загрузка...
 
ВИСНОВОК
Повернутись до змісту

ВИСНОВОК

 

Перехід до ринку, поява підприємств різних форм власності в галузі автомобільного транспорту спричинило підвищений інтерес до менеджменту і до навчальної літератури з проблем управління. Тому для забезпечення конкурентоспроможності підприємств автомобільного транспорту на рівні світових стандартів необхідно ефективно керувати технологіями, проектувати оптимальні організаційні структури, управляти всіма видами потоків, постійно підвищувати кваліфікацію персоналу і використовувати ефективні теорії мотивації. Менеджери повинні поєднувати сучасні технології зі змінами в організаційній культурі підприємства, політикою в області людських ресурсів.

Все вище викладене обумовило необхідність підготовки навчального посібника, у якому розкритті особливості роботи менеджера підприємства автомобільного транспорту. З цією метою в навчальному посібнику були надані базові теми, які розкривають теорію менеджменту, знайомлять студентів з основними процесами, які відбуваються в організації. Характеристика організації, як системи надана на прикладі підприємства автомобільного транспорту з урахуванням загального стану автотранспортного комплексу України, стратегії розвитку транспортного комплексу Донецької області. В навчальному посібнику розкриті основні положення управління автомобільним транспортом з урахуванням не тільки вітчизняного, але і закордонного досвіду.   

Таким чином, структура та зміст навчального посібника полягає в тому, щоб надати конкретні пропозиції щодо ефективного управління підприємствами автомобільного транспорту.

 загрузка...