загрузка...
 
6.1 Система методів управління виробництвом
Повернутись до змісту

6.1 Система методів управління виробництвом

 

“Метод” (від грецького “шлях дослідження”) – спосіб досягнення якої-небудь мети,  задачі чи сукупність прийомів освоєння дійсності. Метод управління – спосіб впливу суб'єктів управління на об'єкт.

Розрізняють методи управління:

економічні;

адміністративні;

соціально-психологічні.

До економічних методів впливу відносяться:

1.Ціна (ціноутворення) – це найбільш істотний важіль управління. Ринкова ціна визначається співвідношенням попиту та пропозиції на ринку. Але потрібно пам'ятати про необхідність державного регулювання цін;

Фінансування – вливання фінансових засобів у визначену сферу діяльності (соціальне забезпечення, освіта, медицина,  фундаментальна наука);

Кредитування (розвиток мережі комерційних банків стимулює економіку, тому що з'являється вибір у підприємців);

Система оподатковування;

Економічні стимули на підприємстві: справедлива зарплата; видача посібників, бонуси і таке ін.; премії, безпроцентний кредит працівникам.

Людина – найменша підсистема організації, якщо її інтереси зіллються з загальною метою фірми, то успіх у роботі гарантований. Задача менеджера – знайти діючі стимули і мотиви в поведінці працівника.

Адміністративні методи впливають прямо. Без них також не можна обійтися. До них відносяться:

1. Організаційне регламентування.

2. Доведення завдання до виконавця (чітке визначення функцій й однозначне трактування завдання).

3. Організаційний інструктаж.

4. Планування.

5. Контроль.

Соціально-психологічні методи:

1. внутрішній розпорядок, правила виробничого етикету, дисциплінарний вплив, звіт керівника перед підлеглими;

2. залучення працівників до управління;

3. пропаганда досягнень (наступність досвіду);

4. бригадні договори та ін.

До психологічних методів відносять:

делегування повноважень;

підвищення авторитету працівників;

комплектування малих груп на основі психологічної сумісності;

гуманізація праці;

ліквідація монотонності;

професійний добір відповідно до психологічних характеристик людини.

Слід зробити висновок, що необхідно  застосовувати спільне використання всіх цих методів управління.

 загрузка...