загрузка...
 
Розділ 5. Технологія проведення експертизи товарів ; Експертиза товарів - Коломієць Т.М.
Повернутись до змісту

Розділ 5. Технологія проведення експертизи товарів

Ключові слова та поняття: експертиза, експертиза якості, експертиза кількості, асортиментна експертиза, документальна експертиза, комплексна експертиза, вимірювальні методи, маса брутто, маса нетто, прямі методи вимірювання, вибірковий контроль якості, експертиза товарів за комплектністю, комплектуючі елементи, порівняльний метод, прогнозно-аналоговий метод, безаналоговий метод, кількісні втрати.

Експертиза товарів є одним з найважливіших і обов'язкових видів експертизи. Інші види експертизи санітарно-гігієнічна, ветеринарна - доповнюють експертизу товарів і не завжди є обов'язковими. Так ветеринарна експертиза обов'язкова тільки для харчових продуктів тваринного походження, шкіряної та хутрової сировини. Для інших споживчих товарів вона не застосовується.

Обов'язковість експертизи товарів зумовлюється її сутністю, і передусім тим, що в основі її є оцінка органолептичних властивостей і показників, що значною мірою наближає експертизу до оцінки товару споживачами. Крім того, завдяки достоїнствам органолептичного методу визначення показників якості (швидкість, доступність) забезпечується ідентифікація товару, а дійсні значення органолептичних показників дозволяють прямо чи опосередковано оцінювати й інші групи показників (фізико-хімічні та мікробіологічні). Це передбачає напрямок експертизи товарів, а також необхідність у додаткових дослідженнях із застосуванням вимірювальних та інших методів експертизи.

Іноді експертизу товарів зводять виключно до органолептичної оцінки показників якості, але це неправильно. Оцінка органолептичних властивостей і показників лише один із елементів цієї експертизи, хоч і дуже значний. Завдання експертизи товарів набагато більші і містять оцінку всіх основоположних характеристик товару: асортиментної, якісної, кількісної та вартісної. Та при проведенні експертизи конкретних споживчих товарів залежно від мети товарної експертизи, визначеної замовником чи керівництвом експертної організації, може бути вибрана одна, декілька чи весь комплекс основоположних характеристик товару.

Наприклад, при виявленні розходження фактичної кількості товарів із зазначеною в товаросупровідних документах торгова організація може запросити експерта як незалежного суб'єкта для проведення кількісної експертизи.

При експертизі плодоовочевої продукції експерти паралельно визначають кількісну та якісну характеристики всієї товарної партії.

Для окремих груп непродовольчих товарів важливе значення має така кількісна характеристика одиничного екземпляра продукції як комплектність. При проведенні товарознавчої експертизи цих товарів перед експертом може бути поставлене завдання вибіркової перевірки їхньої комплектності.

Товарознавець-експерт комісійного магазину, приймаючи товар на комісію, повинен провести і оцінку всіх основоположних характеристик товару. Результатом такої експертизи буде визначення продажної ціни комісійного товару, якщо власнику речі важко самому оцінити її вартість.

Зараз підприємці нерідко звертаються за допомогою в експертні організації для проведення всебічної експертизи товарів, аж до визначення ціни чи обгрунтованої ціни постачальника. На нашу думку, в майбутньому цей вид експертних послуг буде розширюватися, особливо при значних оптових закупівлях, що дозволить підприємцям зменшити ризик можливих збитків від неправильної оцінки основних характеристик.

Отже, експертиза товарів передбачає оцінку всіх або частини основних характеристик товару. Таким чином, доцільно розглянути особливості їхньої оцінки експертом. У цьому підручнику не передбачається вивчення вартісної оцінки товару, бо це є предметом окремої дисципліни "Ціноутворення".

Класифікація експертизи товарів.

Розрізняють такі види експертизи товарів: експертиза якості, кількості, асортиментна, документальна і комплексна. Далі подається коротка характеристика вказаних видів експертизи товарів.
загрузка...