загрузка...
 
1.4. Політичний процес.
Повернутись до змісту
Політичний процес як сукупна діяльність соціальних суб'єктів, під впливом якої відбувається формування, зміни, перетворення і функціонування політичної системи суспільства Внутрішньополітичний і світовий політичний процес: загальноісторичний і загальнопланетарний виміри. Детермінованість соціального змісту політичного процесу станом економічного базису, тилом держави, співвідношенням класових сил, соціальних груп. Циклічно повторювані стадії політичного процесу. Конституювання. Утворення політичної системи. Екстрополяція, відтворення компонентів і ознак певної системи. Прийняття та виконання політико-управлінських рішень. Контроль за функціонуванням та розвитком політичної системи. Демократичні процедури відтворення політичної системи.
1 Політико-владні процеси. Процеси творення та реалізації політики та курсів політики. Прийняття рішень. Законодавчі, виконавчо-розпорядчі і судові процеси. Політична активність. Участь громадян у політиці. Порівняльні дослідження політичних процесів. Громадянське суспільство та автономність політичних процесів від державного контролю. Роль демагогії і методи політичних маніпуляцій. Релігійні фактори політичних процесів. Моральні та емоційні фактори в політиці. Стихійність і усвідомленість. Політична кон'юнктура та політична усвідомленість. Роль засобів масової інформації.
Зміст політичного процесу. Політична стабільність та зміни. Політичні кризи. Політичний конфлікт. Громадянська війна Політичні реформи: умови, засоби, цілі. Політичний компроміс. Соціальна база політичних реформ. Політичні реформи та революції. Революції «зверху» та «знизу». Державні перевороти. Політичний розвиток та модернізації. Поняття, сутність і етапи політичної модернізації. Типи і шляхи модернізації. Проблема вибору варіантів модернізації: ліберальний напрямок (Р. Даль, Г.Алмонд, Л.Пай) і консервативна орієнтація (С.Хантінгтон, КДейч і ХЛіндз).
Поетапний характер політичної модернізації. Політична корекція моделей та програм соціального розвитку. Зміст і основні характеристики політичної модернізації: раціоналізація влади, диференціація політичної структури, масова політична активність населення, вдосконалення нормативної й ціннісної систем. Суперечності політичної модернізації: дилема економічної ефективності і соціальної справедливості Політична модернізація і проблема вироблення консенсусної політичної культури.
Масові стихійні рухи. Насилля і ненасилля в політичних процесах. Соціальне партнерство та політичне співробітництво. Форми та методи політичного протесту. Популізм, його роль у політичних процесах. Масові ідеологічні та політичні рухи. Місце і роль виборів у політичному процесі. Політичні комунікації. Посередництво (арбітраж) в політиці. Проблема асиміляції політичних цінностей. Роль сім'ї в процесі первинної політичної соціалізації. Політична соціалізація та молодіжні групи. Вторинна соціалізація в системі соціальних відносин. Соціальний контроль та зовнішній тиск як елементи політичної соціалізації в масових організаціях. Політична соціалізація та засоби масової інформації. Зміна політичних цінностей. Проблема політичної десоціалізації.загрузка...