загрузка...
 
5.2 Процес контролю
Повернутись до змісту

5.2 Процес контролю

Процес контролю - це діяльність, об'єднаних у визначену структуру об'єктів контролю (органи контролю, керівники, аудитори, органи державного регулювання), спрямована на гарантію досягнення поставлених цілей управління.

Варто виділяти наступні стадії процесу контролю :

1. Встановлення  стандарту або початкова стадія контролю.

2. Процедура виміру показників.

3. Контрольні механізми.

4. Оцінка ефективності контролю.

1. Встановлення стандарту. У процесі контролю ціль діяльності  підприємства конкретизується і перетворюється в норми функціонування, які використовуються як критерії оцінки системи  управління або ходу виробничого процесу. Розрізняють наступні форми відображення норм:

числові – параметри норми передаються в числовій формі (обсяг продукції, чисельність персоналу, тощо);

шкальні – якісні параметри норми, що ранжуються за допомогою бальної оцінки (рівень дизайну, зручність в експлуатації, тощо);

описове і  графічне представлення норми.

На практиці використовуються наступні види норм і нормативів: норми витрат праці; норми витрат предметів праці; норми використання засобів праці (використання виробничих потужностей, машин і устаткування та ін.); норми і нормативи виробництва (нормативи залишків незавершеного виробництва, тривалість виробничого процесу та ін.).

2. Вимір фактичного результату діяльності підприємства – це спосіб одержання необхідної інформації для суб'єкта управління. Це процес зіставлення фактичної величини з еталоном.

3. Контроль звітів є індикатором відхилень від планів, які необхідно вчасно корегувати. Існують наступні типи корегувань:

корекція, яка здійснюється за рахунок внутрішніх зусиль і виявлених резервів, без змін показників затвердженого плану, виконання виробничої програми досягається в повному обсязі;

зміна планів,  номенклатури продукції, тощо.

Види корекцій: ліквідація причин відхилень ( зміна профілю морально застарілої продукції); перегляд планів і стандартів;  пошуки пристосування до зовнішнього середовища.

4. Оцінка ефективності контролю. Ефективний контроль характеризується наступними рисами:

ефективність;

його вірогідність, точність;

швидкодія;

універсальність і гнучкість  контролю;

кількість і характер сигналів, на які повинна реагувати система;

сутність і форма відображення результатів контролю.

 загрузка...