загрузка...
 
3.2 Аналіз  і вибір стратегічних альтернатив підприємств автотранспорту: стратегія стабілізації, стратегія росту, стратегія виживання
Повернутись до змісту

3.2 Аналіз  і вибір стратегічних альтернатив підприємств автотранспорту: стратегія стабілізації, стратегія росту, стратегія виживання

 

Діагностика стратегії фірми передбачає оцінку її внутрішніх можливостей стосовно задоволення потреб ринку. Дієздатність стратегії може визначатися за допомогою наступних критеріїв:

На скільки стратегія фірми характеризується цілісністю.

На скільки стратегія фірми відповідає принципам зовнішнього середовища (принципу їх сумісності).

На скільки збалансовані між собою стратегічні цілі і наявність матеріальних, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів фірми.

На скільки стратегія фірми враховує можливість комерційного ризику і конкретні заходи  для його мінімізації.

Аналіз діючої стратегії фірми може відобразити одне з можливих становищ фірми:

а)  фірма перебуває в більш-менш повній відповідності із сучасною інвестиційною, виробничою і комерційно-фінансовою політикою підприємництва;

б)  фірма відповідає сучасним вимогам ринку частково і вимагає корекції стратегічних альтернатив;

в)  фірмі потрібен конкретний перегляд своєї діяльності.

На основі проведеного ситуаційного аналізу можна здійснити конкретний вибір стратегічних альтернатив фірми, якими є наступні альтернативи:

Стратегія виживання.

Стратегія стабілізації.

Стратегія росту.

Стратегія виживання має переважно захисний характер і забезпечує вихід фірми з кризового стану в максимально короткий термін часу:

у сфері маркетингу передбачається перегляд товарної політики, системи товаропросування, залучення нових банківських кредитів, гнучка цінова політика;

у фінансовій діяльності – створення умов для економії матеріальних ресурсів, централізація фінансових операцій, або проведення аукціонів закриття збиткових виробництв;

у системі управління – перегляд методів управління, співвідношення централізації і децентралізації управлінських рішень, кадрові зміни.

Стратегія стабілізації  передбачає вирівнювання обсягу продажів, прибутку й інших важливих показників діяльності з наступним їх підвищенням. В залежності від економічної ситуації на підприємстві рекомендується використовувати наступні підходи щодо стратегії стабілізації:

економія;

позитивне зрушення в обсягах і ефективності виробництва;

застосування довгострокових науково-технічних і соціально-економічних програм для досягнення твердої ринкової позиції фірми.

Стратегія росту передбачає наступні альтернативи:

1. Інтенсифікацію   ринку,  спрямовану   на  зміцнення позицій фірми на ринку у формі захисту фірми або у формі експансії фірми.

Форма захисту фірми – це  проникнення на ринок за рахунок зміни модифікації і номенклатури товару, використовуючи при цьому методи цінової і нецінової конкуренції.

Експансія фірми – проникнення на ринок за рахунок удосконалення системи розподілу і просування товарів.

2. Диверсифікованість виробництва, тобто проникнення капіталу фірми в галузі, які не пов'язані з  основною діяльністю. Розрізняють вертикальну і горизонтальну диверсифікованість.

Вертикальна диверсифікованість – придбання контролю за фірмами постачальників, споживачів, посередників.

Горизонтальна диверсифікованість передбачає розвиток за рахунок освоєння нових виробів, ніяк не пов'язаних з тими, що випускаються нині.

Конгломератна диверсифікованість –  поглинання чи придбання принципово нових виробництв, що забезпечує швидке економічне зростання і одержання максимального прибутку.

            3. Міжфірмове співробітництво і кооперацію, яким передує аналіз таких напрямків, як джерел зниження витрат і підвищення доходів, виявлення факторів підприємницького ризику і способів його мінімізації.

            4. Зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД) як одну з головних стратегічних альтернатив функціонування і розвитку виробництва. Форми участі у ЗЕД (експорт продукції, ліцензування технологій, «ноу-хау», використання торгової марки) є першим кроком для створення філій і спільних підприємств.

Оцінка стратегії здійснюється шляхом  порівняння результатів роботи з цілями.

Існує ряд критеріїв як кількісних, так і якісних в процесі оцінки.

Кількісні: частка ринку, зростання обсягу продажів, витрати робочого часу, простої, рівень витрат і ефективність виробництва і збуту, плинність кадрів, чистий прибуток.

Якісні: здатність залучити висококваліфіковані кадри, зниження рівня ризику, розширення обсягу послуг клієнтам.

 загрузка...