загрузка...
 
2.1 Виникнення тейлоризму і його сутність
Повернутись до змісту

2.1 Виникнення тейлоризму і його сутність

 

Фредерік Тейлор (1856-1915) по праву вважається засновником сучасного менеджменту. На той час технічний прогрес і машинне виробництво вимагали стандартизації й уніфікації усього виробничого процесу. Подальше зростання виробництва стали неможливими без усебічної раціоналізації, економії часу і ресурсів.

До виникнення теорії Тейлора під менеджментом розумілися різні явища, і навіть технології виготовлення будь-якого продукту. Він вперше додав цьому поняттю визначеність, назвавши його ”організацією виробництва”.

Більш чітке розуміння система Тейлора придбала в 1903р. у його роботі ”Управління циклом” і одержала подальший розвиток у книзі ”Принципи наукового менеджменту”, де Тейлор сформулював ряд постулатів, що згодом одержали назву  ”тейлоризм”.

Тейлор запропонував наукову систему знань про закони раціональної організації праці, елементами якої були:

математичний спосіб числення собівартості;

диференційована система оплати праці;

метод вивчення часу і рухів (хронометраж);

спосіб розподілу і раціоналізації трудових прийомів та ін.

В основі тейлоризму покладено чотири наукові принципи:

створення наукового фундаменту, що замінює застарілі практичні методи роботи;

наукове дослідження кожного окремого виду трудової діяльності;

залучення робітників і інженерів на основі наукових критеріїв, їх профвідбір і професійного навчання;

співробітництво адміністрації з робітниками у впровадженні наукової організації праці;

рівномірний і справедливий розподіл обов'язків між робітниками і менеджерами.

Першою фазою методології наукового управління є аналіз змісту роботи і визначення її основних операцій. Потім, на основі отриманої інформації, робочі операції змінюються з метою усунення зайвих, непродуманих рухів, і розробляються стандартні прийоми їхнього виконання. Кількість часу на виконання визначених завдань повинна враховувати  час відпочинку і час перерви.

Тейлор зробив висновок, що головна причина низької продуктивності – недосконала система стимулювання робітників: “Для того, щоб нагорода зробила належний ефект, вона повинна бути видана робітникам відразу за виконану роботу”. Нагороду Тейлор представляв не тільки як грошову винагороду, але і як  поступки робітникам з боку адміністрації.

Багато чого, що пропонував Тейлор, з'явилося переломним етапом, завдяки якому управління стало визнаватися як самостійна область наукових досліджень.   

Один з найвизначніших учнів Тейлора, американський інженер Генрі Ганнт поставив мету удосконалити механізми функціонування підприємств шляхом відновлення системи формування задач і розподілу заробітної плати і премій. Ганнт вважається першовідкривачем в області оперативного управління і календарного планування, розробив цілісну систему графіків, що дозволила контролювати діяльність і планувати майбутнє підприємства.

Солідний внесок у теорію управління зробила родина Гілберт, яка у 20-і роки шукала шляхи і способи оптимального виконання роботи з використанням елементарних рухів. Окрім того, Гілберти вперше почали займатися питаннями кадрового управління, науковим підбором кадрів, розміщенням і їх підготовкою.

 загрузка...