загрузка...
 
4.1 Організація  взаємодії  і  повноважень
Повернутись до змісту

4.1 Організація  взаємодії  і  повноважень

 

Після реалізації планів і конкретних цілей, необхідно здійснити координацію багатьох задач і формальних взаємин людей, їх виконуючих.

Організація – це процес створення структури підприємства, що дає можливість людям ефективно і спільно працювати для досягнення поставлених цілей. Слід звернути увагу на характер взаємин повноважень, що зв'язують  вище керівництво з нижчим рівнем працюючих і забезпечують можливість розподілу і координації задач.

Делегування означає передачу задач і повноважень особі, що приймає на себе відповідальність за їхнє виконання.

Відповідальність –  це зобов'язання виконувати наявні задачі і відповідати за їх задовільний результат.

Під зобов'язанням розуміється конкретне виконання індивідом  робочих вимог, пропонованих на даній посаді. Тобто індивід складає контракт на виконання посадових задач в обмін за винагороду.

Відповідальність не може бути делегована. Якісь функції керівник делегує підлеглому, але відповідальність за задовільний результат несе він сам. Обсяг відповідальності є одним з показників, що впливають на суму винагороди.

Повноваження – обмежене право використовувати ресурси організації і направляти зусилля співробітників на виконання визначених задач. Повноваження делегуються посаді, а не індивіду, який її займає.

Розрізняють дві концепції процесу передачі повноважень:

1. Класична, тобто повноваження передаються від вищого до нижчого рівнів управління.

2. Концепція прийняття організаційних повноважень, заснована на тому, що підлеглий має право відхилити вимоги керівника.

 

 


Рис. 4.1. Концепції прийняття організаційних повноважень.

 

Таким чином, повноваження завжди обмежені. Межі повноважень визначаються політикою фірми, процедурами, правилами і посадовими інструкціями. Велика частина повноважень керівника визначається традиціями, вдачами, культурними стереотипами суспільства, у якому існує організація.

Терміни «повноваження» і «влада» часто плутають. Повноваження – це делеговане, обмежене, властиве даній посаді право використовувати ресурси організації, а влада – це реальна здатність  діяти або впливати на ситуацію. Можна мати владу, не маючи повноважень.

Наприклад, менеджер з фінансів має право (повноваження) підписувати чеки і має владу переказувати гроші фірми на свій власний банківський рахунок.

 загрузка...