загрузка...
 
5.3 Контроль обсягу перевезень і виявлення резервів  його               збільшення
Повернутись до змісту

5.3 Контроль обсягу перевезень і виявлення резервів  його               збільшення

 

Вантажні перевезення

 

Контроль обсягу  перевезень передбачає застосування факторного аналізу обсягу вантажних перевезень за допомогою методу абсолютних різниць. Цей метод дозволяє виявити резерви його збільшення. Відомо, що обсяг вантажних перевезень (Q) залежить від середньорічної кількості машин (Aср), середньої кількості днів, відпрацьованих автомобілем за рік (Др), часу знаходження автомобіля у наряді (Т), коефіцієнту випуску автомобіля на лінію (), середньоексплуатаційної швидкості руху рухомого складу (Vср), середньої вантажопідйомності автомобіля (qср), коефіцієнта використання пробігу (?). Взаємозв’язок вище перерахованих факторів представлено на рис. (5.1). Усі фактори, включені до факторної моделі аналізу обсягу вантажних перевезень мають прямий зв’язок з ним, тобто зі збільшенням будь-якого фактора обсяг перевезень зростає. Модель факторного аналізу обсягу вантажних перевезень в цілому по АТП має наступний вид:

 

         Q =Аср ? Др ? Т ?  ? Vср ? ? ? qср ,   тис. т.                       (5.1)

           

Розрахунок впливу цих факторів на обсяг вантажообігу можна виконати за допомогою одного з прийомів факторного аналізу способом абсолютних різниць. :

 

?Q = (Aср 2002 - Aср 2001) ? Др 2001 ? Т2001 ?  2001 ? Vср  2001  ? 2001  ? qср 2001

 

?Q = Aср 2002 ? (Др 2002 - Др 2001) ? Т2001 ?  2001 ? Vср 2001 ?  2001 ? qср 2001

 

 ?Q =Aср 2002 ? Др 2002 ? (Т2002 – Т2001) ?  2001  ? Vср  2001 ?  2001 ? qср  2001

 

?Q = Aср 2002 ? Др 2002 ? Т2002 ? ( 2002 –  2001) ? Vср  2001 ? 2001  ? qср  2001

 

?Q = Aср 2002 ? Др 2002 ? Т2002 ?  2002  ? (Vср 2002 - Vср 2001)  ?  2001 ? qср 2001

 

?Q =Aср 2002 ? Др 2002 ? Т2002 ?  2002  ? Vср 2002  ? ( 2002 - 2001 )    ? qср 2001

 

?Q = Aср 2002 ? Др 2002 ? Т2002 ?  2002 ? Vср 2002  ? 2002   ? (qср 2002 - qср 2001)

Таблиця 5.1 – Зведена таблиця багатофакторного аналізу обсягу вантажних перевезень

 

Джерело резерву

Методика розрахунку

?Q тис. т

Aср

Др

Т

Vср

qср

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Зміна (збільшення або зменшення) середньорічної  кількості  автомобілів

2001

2001

2001

2001

2001

2001

 

            Продовження табл. 5.1

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Зміна (скорочення або збільшення) цілодобових простоїв  автомобілів

2002

2001

2001

2001

2001

2001

 

Зміна (скорочення або збільшення) часу знаходження автомобіля у наряді

2002

2002

2001

2001

2001

2001

 

Зміна (скорочення або збільшення) середньо експлуатаційної швидкості руху автомобіля

2002

2002

2002

2001

2001

2001

 

Зміна рівня (скорочення або збільшення) технічної готовності рухомого складу

2002

2002

2002

2002

2001

2001

 

Зміна (скорочення або збільшення) середньої вантажопідйомності  автомобілів

2002

2002

2002

2002

2002

2001

 

Зміна (скорочення або збільшення) кількості холостих пробігів

2002

2002

2002

2002

2002

2002

 

Разом

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Значення показника ?Q  (стовб. 9 табл. 5.1) дозволить виявити резерви зростання обсягу вантажних перевезень. Показники, представлені  у табл. 5.1 допомагають також визначити як негативні, так і позитивні моменти в роботі АТП, що в свою чергу, дає змогу запропонувати  оптимізаційні заходи щодо поліпшення  його діяльності.

