загрузка...
 
4.5 Адаптивні структури  управління
Повернутись до змісту

4.5 Адаптивні структури  управління

 

Починаючи з 60-х років, деякі організації зіштовхнулися з таким положенням справ, коли зовнішні умови їхньої діяльності змінювались швидкими темпами, проекти були складні і технологія розвивалася так стрімко, що недоліки бюрократичної системи стали переважувати її переваги.  Саме в цей період почали розвиватись і впроваджуватись більш гнучкі системи, їх назвали адаптивними, тому що їх можна було модифікувати відповідно до змін зовнішнього середовища і потреб самого підприємства.

Адаптивна і бюрократична структури це два протилежні підходи. Реальні структури знаходяться посередині між ними, маючи ознаки як адаптованих, так і бюрократичних структур.

Розрізняють три типи адаптивних структур:  проектні; матричні; конгломеративні.

Проектна організація – тимчасова структура, яка створюється для розв’язання конкретної задачі. Відбирається команда  кваліфікованих співробітників організації, для здійснення складного проекту у встановлений термін із заданим рівнем якості, не виходячи за межі встановленого кошторису. Коли проект завершується, команда розпускається, і працівники повертаються до своєї звичайної роботи. Перевага проектної організації  полягає в тому, що вона концентрує всі зусилля на розв’язанні однієї єдиної задачі.

Найбільшою популярністю користуються матричні структури організації. Відповідно, лінійна структура (по вертикалі) будується на управлінні окремими сферами діяльності, а по горизонталі організується управління програмами (проектами, темами).

При здійсненні горизонтальних відносин необхідно здійснити вибір і призначити керівника програми, його заступників і визначити відповідальних виконавців у кожному структурному підрозділі, а також організувати спецслужби управління програмою.

Керівник програми працює безпосередньо  з підлеглими йому фахівцями, що залежать від лінійних керівників, тобто керівники функціональних відділів делегують деякі повноваження керівнику проекту. Основний недолік матричної структури – її складність. Виникають проблеми при делегуванні повноважень, порушується принцип єдиноначальності.

Цей вид структури знайшов своє застосування в хімічній промисловості, банківській справі, електроніці і деяких урядових закладах.

 загрузка...