загрузка...
 
6.3 Місце матеріального стимулювання в механізмі мотивації
Повернутись до змісту

6.3 Місце матеріального стимулювання в механізмі мотивації

 

Особливе місце у всіх мотиваційних системах займає заробітна плата, її організація, вибір форм і систем оплати праці.

 Сутність традиційного підходу до матеріального стимулювання полягає в наступному. Рішення в цій області приймаються на вищому рівні управлінської ієрархії з дуже малою участю працівників. Заохочується дисциплінованість працівників. Особливо виділяються індивідуальні стимули. Упор робиться на відрядну заробітну плату для робітників і оплату за заслугами для управлінців. При такому управлінні не вистачає атмосфери довіри. Це веде до того, що профспілки борються із “заохочувальними системами” і вимагають дотримання принципу справедливої винагороди.

Відповідно до концепції “людських відносин” підходи щодо матеріального стимулювання помітно відрізняються. Хоча рішення в області оплати праці приймаються на вищому рівні, але за умов консультації з відділами кадрів. Враховуються побажання працівників в області організації праці.

Метою матеріального стимулювання є винагорода за високі досягнення в роботі, підкреслюється групова солідарність. Акцент робиться на групові чи колективні преміальні системи, з використанням негрошової винагороди, а також на просування і задоволення працею не через підвищення зарплати, а від самої роботи. При цьому використовуються  методи збагачення робіт.

 

? Контрольні питання

 

Дати оцінку   економічним методам управління в системі менеджменту автотранспортного підприємства.

Проаналізувати   соціально–психологічні методи управління і визначити їх значення в управлінні персоналом.

Обґрунтувати  сутність поняття “метод управління” і привести систему методів управління виробництва.

Обґрунтувати відміну понять “стимули” і “мотиви”.

Визначити  рівні мотивації персоналу відповідно до потреб людини.

Охарактеризувати поняття “мотивація праці” і привести класифікацію потреб згідно з ієрархією потреб за Маслоу.

Дати оцінку  різним підходам щодо теорії мотивації.

Визначити місце матеріального стимулювання в механізмі мотивації.

Тестові завдання

 

1. Цінність винагороди працівника організації - це:

Передбачення ступеня відносного задоволення, що відчуває працівник, який отримав певну винагороду.

Передбачення поведінки працівника, який дістав винагороду.

Передбачення відношення працівника до виконання своїх функцій.

Передбачення поведінки працівника.

2. Процесуальні концепції мотивації працівників організацій враховують:загрузка...