 

Пасажирські перевезення

 

Контроль обсягу пасажирських перевезень проводиться аналогічно до схеми факторного аналізу обсягу вантажних перевезень, але ж має свої особливості. Факторний аналіз обсягу пасажирських перевезень за допомогою методу абсолютних різниць дозволяє виявити резерви його збільшення. Відомо, що обсяг пасажирських перевезень (Р) залежить від середньорічної кількості автобусів (Aср), середньої кількості днів відпрацьованих автобусом за рік (Др), часу знаходження автобусу на маршруті (Т),  середньоексплуатаційної швидкості руху  (Vср), середньої місткості автобусу (qср), коефіцієнту змінності пасажирів (кзм) (рис. 5.2).

Модель факторного аналізу обсягу пасажирських перевезень в цілому по АТП має наступний вид:

 

         Р = Aср ? Др ? Т ?  Vср ?  qср ? кзм , тис. пас.                 (5.2)

 

 

Рис. 5.2. Схема факторного аналізу обсягу пасажирських         перевезень.

 

 

Розрахунок впливу цих факторів на обсяг пасажирообігу можна виконати за допомогою одного з прийомів факторного аналізу –способом абсолютних різниць:

 

?Р = (Aср 2002 - Aср 2001) ? Др 2001 ? Т2001 ?  Vср  2001  ? qср 2001  ? кзм2001

 

?Р = Aср 2002 ? (Др 2002 - Др 2001) ? Т2001 ? Vср 2001 ?  qср 2001 ?  кзм2001

 

?Р = Aср 2002 ? Др 2002 ? (Т2002 – Т2001) ? Vср  2001 ?  qср  2001 ? кзм2001

 

?Р = Aср 2002 ? Др 2002 ? Т2002 ?  (Vср 2002 - Vср 2001)  ? qср 2001 ? кзм2001

 

?Р = Aср 2002 ? Др 2002 ? Т2002 ? Vср 2002  ?  (qср 2002 - qср 2001)  ?  кзм2001

 

?Р = Aср 2002 ? Др 2002 ? Т2002 ? Vср 2002  ? qср 2002 ?  (кзм2002 -  кзм2001)

 

Результати розрахунків за вище наданими формулами слід звести до табл. 5.2

 

Таблиця 5.2 – Зведена таблиця багатофакторного аналізу обсягу        пасажирських перевезень

 

Джерело резерву

Методика розрахунку

?Р тис. пас.

Aср

Др

Т

Vср

qср

кзм

1

2

3

4

5

6

7

8

Зміна (збільшення або зменшення) середньорічної  кількості  автобусів

2001

2001

2001

2001

2001

 

Зміна (скорочення або збільшення) цілодобових простоїв  автобусів

2002

2001

2001

2001

2001

 

 

           

Продовження табл. 5.2

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Зміна (скорочення або збільшення) середнього часу на маршруті автобусів

2002

2002

2001

2001

2001

 

Зміна (скорочення або збільшення) середньо експлуатаційної швидкості руху автобусу

2002

2002

2002

2001

2001

 

Зміна (скорочення або збільшення) середньої місткості автобусів

2002

2002

2002

2002

2001

 

Зміна (скорочення або збільшення) коефіцієнту змінності пасажирів

2002

2002

2002

2002

2002

 

Разом

-

-

-

-

-

-

 

 

Значення показника ?Р  (стовб. 8 табл. 5.2) дозволить виявити резерви зростання обсягу пасажирських перевезень.   Показники, представлені  у табл. 5.2 допомагають також визначити негативні і позитивні моменти в роботі АТП, що в свою чергу, дає змогу запропонувати  оптимізаційні заходи щодо поліпшення  його діяльності.

 загрузка...