загрузка...
 
§ 12. СОЛІ АМОНІЮ
Повернутись до змісту

§ 12. СОЛІ АМОНІЮ

Солі амонію — це кристалічні речовини з йонним типом зв'язку. До складу солей амонію входять один або кілька катіонів амонію і аніон кислотного залишку.

• Напишіть формули трьох солей амонію і зазначте назву кожної з них.

 Фізичні властивості. Солі амонію —тверді кристалічні речовини, що за зовнішнім виглядом нагадують солі лужних металів. У воді добре розчиняються.

Хімічні властивості. Солі амонію виявляють типові для всіх солей властивості і деякі специфічні.

1. Дисоціація на йони. Як сильні електроліти солі амонію у водному розчині добре дисоціюють на йони:

2. Взаємодія з іншими солями. Якщо в пробірку з розчином хлориду амонію долити розчин нітрату аргентуму, то випадає сирнистий (схожий на зсіле молоко) білий осад:

• Ви переконалися, що солі амонію вступають у реакцію йонного обміну з іншими солями. Напишіть наведене рівняння у повній і скороченій йонних формах. Пригадайте, яких умов треба додержувати, щоб реакція обміну між двома солями відбулася до кінця, тобто практично була б необоротною. Чи витримані такі умови у даному разі?

3. Взаємодія з лугами. В результаті взаємодії солей амонію з лугами утворюється аміак, через що дану реакцію використовують як якісну на солі амонію:

Виділення аміаку NH3 —характерна ознака для розпізнавання солей амонію.

Лабораторна робота З Виявлення йонів амонію в розчині

Налийте в пробірку 2 мл розчину сульфату амонію і добавте до нього стільки ж розчину гідроксиду натрію. Нагрійте рідину в пробірці до кипіння й обережно понюхайте газ, що виділяється. Піднесіть до отвору пробірки червоний лакмусовий папірець, змочений водою. Що спостерігається? Чому? Напишіть рівняння реакції.

Отже, якісною реакцією на солі амонію є дія лугів при нагріванні з виділенням аміаку, який виявляють за запахом або посинінням червоного вологого лакмусового папірця.

• Доведіть за допомогою йонного рівняння, що гідроксид-іони

4. Розклад під час нагрівання:

 

Лабораторна робота 4  Утворення солей амонію

До отвору пробірки з концентрованим розчином аміаку піднесіть скляну паличку, змочену концентрованою хлоридною кислотою.

Як пояснити утворення диму? Дослід повторіть, узявши замість хлоридної концентровану нітратну кислоту. Напишіть рівняння проведених реакцій.

Застосування. Нітрат амонію NH4N03 і сульфат амонію (NH4)2S04 використовують головним чином як добрива. Нітрат амонію NH4N03 (в суміші з алюмінієм і вугіллям) застосовують для виготовлення вибухової речовини —амоналу. Хлорид амонію NH4C1 під назвою «нашатир» використовують у процесі паяння для очищення поверхні паяльника.

Коли нагрітий паяльник занурюють у нашатир NH4C1, то сіль розкладається (див. вище). Утворений хлороводень HC1 взаємодіє з оксидом ку-пруму(ІІ) CuO, що вкриває поверхню паяльника, внаслідок чого з'являється хлорид купруму(ІІ) CuClj, який сплавляється з надлишком нашатирю NH4C1. В результаті поверхня паяльника звільняється від оксидів, і розплавлене олово прилипає до очищеної міді.

Завдання для самоконтролю

77. Які солі називають солями амонію? Напишіть рівняння реакцій, що для них характерні. Зазначте специфічні властивості.

78. Напишіть рівняння взаємодії аміаку з сульфатною кислотою. Зважте на тс, що можуть утворитися як середня, так і кисла солі амонію. Поясніть, від чого цс залежить.

79. Карбонат амонію (NH4)2C03 застосовують у кондитерській справі як розпушувач тіста. На якій властивості солі ґрунтується такс її застосуваїпія? Відповідь проілюструйте рівнянням реакції.

80. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення:

81. На сульфат амонію масою 33 г подіяли розчином лугу. При цьому виділився аміак об'ємом (н. у.)

(а) 11,2 л; (в) 33,6 л;

(б) 22,4 л; (г) 44,8 л.

82. На 6,8 г аміаку подіяли хлороводнем. Добутий хлорид амонію розчинили у 200 г води. Масова частка NH4C1 у добутому розчині становить

(а) 9,7 96; (в) 21,4 %

(б) 10,7 % (г) 53,5 %

83. Аміак об'ємом 11,2 л (н. у.) пропустили в розчин, який містить 35 г нітратної кислоти. Визначте маси речовин, що перебувають у розчині після завершення реакції.

 загрузка...