загрузка...
 
20.2. Досвід діяльності служби внутрішнього аудиту в країнах з ринковою економікою
Повернутись до змісту

20.2. Досвід діяльності служби внутрішнього аудиту в країнах з ринковою економікою

Внутрішні аудитори в країнах з розвинетою ринковою економікою  працюють як у державному, так і у приватному секторах. Внутрішні аудитори здійснюють незалежне експертне оцінювання управлінських функцій фірми чи компанії. Вони надають своїй головній фірмі, яка здійснює управління, результати аналізу, оцінювання, рекомендації, поради й інформацію про діяльність підприємства, яке вони перевіряють. В основному, внутрішній аудит розглядає бухгалтерську інформацію та її достовірність. Завдання внутрішнього аудиту – допомогти відповідним працівникам фірми чи компанії виконувати свої обов`язки максимально кваліфіковано й ефективно.

Внутрішні аудитори звітують перед вищим керівництвом власного підприємства. За внутрішній аудит відповідає сама фірма або один із її відділів, тобто контрольний орган всередині фірми. Керівник такого контрольного органу (або внутрішній аудитор) підпорядкований керівництву підприємства. Внутрішній контрольний орган здійснює аудиторські перевірки на самому підприємстві або в його підрозділах.

Будучи на повному утриманні підприємства, цей контрольний  орган (чи сам внутрішній аудитор) повинен довести необхідність свого існування. Для цього він покликаний сприяти підвищенню ефективності роботи підприємства, забезпеченню рентабельності й зміцненню його фінансового стану.

Мета внутрішнього аудиту – удосконалення  організації й управління виробництвом, виявлення й мобілізація резервів його зростання.

Внутрішній аудит здійснюється на попередній стадії виконання комерційної, технологічної або фінансової угоди (операції), у процесі її проходження і після завершення. Він дає експертну науково обґрунтовану оцінку господарським операціям і процесам.

Внутрішній аудит аналізує ситуацію ризику і застерігає від банкрутства, використовує ноу-хау для збільшення прибутку й ефективності нової технології, вживає заходів, що сприяють фінансовій діяльності підприємства.

Для аудиту адміністрації індивідуальних компаній наймають внутрішньогосподарських аудиторів. У США, наприклад, група внутрішньо-господарських аудиторів на окремих великих фірмах може включати сотні і більше осіб, які звітують перед президентом чи аудиторським комітетом ради директорів.

Внутрішні аудитори - службовці тієї самої компанії (фірми, корпорації, концерна тощо), діяльність якої вони перевіряють, але  керівники служби внутрішнього аудиту, як правило, входять до її керівних органів.

Теперішнім часом  функції внутрішніх аудиторів виходять за межі перевірки бухгалтерської звітності структурних підрозділів своєї компанії. Внутрішні аудитори все частіше приймають участь у вирішенні питань управління, економічної та фінансової політики компанії. Вони мають досить високий рівень кваліфікації. За статусом вони мають відповідні широкі повноваження. До кола обов`язків внутрішніх  аудиторів, крім традиційного аудиту фінансової звітності,  частіше за все входять:

операційний аудит - діяльність яка подібна на консультування структурних підрозділів компанії з питань управління, менджменту;

аудит на відповідність - перевірка відповідності діяльності власних підрозділів правилам, що встановлені адміністрацією своєї компанії, а також, у разі необхідності - вищестоящіми органами або законодавчими нормами (наприклад, це може бути перевірка та оцінка укладених договорів з точки зору дотримання юридичних вимог, мінімізація ризиків, оптимизація оподаткування тощо).

Чисельність внутрішніх аудиторів в окремих країнах сягає значних величин. Наприклад, у Швеції налічується 2200 “затверджених” аудиторів (еквівалент - сертифікованих) та 2300 уповноважених (еквівалент - аудитори, що мають відповідний рівень підготовки, але не мають сертифікату); в країні приблизно 300000 юридичних осіб, що підлягають обов`язковому аудиту при населенні в 8,8 млн. осіб. Крім того, є приблизно 10 тисяч помічників аудиторів та приблизно 2500 внутрішніх аудиторів (з урахуванням суспільного сектору). Тобто, частка внутрішніх аудиторів у Швеції складає 15 % загальної чисельності  аудиторів.

Перша професійна організація внутрішніх аудиторів була заснована у США у 1941 р. та отримала назву Інститут внутрішніх аудиторів, Institute of Internal Auditоrs, скорочено - IIA, який прийняв девіз: прогрес через  партнерство. Внутрішні аудитори у США працюють як у державному, так  і в приватному секторах економіки. Свою діяльність IIA  будує на базі:

а) загальних професійних знань внутрішніх аудиторів;

б) програми безперервного професійного розвитку;

в) економічного кодексу;

г) професійних норм;

д) програми сертифікації.

На початку 70-х років інститут переніс свій міжнародний центр до штату Флоріда.

Створення такої організації внутрішніх аудиторів було обумовлено необхідністю об`єднати їх розрознені зусилля по захисту своїх інтересів, а також подальшому розвитку професійної майстерності, підвищенню ефективності діяльності. Інститут координує і регулює діяльність внутрішніх аудиторів, забезпечує загальноосвітню діяльність і розробляє норми та стандарти даної професійної практики. Він постійно розширяє свої функції і служби внутрішніх аудиторів.

Інститут визнаний авторитетом в професійному світі внутрішніх аудиторів. Він налічує десятки тисіч членів, які працюють у більш ніж 100 країнах. Крім відділень інституту у США, є національні інститути такого ж профілю в Австралії, Великобританії та Північному Уельсі, КНР, Індії, Ізраїлі, Нової Зеландії, Південній Африці, Японії.

Прикладом організації внутрішнього аудиту є американська транс-національна корпорація „Істмен Кодак”- всесвітньо відомий лідер з продажу товарів та надання послуг високої якості. В цій фірмі внутрішній аудит здійснюється більше 70 років, відповідальність за який покладена на загальний відділ аудиту, що знаходиться у Рочестері (штат Нью-Йорк).

Керівництво „Істмен Кодак” вважає аудит важливим елементом процесу управлінського контролю. Аудит здійснюють співробітники загального і локального відділів аудиту, які вирішують наступні завдання: вивчення системи контролю за активами; перевірка відповідності встановленого контролю політиці компанії; оцінка виконання урядових програм; проведення спеціальних розслідувань та надання виробничих звітів, виявлення економії на витрат на аудит. Успіх аудиторської перевірки вимірюється наявністю рекомендації з рішення наявних та майбутніх проблем, а показниками її якості є повнота аудиту, витрати на його проведення та ефективність.

 загрузка...