загрузка...
 
7.4 Поняття і форми влади
Повернутись до змісту

7.4 Поняття і форми влади

 

Трудовий процес управлінського персоналу спрямований на досягнення заздалегідь визначених цілей функціонування організації.

Головною особливістю праці керівника є інформаційний характер безпосереднього предмета і продукту його праці. Результати праці керівників оцінюються не за кількістю виданих розпоряджень і випущених документів, а за їх впливом на діяльність колективу. Іншою відмінною рисою є переважно розумовий характер праці.

Виділяється три рівні розумової праці:

евристичний;

адміністративний;

операторний.

Евристичний рівень виражає сутність творчої розумової діяльності, тобто дослідження ситуації, розробку рішень і аналіз їх реалізації.

Адміністративний рівень – це безпосереднє управління діями і поведінкою людей у процесі їхньої діяльності.

Операторний  рівень  пов'язаний з виконанням інформаційно-технічної роботи, яка вимагає  інформаційного забезпечення процесу виробництва і управління. Тут здійснюється сполучення простих елементів розумової праці з фізичними зусиллями.

Варто розрізняти поняття “керівник” і “лідер”.

Лідерство – це здатність впливати на окремі особистості і групи, направляючи їх зусилля на досягнення мети організації. Керівнику дають формальну владу – його повноваження, а лідеру – неформальну владу – його властивості. Іноді ефективне лідерство може і заважати формальній організації.

Управління – це розумовий або фізичний процес, що приводить до того, що підлеглі виконують запропоновані їм офіційні доручення і вирішують визначені задачі. Дії лідерів не обмежуються рамками окремих повноважень.

Ідеальний керівник повинний одночасно бути і лідером. Для того, щоб зробити своє лідерство і вплив ефективними, керівники повинні розвивати і застосовувати владу.

Влада – можливість впливати на поведінку інших людей. Влада може приймати різноманітні форми. Розроблено наступну класифікацію форм влади. Кожну з форм варто розглядати з погляду позитивних і негативних аспектів.

влада, заснована на примушенні;

влада, заснована на винагороді;

експертна влада;

еталонна влада;

законна влада (традиційна).

Влада, заснована на  примушенні або впливі через страх. У її основі лежить страх підлеглих втратити роботу, потрапити в “чорний список”, бути покараним. Цей страх викликає відповідну негативну реакцію підлеглих, наприклад, підробка документів; скутість, помста; відчуження, плинність кадрів; зниження продуктивності праці.

Влада, заснована на винагороді. Обіцянка винагороди часто найефективніший спосіб впливу на людей. Тому керівнику потрібно визначити, що необхідно для працівника. Труднощі використання цієї влади пов'язані з обмеженими ресурсами організації, складністю визначити, що ж є необхідним для конкретного працівника.

Влада  експерта або вплив через розумну віру. Виконавець уявляє, що керівник володіє особливими експертними знаннями з даної проблеми і приймає на віру цінність знань керівника. Керівник звичайно домагається цього типу влади завдяки своїм досягненням. Чим більше цих досягнень, тим більше влада керівника. Але тільки керівник зробить помилку, як впевненість у його правоті знижується. Ця влада пов’язана з великою напругою і вимагає високого рівня професійних знань керівника.

Еталонна влада (вплив за допомогою харизми). Харизма – це влада, побудована не на логіці і не на давній традиції, а на силі особистих якостей і здібностей лідера. Характерні риси харизматичного лідера: обмін енергією; незалежність характеру; риторичні здібності; впливова зовнішність; сприйняття значимості своєї особистості; гідна й упевнена манера триматися.

Законна влада або вплив через традиції. Традиція особливо важлива для формальної організації, коли керівна посада передбачає здійснення управлінських функцій, а підлеглий вважає цілком природним підкорятися наказам і розпорядженням. Цей метод дієвий за умови, коли підпорядкування керівництву є бажаною поведінкою. При цьому керівник користується традицією, щоб задовольнити потреби виконавця в захищеності і приналежності.

Надані вище форми влади при управлінні персоналом припускають деякий розрив в інтелектуальній підготовці керівника і виконавця. На сьогоднішній день через підвищення рівня освіти працюючими необхідні інші форми впливу – переконання й участь.

Вплив через переконання припускає, що керівник спонукає виконавця до активного співробітництва, переконуючи його чи передаючи свою точку зору.

 загрузка...