загрузка...
 
8.4. Відповідальність виробників та продавців про забезпечення належної якості товарів; Експертиза товарів - Коломієць Т.М.
Повернутись до змісту

8.4. Відповідальність виробників та продавців про забезпечення належної якості товарів

Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні та юридичні особи усіх форм власності, які займаються розробленням, виробництвом, зберіганням, транспортуванням, ввезенням в Україну, використанням, а також реалізацією харчових продуктів і продовольчої сировини, мають право:

 1. одержувати в установлений строк необхідну, доступну та достовірну інформацію від відповідних органів виконавчої влади про можливість реалізації, використання і споживання харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів в Україні;
 2. звертатися за захистом своїх прав до суду.

Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні та юридичні особи усіх форм власності, які займаються розробленням, виробництвом, транспортуванням, зберіганням, ввезенням, а також реалізацією, використанням, утилізацією або знищенням харчових продуктів і продовольчої сировини, зобов'язані:

 1. мати спеціальну освіту (підготовку);
 2. виробляти, ввозити в Україну, реалізовувати та викорис товувати харчові продукти, продовольчу сировину і супутні матеріали, які відповідають вимогам чинних в Україні нормативних документів щодо цих продуктів, сировини і матеріалів;
 3. реалізовувати та використовувати харчові продукти, продовольчу сировину і супутні матеріали лише за наявності документального підтвердження їхньої якості та безпечності. Виробник (продавець) харчових продуктів та продовольчої сировини зобов'язаний:
 4. постійно перевіряти їхню якість та вживати заходи щодо недопущення реалізації непридатних харчових продуктів, харчових продуктів з вичерпаним строком придатності та
 5. забезпечувати безперешкодний доступ на відповідні об'єкти працівникам, які здійснюють державний контроль і нагляд, для проведення перевірки відповідності виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання харчових продуктів і продовольчої сировини до вимог, норм і правил щодо якості та безпечності цих продуктів і сировини, встановлених нормативними документами, і надавати безоплатно цим працівникам необхідні для виконання їхніх функцій нормативні документи та інші відомості, а також зразки (у кількості, визначеній нормативною документацією) використаних продовольчої сировини, супутніх матеріалів і харчових продуктів, що випускаються;
 6. відшкодовувати споживачам шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства України про якість та безпечність харчових продуктів і продовольчої сировини.

Реалізація товарів фізичними та юридичними особами має здійснюватися відповідно до правил торгівлі окремими групами товарів в Україні.

Особи, винні у порушенні вимог, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність відповідно до законів України.

Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає наступні види накладання штрафів за правопорушення в галузі стандартизацій, якості продукції та сертифікації:

 1. випуск (у тому числі з ремонту) або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо якості, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України), тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати (ст. 167);
 2. випуск та продаж у роздрібних торговельних підприємствах (організаціях) продукції, що не відповідає вимогам стандартів, технічних умов і зразків (еталонів) щодо якості,

комплектності та упаковки, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від однієї до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати (ст. 168);

виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від однієї до двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати (ст. 168-1). передача замовнику або у виробництво конструкторської, технологічної та проектної документації, яка не відповідає вимогам стандартів, норм і правил щодо якості продукції та її і безпечності, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати (ст. 169); недотримання стандартів і технічних умов при транспортуванні, зберіганні і використанні (експлуатації) продукції, якщо це спричинило зниження якості, псування або наднормативні втрати продукції, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати (ст. 170); випуск продукції (товарів), реалізація (обмін) продукції (у тому числі імпортної) виробником або продавцем, виконання робіт, надання послуг підприємствам або громадянам-споживачам без сертифіката відповідності, якщо його наявність передбачена чинним законодавством, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадян-власників підприємств чи уповноважених ними осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від двадцяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати (ст. П0-1);

порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати (ст. 172-1);

 1. неправомірне використання фірмового найменування, знаку для товарів та послуг або будь-якого маркування товару, неправомірне копіювання форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а також самоімітація, копіювання, пряме відтво рення товару іншого підприємця, самовільне використання його імені тягне за собою накладання штрафу до п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією виго товленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої (ст. 164-3);
 2. реалізація, прийняття на комісію або зберігання з метою продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка, - тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподат ковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Ті ж дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією цих алкогольних напоїв та тютюнових виробів (ст. 164-5).

