загрузка...
 
Індивідуальну поведінку людей у процесі виконання своїх функцій.
Повернутись до змісту

Індивідуальну поведінку людей у процесі виконання своїх
функцій.

Групову поведінку людей у процесі виконання своїх функцій.

Поведінку окремих працівників у процесі виконання своїх
функцій.

Поведінку всіх працівників організації.

3. Теорія мотивації персоналу розглядає дві основні групи концепцій мотивації:

Змістовні та процесуальні.

Змістовні та організаційні.

Процесуальні та матеріально-грошові.

Змістовні та грошові.

4. Основною формою матеріального стимулювання персо­налу організації є:

Заробітна плата.

Премії.

Премії та цінні подарунки.

Цінні подарунки та заробітна плата.

5.         Що слід розуміти під функцією мотивації:

Управлінську діяльність, яка забезпечує процес спонукання
себе та інших працівників на дії, спрямовані на досягнення
цілей організації.

Діяльність,  яка забезпечує спонукання себе до високопродуктивної праці.

Діяльність, яка забезпечує спонукання себе та інших до вико­нання поставлених завдань.

Управлінську діяльність, яка забезпечує спонукання персоналу на досягнення особистих цілей.

6.         Мотивація базується на:

Потребах та винагородах.

Потребах та самовираженні.

Винагородах та задоволенні окремих людей.

Задоволенні всіх людей.

7. Потреби бувають:

Первинні, вторинні, внутрішні та зовнішні.

Первинні та внутрішні.

Внутрішні та вторинні.

Внутрішні та зовнішні.

8.         До первинних потреб відносяться:

Фізіологічні.

Психологічні.

Економічні.

Матеріальні.

9. До зовнішніх потреб відносяться:

Зарплата, кар'єра, додаткова відпустка тощо.

Зарплата і службове авто.

Службове авто і кар'єра.

Зарплата і додаткова відпустка.

10. Згідно з якою теорією мотивації люди суб'єктивно визначають відношення отриманої винагороди до витрат зусиль, а потім співвідносять її з винагородою інших людей, що виконують аналогічну роботу?

Теорія справедливості.

Теорія очікувань.

Теорія А. Маслоу.

Теорія двох факторів Герцберга.

 

Ситуаційні завдання

 

Ситуація 1

 

Конфлікти в колективі можуть коштувати менеджеру чималих нервів, а фірмі - збитків. Тому краще, якщо керівнику вдасться вчасно їх розпізнати і зробити відповідні висновки. Ситуації, як правило, виникають наступні:

Справа, над якою працює колектив, перестає бути загальною. Кожен працює сам по собі. Дружня допомога не застосовується.  

Співробітники перестають довіряти один одному, ділитися робочими й особистими планами.

Під час розмов на перше місце виступають негативні факти. Співрозмовник скоріше висловить зауваження на адресу колеги, чим тепло відгукнеться про нього.

Кожна з цих ознак - серйозний сигнал, що насторожує. Але улагодити конфлікт ще не пізно. Для цього прийдеться змінити прийнятий вами режим роботи. Наприклад, розподіляти завдання не "тет-а-тет", а на загальних зборах, ввести в практику відкритий обмін думками, регулярне спільне підведення підсумків.

Іноді і шеф, сам того не  помічаючи, може спровокувати конфлікт. Тому, перш ніж починати діяти, проаналізуйте власну поведінку. Пам'ятайте: вам як керівнику неприпустимо:

приховувати ділову інформацію від своїх підлеглих;

висловлювати  особливе ставлення до будь-кого зі співробітників;

безмовно віддавати своїх підлеглих "на розтерзання" керівництву вищого рівня;

недооцінювати професіоналізм своїх колег.

Питання:

Що повинен робити менеджер, щоб у колективі не виникало конфліктних ситуацій?

Якщо вже конфліктна ситуація стала реальністю, то як нею керувати?

Якими повинні бути ваші дії як менеджера у вирішенні конфлікту?

 

Ситуація 2

 

Припустимо, що ваш колектив повинний бути збільшений на одного робітника. Як у менеджера, у Вас запитали, якою кваліфікацією досвідом і особистими якостями він повинний володіти. Цей узагальнений опис буде, потім використано при проведенні співбесід.

Розгляньте наступні варіанти дій (табл.6.1). Визначте варіант дій менеджеру і обґрунтуйте своє рішення. Також прокоментуйте вашу реакцію на інші варіанти.

 

Таблиця  6.1 – Варіанти дій менеджера

 

Варіанти дії

 

Ваша реакція

 

Ви самостійно визначатимете вимоги, покладаючись на вашу власну інформацію і досвід

 

 

Ви опитаєте кожного зі своїх співробітників, щоб довідатись їх думки про бажані риси нового співробітника колективу, але при цьому не будете говорити їм, чому ви задаєте їм ці питання

 

Ви довідаєтесь індивідуальної думки ваших співробітників, але будете говорити їм, чому ви задаєте ці питання

 

 

Ви зберете збори, щоб розповісти співробітникам про нове призначення і з'ясувати їхню думку, однак чітко дасте зрозуміти, що  остаточне рішення за вами

 

Ви оголосите проблему на зборах і постараєтеся прийти до погодженої думки з питання про вимоги до кандидата

 

 

 

Ви, можливо, захочете порівняти ваші відповіді з відповідями інших членів колективу й обговорити причини розходжень

 

 

 

 

 

Ситуація 3

У Японії в основі управління організацією лежить феномен групування. Обов'язок того, хто управляє полягає в тому, щоб сформувати атмосферу взаємодопомоги, взаємодії серед підлеглих. Які, на вашу думку, із приведених нижче заходів є ефективними для культивування такої атмосфери? 

Будь то сфера виробництва, або сфера торгівлі, на підприємстві варто створювати, свого роду, атмосферу суперництва між робочими групами. 

Визначати обсяг роботи в межах підприємства, розподіляти її між усіма підлеглими, зробити так, щоб кожний не виходив за рамки своєї компетенції. Одночасно з цим здійснювати керівництво таким чином, щоб гарантувати успішне  виконання роботи кожним і щоб ніхто не заважав один одному.

Проводити неофіційні заходи, наприклад, дружні зустрічі чи екскурсії, у ході яких працівники могли б із задоволенням і невимушено поспілкуватися один з одним. Поряд з  цим треба за допомогою зборів і інших заходів сприяти тому, щоб працівники стали розуміти характер роботи один одного.

 загрузка...