загрузка...
 
12.1. Кінцеві та проміжні цілі
Повернутись до змісту
Кінцева мета:
дати характеристику видам соціально-трудових конфліктів, а також методам, способам та засобам їх врегулювання та вирішення.
Проміжні цілі:
визначити сутність соціально-трудового конфлікту та його місце в системі соціальних суперечностей;
дати характеристику різновидам соціально-трудових конфліктів, визначити їх причини та функції;
виявити умови виникнення конфлікту з конфліктної ситуації та стадії його перебігу;
дати характеристику методам управління соціально-трудовими конфліктами, які сприяють їх подоланню;
познайомити зі стратегіями переговорів у вирішенні конфліктів соціально-трудового характеру;
визначити роль посередництва та виявити головні умови досягнення успіху в переговорах;
дати характеристику різновидам страйків як надзвичайного засобу вирішення колективних трудових суперечок;
визначити роль соціального партнерства та його примирної функції в досягненні злагоди в колективному трудовому спорі (конфлікті).


загрузка...