Невиконанням постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби вважається винна діяльність (дія або бездіяльність) особи (посадової особи чи громадянина), що призвела до невиконання вимог, які містяться у зазначених документах, і на яку посадовою особою держсанепідслужби, що винесла зазначені документи, покладено відповідальність за їх виконання (дотримання).

Порушення санітарного законодавства або невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби тягне накладення на осіб, винних у вчиненні таких правопорушень, штрафу у таких розмірах:

 1. на громадян — від одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 2. на посадових осіб — від шести до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Посадова особа може бути притягнута до штрафу за порушення санітарного законодавства незалежно від того, чи застосовано до її підприємства (установи, організації) фінансову санкцію, чи ні. На іноземців штраф за порушення санітарного законодавства накладається на загальних підставах.

Сплата штрафу не звільняє порушника від обов'язку відшкодування підприємствам, установам, організаціям і громадянам збитків, яких вони зазнали внаслідок порушення санітарного законодавства.

При вчиненні однією особою двох або більше порушень санітарного законодавства або за невиконання декількох постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби штраф накладається за кожне правопорушення окремо.

Фінансова санкція за порушення санітарного законодавства (надалі - фінансова санкція) - це штраф за порушення санітарного законодавства, який накладається посадовою особою органів, установі закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України (надалі - посадовою особою держсанепідслужби) на підприємство, підприємця, установу або організацію, які порушили санітарне законодавство (надалі - порушника).

До порушників застосовуються такі фінансові санкції:

 1. Передача замовникові або у виробництво і застосування конструкторської, технологічної та проектної документації, що не відповідає вимогам державних санітарних норм, правил і гігієнічних нормативів (надалі - санітарних норм) тягне накладення на порушника (розробника цієї документації) штрафу у розмірі 25 відсотків вартості розробки.
 2. Реалізація продукції, забороненої до випуску і реалізації посадовими особами держсанепідслужби, тягне накладення на порушника штрафу у розмірі 100 відсотків вартості реалізованої продукції.
 1. Випуск, реалізація продукції, яка внаслідок порушення вимог стандартів, санітарних норм є небезпечною для життя і здоров'я людей, тягне накладення на порушника штрафу у розмірі 100 відсотків вартості випущеної або реалізованої продукції.
 2. Реалізація на території України імпортної продукції, яка не відповідає вимогам стандартів щодо безпеки для життя і здоров'я людей, санітарних норм, що діють в Україні, тягне накладення на порушника штрафу у розмірі 100 відсотків вартості реалізованої продукції.
 3. Ухилення від пред'явлення посадовим особам держсанепід служби продукції, яка підлягає контролю, тягне накладення на порушника штрафу у розмірі 25 відсотків вартості продукції, що випущена з моменту ухилення.

Вартість документації та продукції обчислюється за цінами їх реалізації.

Застосування фінансової санкції не заважає притягненню до відповідальності посадових осіб порушника, винних у порушенні санітарного законодавства або у невиконанні постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб держсанепідслужби.

Сплата фінансової санкції не звільняє порушника від обов'язку відшкодування підприємствам, установам, організаціям і громадянам збитків, яких вони зазнали внаслідок порушення санітарного законодавства.

Підприємства, установи та організації (далі - підприємства) незалежно від форм власності, діяльність яких пов'язана з вирощуванням та заготівлею тварин, виробництвом, переробкою, зберіганням, транспортуванням і реалізацією тварин, продуктів та сировини тваринного і рослинного походження, з виробництвом та реалізацією засобів захисту тварин, здійсненням лабораторної діагностики та наданням ветеринарних послуг, несуть відповідальність у вигляді штрафу за:

