загрузка...
 
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПІДРУЧНИКОМ. ЮНІ ДРУЗІ!
Повернутись до змісту

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ПІДРУЧНИКОМ. ЮНІ ДРУЗІ!

Ви стали вже десятикласниками. Що ж чекає на вас у курсі хімії?

У 10 класі продовжуватиметься систематичне вивчення хімічних елементів та їхніх сполук, розпочате у 9 класі. Ви вже ознайомилися з елементами-металами, а тепер вивчатимете елементи-неметали та деякі їхні сполуки, що мають важливе значення у промисловості, сільському господарстві і побуті.

Важливо, що під час вивчення такого елемента-неметалу, як Карбон, ви довідаєтесь, що саме його атоми здатні з'єднуватись один з одним і утворювати ланцюги або кільця, властиві органічним сполукам.

Це означає, що на вас чекає ознайомлення також і з органічними речовинами. Ви дізнаєтесь про їхню різноманітність і значення у навколишньому світі. Зрозумієте значення органічних сполук у життєдіяльності організмів і переконаєтесь, що принципової відмінності між органічними і неорганічними речовинами немає.

Щоб полегшити розуміння і сприяти кращому засвоєнню матеріалу підручника, автори радять вам:

1. Під час роботи з підручником навчальний матеріал вивчайте послідовно, не пропускаючи параграфів, щоб не порушувати логіки знань, що викладаються.

2. Максимум уваги приділяйте теоретичним питанням, тоді вам буде легше засвоювати описовий матеріал. Адже вивчення теорії — не самоціль, а засіб, що полегшує розуміння матеріалу.

3. У тексті підручника зустрічаються запитання, спрямовані на використання у пізнанні раніше набутих знань.

Не варто нехтувати ними навіть тоді, коли у подальшому тексті можна знайти відповідь. Спробуйте відповісти на ці запитання самостійно. Це допоможе Вам зрозуміти і краще усвідомити нові знання, яких ви набуваєте.

4. Намагайтеся хімічний елемент, що вивчається, завжди характеризувати за певним планом, наприклад:

а) символ елемента, його відносна атомна маса (округлена), місце у періодичній системі: протонне число (порядковий номер), номер періоду, номер групи, головна чи побічна підгрупа;

б) будова атома елемента: заряд ядра, загальна кількість електронів, кількість електронних шарів і нуклонне число;

в) електронна конфігурація атома і графічна електронна формула;

г) можливі ступені окиснення елемента;

д) формула найвищого оксиду, характер його властивостей, рівняння реакцій, які підтверджують передбачував; властивості оксиду;

е) можливість утворення леткої сполуки з Гідрогеном. Формула цієї сполуки і ступінь окиснення елемента в ній;

є) вміст і поширення елемента в природі, відомі вам алотропні модифікації його.

5. Вивчаючи органічні речовини, звертайте увагу на їхню будову, наявність функціональної групи як головного фактора, що визначає властивості органічної сполуки.

6. Просту речовину і складну також характеризуйте за певним планом, наприклад:

а) назва речовини, хімічна формула;

б) відносна молекулярна маса (де можливо);

в) структурна та електронна формули (де можливо);

г) тип хімічного зв'язку;

д) тип кристалічних ґраток, просторова будова (де можливо);

е) фізичні властивості;

є) хімічні властивості;

ж) застосування речовини;

з) добування в лабораторії та в промисловості;

и) вплив на здоров'я людини і довкілля.

7. Опановуючи зміст підручника, зверніть увагу, що хімізація (використання речовин, хімічних процесів, хімічних методів) дає змогу розв'язувати багато господарських проблем і вона ж, хімізація, породжує проблеми, пов'язані з негативними факторами щодо здоров'я людини і стану навколишнього природного середовища. Намагайтеся зрозуміти, що добре, а що погано. Підручник вам у цьому допоможе.

8. Підручник містить додаткову інформацію, яка тісно пов'язана з виучуваним матеріалом. Вона сприяє глибшому розгляду деяких питань, але подається петитом, бо ці відомості необов'язкові для засвоєння. Разом з тим не позбавляйте себе можливості ознайомитися з додатковою інформацією, якщо піклуєтесь про розширення власного хімічного кругозору.

9. Наприкінці параграфів наводяться запитання, вправи, задач (зірочкою * позначені запитання, вправи, задачі підвищеної складності). Намагайтеся виконувати якомога більше з них. За їх допомогою ви зможете перевірити, чи правильно зрозуміли навчальний матеріал, чи засвоїли його й чи вмієте ним користуватись. Правильність розв'язання розрахункових задач перевіряйте за відповідями, наведеними наприкінці підручника.

10. Якщо вам потрібно пригадати забуте чи повторити вивчене, звертайтесь до іменного та предметного покажчиків, розміщених також наприкінці підручника.

Бажаємо вам успіхів у навчанні!

Авторизагрузка...