракту, а одночасно і вітчизняним стандартам, експерт оформляє два акти експертизи: на відповідність якості товару технічним умовам контракту, другий — на відповідність стандарту.

Експерту забороняється давати вказівки на знищення або відвантаження забракованого товару постачальнику, забороняється також давати рекомендації, що не входять у компетенцію товарознавчої експертизи.

Висновок підписує тільки експерт. Він складається експертом після того, як особи, що брали участь в експертизі, підпишуть констатуючу частину акта експертизи.

Типові помилки при проведенні експертизи

При підготовці та проведенні товарної експертизи іноді можуть бути допущені помилки, які надалі впливають на її результативність і є причиною виникнення незгод між експертами та замовником, а також підставою для відміни результатів експертизи та призначення повторної експертизи. Нижче наведено найбільш типові помилки, які допускають експерти:

 1. При неповних та неясних формулюваннях завдання у заявці та/чи наряді експерт не вимагає його уточнення та доповнення.
 2. Товарна експертиза проводиться експертом без письмового оформлення заявки, переданого телефоном.
 3. Проведення експертизи без достатніх підстав.
 4. За наявності незгод між постачальником і одержувачем експерт не вимагає від замовника виклику постачальника.
 5. икористання застарілих і/чи відмінених (скасованих) нормативних чи технологічних документів при проведенні товарної експертизи чи написанні висновку.
 6. Згода та підпис висновку експерта представниками зацікавленої сторони.
 7. Використання неповної або недостатньої інформації, наданій однією з зацікавлених сторін без всебічної перевірки технічних документів.
 8. Передача частини своїх повноважень представнику однієї із зацікавлених сторін (наприклад, зважування чи відбір зразків без участі експерта).
 9. Орієнтація в експертній оцінці на думку інших експертів або представників зацікавлених сторін.
 10. 10. Неправильне (неточне або неповне) оформлення актів експертизи, актів відбору зразків тощо без вказівки всього необхідного переліку відомостей про товар, його виробника, постачальника, одержувача та інше.

Питання для самоперевірки

 1. Назвати основні етапи організації проведення експертизи.
 2. Які документи необхідні для призначення експертизи?
 3. Зазначте найважливіші операції основного етапу проведення експертизи.
 4. Як оформляється завершальний етап проведення експертизи?
 5. Назвати типові помилки при проведенні експертизи.
 6. Вимоги до складання "Висновку експерта".загрузка...