 1. порушення ветеринарних норм і правил, зоогігієнічних нормативів, крім тих, що передбачені цим Законом, - у розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 2. порушення правил щодо карантину тварин або інших карантинних обмежень - у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 3. переміщення через державний кордон без обов'язкового проведення ветеринарно-санітарної експертизи підконтрольних ветеринарному нагляду вантажів - у розмірі вартості ввезеної продукції;
 4. реалізацію ввезених на територію України продуктів та сировини тваринного походження, кормів для тварин, які не пройшли в Україні ветеринарно-санітарної експертизи, - у розмірі вартості реалізованої продукції;
 5. реалізацію на території України засобів захисту тварин, засобів ветеринарної медицини, незареєстрованих в Україні, - у розмірі вартості реалізованої продукції;
 6. ухилення від пред'явлення або непред'явлення тварин для проведення ветеринарного огляду, обов'язкових заходів (дослідження, щеплення, обробки) щодо профілактики хвороб тварин, а також незабезпечення надійної фіксації тварин для їх проведення - у розмірі двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 7. виготовлення харчових продуктів із сировини тваринного походження, забороненої для використання, у тому числі з м'яса із трупів тварин, уражених електричним струмом, отруєних хімікатами, утоплених, вимушено дорізаних, що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи тощо, - у розмірі вартості виготовлених продуктів;
 8. ухилення від обов'язкової ветеринарно-санітарної експертизи продуктів (продукції) тваринного і рослинного походження - у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 9. надання власниками торговельних об'єктів дозволу на реалізацію продуктів (продукції) тваринного і рослинного походження, що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи, - у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 10. реалізацію продуктів та сировини тваринного і рослинного походження у місцях, не відведених для цього або таких, що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи - у розмірі чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 11. ухилення від виконання або неналежне виконання приписів державних інспекторів ветеринарної медицини - у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Сплата штрафів не звільняє підприємство • від усунення допущених порушень і відшкодування завданих збитків у порядку, встановленому законодавством. Рішення державних інспекторів ветеринарної медицини про накладання штрафів оформляються постановами.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів" на господарюючі суб'єкти накладаються стягнення у вигляді штрафу за:

- відмову споживачеві в реалізації його права в разі придбання

товару неналежної якості, встановленого пунктом 1 статті 14

Закону України "Про захист прав споживачів", - у десятикратному розмірі вартості цього товару; випуск або реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що не відповідає вимогам нормативних документів, -у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги;

реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що підлягає обов'язковій сертифікації, але не має сертифіката відповідності, - у розмірі п'ятдесяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги;

випуск, реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що не відповідає вимогам нормативних документів стосовно безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього природного середовища, - у розмірі трьохсот відсотків вартості виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги; реалізацію товару (виконання роботи, надання послуги), забороненого до випуску та реалізації відповідним державним органом, - у розмірі п'ятисот відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару (виконаної роботи, наданої послуги);

реалізацію небезпечного товару (отрути, отрутохімікату, вибухо- і вогненебезпечної речовини тощо), без, належного попереджувального маркування, а також без інформації про правила та умови безпечного його використання — у розмірі ста відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару; відсутність необхідної, доступної та достовірної інформації про товар, роботу, послугу - у розмірі тридцяти відсотків вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги;

створення перешкод службовій особі державного органу у справах захисту прав споживачів у проведенні перевірки якості товарів, виконуваних (виконаних) робіт, надаваних (наданих) послуг, а також правил торговельного та інших видів обслуговування - у розмірі від одного до десяти відсотків вартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг за минулий календарний місяць; реалізацію товару, термін придатності якого минув, - у розмір двохсот відсотків вартості залишку одержаної для реалізації партії товару.

Питання для самоперевірки

 • Вказати основні види ідентифікації та їх зв'язок з товарознавчими характеристиками товарів.
 • Назвати критерії ідентифікації товарів.
 • Охарактеризувати види фальсифікації.
 • З якою метою проводиться державне регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів.
 • Назвіть способи проведення державного регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів.
 • Що таке Державний реєстр харчових продуктів? Який порядок внесення до нього харчових продуктів?
 • Розказати порядок ввезення імпортних харчових продуктів та продовольчої сировини в Україну?
 • Права та обов'язки суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються виробництвом та реалізацією харчових продуктів.
 • Відповідальність фізичних та юридичних осіб про забезпечення належної якості товарів.загрузка...