загрузка...
 
2.3 Адміністративна (класична) школа менеджменту (Файоль,  Муні). Сутність і принципи теорії адміністрації
Повернутись до змісту

2.3 Адміністративна (класична) школа менеджменту (Файоль,  Муні). Сутність і принципи теорії адміністрації

 

Виникнення адміністративної школи пов'язано з ім'ям Анрі Файоля (1825-1925). У 30–х роках він був керівником великої французької гірничодобувної і металургійної  компанії ”Комамбо”, що на момент його призначення на посаду генерального директора, знаходилася на грані банкрутства, а згодом стала одним з могутніх французьких концернів.

Метою адміністративної школи було створення універсальних принципів управління – 14 принципів Файоля, дотримуючись яких організація, безсумнівно, досягне успіху.

Принципи управління – основні правила, що визначають побудову і функціонування систем управління.

14 принципів Файоля були сформульовані стосовно діяльності вищої ланки управління:

Поділ праці, тобто спеціалізація, необхідна для ефективного використання робочої сили, стосовно до усіх видів  праці, як управлінської, так і виконавської.

Влада і відповідальність. Ці категорії  пов'язані одна з одною, причому остання є наслідком першої. Влада поєднує офіційні (заснований на займаній посаді) і особисті (розумовий розвиток, досвід, навички і т. ін.) фактори.

Дисципліна. Для підтримки дисципліни, яка реалізується через покору, старанність, енергійність, необхідна наявність ефективних керівників на всіх рівнях управління. Найкращий засіб впливу – особистий приклад керівника.

Єдиноначальність - забезпечує єдність точки зору з єдністю дії і розпорядливістю.

Єдність керівництва. Види діяльності, що переслідують одну і ту ж саму ціль, повинні мати одного керівника.  Подвійне керівництво може виникнути лише через неправильний розподіл функцій, воно вкрай шкідливо.

Підпорядкування приватних інтересів загальним. Інтереси службовців не повинні ставитися вище інтересів підприємства.

Винагорода. Методи стимулювання праці повинні бути справедливими і доставляти максимально можливе задоволення співробітникам.

Централізація. Файоль говорить про ступінь чи концентрацію розосередження влади. При цьому конкретний варіант буде вибиратися виходячи з конкретних обставин.

Скалярний ланцюг – ланцюг керівників від самого вищого до самого нижчого рангу, від якого не слід відмовлятися, але варто скоротити.

 Порядок.

Справедливість – лояльність і відданість персоналу повинні підкріплюватися поважним і справедливим відношенням адміністрації до підлеглих.

Стабільність робочого місця. Плинність є одночасно і причиною і наслідком незадовільного управління.

Ініціатива, тобто обмірковування і виконання плану. Файоль призивав, щоб адміністратори дали можливість підлеглим виявляти особисту ініціативу.

 Корпоративний дух, тобто принцип “у єдності - сила”

Вважаючи ці принципи універсальними, Файоль указував на те, що їх застосування повинно носити гнучкий характер  і враховувати ситуацію, у якій здійснюється управління.

На підставі вище сформульованих принципів Файоль виділив шість груп операцій у діяльності менеджера: технічні, комерційні, фінансові, страхові, облікові, адміністративні.

Адміністративні операції Файоль поділив на:

планування;

організацію;

мотивацію;

контроль;

координацію.

Ці переконання актуальні і сьогодні.

З усіх якостей, необхідних менеджеру, Файоль незмінно надавав найбільшого значення компетентності і наявності знань. Файоль вважав, що адміністративні здібності не можна розвинути за допомогою однієї лише інженерно-технічної науки і підкреслював важливість включення в навчальні курси інженерних вузів спеціальних курсів з адміністрування.

Сформулюємо подібності і розходження теорії Тейлора і Файоля:

Тейлор пропонував здійснювати раціональне управління «знизу», а Файоль – «зверху».

Тейлор – розглядав цехове управління, а Файоль – вище адміністрування.

Тейлор відстоював організаційну техніку, а Файоль підкреслював вольовий момент організації у директора-адміністратора.

Заслугами Файоля є виділення власне управлінської діяльності (менеджменту) в особливий об'єкт дослідження.

 загрузка...