загрузка...
 
ВСТУП
Повернутись до змісту

ВСТУП

 

Вивчення дисципліни “Основи менеджменту” зумовлено необхідністю реалізації основних напрямків структурної перебудови всіх галузей національної економіки в умовах дії ринкових відносин. Особливого значення набуває необхідність створення умов для ефективного функціонування підприємств автотранспортного комплексу. Мова  йде про  побудову такої системи управління автотранспортним підприємством, яка повинна діяти на засадах наукового обґрунтування прийняття управлінських рішень, їх оптимізації і практичної ефективності за умов вдалого високопрофесійного використання сучасних методів і моделей управління.

 Дисципліна “Основи менеджменту” входить до циклу  дисциплін професійної та практичної підготовки бакалаврів  за напрямом 1004 “Транспортні технології” професійного спрямування “Організація перевезень і управління на транспорті” і є такою, що забезпечує  вивчення дисциплін “Управління роботою транспорту”, “Організація пасажирських і вантажних перевезень”.

Мета вивчення дисципліни полягає у тому, щоб засвоїти методологічні основи управління підприємством; організацію та методи управління; зміст, навички, уміння керівника-професіонала.  Вивчення навчальної дисципліни “Основи менеджменту” обумовлено також необхідністю  визначення напрямків удосконалення  сучасних систем управління  на прикладі підприємств автотранспорту у відповідності з вимогами зовнішнього середовища, а також  розробки адекватної сучасним умовам господарювання стратегії та механізмів управління підприємством.

Головне завдання вивчення основ менеджменту як наукової дисципліни полягає в набутті комплексу знань щодо вибору нових методів і принципів  управління підприємством в умовах постійно змінюваного середовища.

На підставі вивчення основних положень даного посібника студент одержить  досить повне уявлення про теоретичні  і практичні   основи управління підприємством автотранспорту з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду, зможе підготуватися до семінарських занять, а також самостійно засвоїти основні положення навчальної дисципліни.
загрузка...