загрузка...
 
1.4. Розвиток політичної науки в Україні.
Повернутись до змісту
Історичні витоки українського народу і формування перших політичних уявлень. Політична думка Київської Русі. Морально-правові та релігійні уявлення про суспільство. «Слово про закон і благодать» Митрополита Іларіона «Руська Правда» часів Ярослава Мудрого і «Повість времєнних літ» як своєрідний заклик до єдності і незалежності руської землі. «Повчання» князя Володимира Мономаха - праобраз ідеального князя, поєднання політики і моралі. «Моління» Даниїла Заточника: обґрунтування принципу єдиновладдя князя.
Політичні доктрини в Галицько-Волинській та Литовсько-Польській державах (XIV - перша пол. XVII ст.). Ідеї соціальної і національної рівності: С.Оріховський-Роксолан, ,Ю,Дрогобич, Г.Смогрицький, С.Зизаній, М.Смотрицький. Ідеї політичного і національного відродження України (П.Могила, І.Вишенський, С. Яворський).
Ідеї політичного розвитку козацько-гетьманської доби (друга пол. XVII - кінець XVIII ст.). Воля і демократія в політичному житті козацтва. Державотворча діяльність Б.Хмельницького. Конституція П.Орликаяк втілення української державницької ідеї. Києво-Могилянська академія - головний осередок культури й освіти в Україні, центр освітніх політичних сил у боротьбі за національну незалежність. Духовно-моральний підхід до політики у поглядах Г.Сковороди.
Розвиток політичної думки в Україні XIX - поч. XX ст. Зародження українського лібералізму. «Історія Русів»20-30-х років XIX століття. Політичні ідеї членів Кирило-Мефодіївського братства. В.Білозерський, М.Гулак, М.Костомаров, П.Куліш, Т.Шевченко про шляхи національного і соціального відродження України. Внесок МДрагоманова в становлення політичної науки в Україні. Політична ідеологія українських демократів: МЛавлик, О.Терлецький, С.Подолинський. І.Франко про історичний характер держави і політичної влади, правовий статус особи і демократію. Народницька ншола в історії української політичної думки (В.Антонович). Національно-самостійницька концепція М.Міхновського. Політичні концепції часів УНР. Національно-політична доктрина МГрушевського. В.Винничен-ко про державну організацію і відродження української нації.
Основні політичні теорії 20-30-х pp. XX ст. Український на-ціонал-комунізм (В.Шахрай, О.Шумський, М.Скрипник, М.Хвильовий). Концепція української державності в історико-політичній науці: народницький напрямок (ПЛаденко, С.Ше-лухин); консервативний (В.Липинський, С.Томапгівський, В.Ку-чабський); національно-державницький (С.Дністрянський, Д-Донцов, В.Старосольський, М.Сціборський).
Головні напрямки розвитоку політичної науки в Україні в 40-90 pp. XX ст. Політичні концепції українського зарубіжжя (Б.Крупницький, І.Лисяк-Рудницький, Я.Пеленський). Рух українських «шістдесятників». Обґрунтування новітньої української державності «Декларація про державний суверенітет України», «Акт про державну самостійність України», «Конституція України» 1996 р. Формування і розвиток політичних концепцій в сучасній Україні. Утвердження політології як навчальної вузівської дисципліни, розвиток фундаментальних досліджень (філософія політики та соціологія політики, конфшктологія, етнополітологія, партологія, кратологія, прикладна політологія та ін.).


загрузка...