загрузка...
 
4.3 Поняття організаційних структур управління. Принципи формування структури управління
Повернутись до змісту

4.3 Поняття організаційних структур управління. Принципи формування структури управління

 

Організація робіт – це функція, яку повинні здійснювати всі керівники, незалежно від їхнього рангу. Але рішення щодо вибіру структури організації майже завжди приймається керівництвом вищої ланки.

Категорія “структура” відбиває побудову і внутрішню форму системи. Структура додає її елементам цілісність і відображає стійкі зв'язки між елементами.

Варто розрізняти структуру підприємства (синтез структури виробництва і структури управління) і структуру виробництва (склад і потужності виробничих підрозділів, склад цехів), а також структуру управління (кількість і склад ланок і ступенів управління, їхня співпідпорядкованість і взаємозв'язок).

Основними елементами організаційної структури управління є :

склад і структура функцій управління;

кількість працівників для реалізації кожної управлінської функції;

професійно-кваліфікаційний склад апарата управління;

склад структурних підрозділів;

інформаційні зв'язки.

Чим більш удосконалена система управління підприємством, тим більш ефективним є процес виробництва. Але виробнича структура безпосередньо визначає і систему управління.

На побудову організаційної структури управління впливає система факторів:

розміри виробничої діяльності (середні, малі, великі підприємства);

виробничий профіль фірми (спеціалізація на виробництві одного виду  продукції або широкої номенклатури виробів);

характер продукції, технологія виробництва (масове або серійне виробництво);

сфера інтересів фірми (орієнтація на місцевий чи зовнішній ринок), масштаби закордонної діяльності і її форми (дочірні підприємства, спільні підприємства);

характер об'єднання (концерни, фінансово-промислові групи, консорціуми).

Організаційна структура повинна відповідати наступним вимогам :

            а) адаптивність (здатність пристосовуватися до змін зовнішнього середовища);

            б) спеціалізація (функціональна відповідність організаційної структури параметрам системи управління);

            в) оптимальність (наявність раціональних зв'язків між рівнями і ланками управління);

            г) надійність “вірогідність “ передачі інформації;

            д) економічність і простота (легкість пристосування персоналу до обраної організаційної структури).

 загрузка...