загрузка...
 
2.4. Результати впровадження методів та засобів управління проектами
Повернутись до змісту

2.4. Результати впровадження методів та засобів управління проектами

Методи управління проектами дозволяють ефективно управляти часовими, витратними, якісними параметрами майбутньої продукції/ послуг. Звичайно найбільш виправдане їх застосування у проектах, які мають відповідні обмеження.

Методи і засоби управління проектами дозволяють:

Розробити й обґрунтувати концепцію проекту;

Оцінити ефективність проекту з урахуванням факторів ризику і невизначеності.

Виконати техніко-економічне обґрунтування проекту і розробити бізнес-план проекту.

Здійснити системне планування проекту на всіх фазах його життєвого циклу.

Оцінити інвестиційні якості окремих фінансових інструментів і відібрати найбільш ефективні з них.

Розробити кошторис і бюджет проекту, які відповідають заданим обмеженням.

Підібрати виконавців проекту через процедуру конкурсів (торгів).

Підготувати й укласти контракти на постачання.

Організувати оптимальну процедуру закупівлі і постачання.

Організувати реалізацію проекту, в тому числі підібрати так звану команду проекту.

Забезпечити ефективний контроль і регулювання, а також управління змінами, які неминучі у ході виконання проекту, на підставі сучасних інформаційних технологій.

Організувати ефективне завершення проекту.

Організувати системне управління якістю продукції проекту.

В повній мірі врахувати так званий людський фактор, який нерідко спричиняє вирішальний вплив на ефективність проекту в цілому. Звичайно, проектний метод не є панацеєю від будь-яких збоїв у механізмі реформ, які відбуваються – адже занадто багатогранні і неоднозначні зміни, які відбуваються у нинішній Україні. Слід пам’ятати, що управління проектами – лише інструмент для прийняття рішень. Рішення ж приймає керівник, і від того, наскільки вміло він цим інструментом користується, у кінцевому випадку залежить ефективність будь-якого проекту.

Крім того, слід пам’ятати, що впровадження управління проектами:

потребує додаткових витрат,змінює в організаціях традиційні рольові функції,створює визначену напругу серед працівників організації.

Про необхідність впровадження управління проектами слід говорити лише тоді, коли його переваги компенсують неминучі додаткові витра% ти. У будь-якому випадку, якщо організація запроектована і працює у рамках традиційної функціональної структури і досить задовільно досягає своїх цілей, впровадження управління проектами може опинитись невиправданим.

Необхідно наголосити на тих обмеженнях, які сьогодні стримують розвиток нової методології як для управління великими проектами, так і комплексними програмами. До них відносяться:

нестійке функціонування економіки;

низький рівень виробництва;

недостатня політична стабільність, як додатковий фактор ризику;

скорочення державних інвестицій і зменшення темпів інвестиційної активності;

інфляційні процеси;

недостатня розвиненість кредитно-фінансової та банківської системи, що стримує обіг інвестицій і капіталів;

відсутність належної надійної системи забезпечення гарантій і пільг для інвесторів, у тому числі іноземних.загрузка...