загрузка...
 
§ 14. ОКСИДИ НІТРОГЕНУ І ФОСФОРУ
Повернутись до змісту

§ 14. ОКСИДИ НІТРОГЕНУ І ФОСФОРУ

Нітроген з Оксигеном утворює п'ять ОКСИДІВ, в яких він виявляє ступінь окиснення від +1 до +5:

Різний кількісний склад оксидів нітрогену (і різна їхня будова) зумовлює відмінність їхніх властивостей.

Усі оксиди нітрогену дуже отруйні, за винятком N20. 

Оксид нітрогену(ІІ) NO — безбарвний газ, без запаху, у воді не розчиняється. Належить до несолетвірних оксидів. На повітрі легко окиснюється, перетворюючись на бурий газ —діоксид нітрогену, або оксид нітрогену(1 N02:

2NO + 02 = 2N02

Оксид нітрогену(IV) N02—бурий газ із характерним запахом. Належить до солетвірних (кислотних) оксидів. Добре розчиняється у воді, бо реагує з нею, утворюючи суміш двох кислот —нітратної і нітритної:

2N02 + Н20 = HN03 + HN02

За наявності надлишку кисню у воді утворюється тільки нітратна кислота:

4N02 + 2Н20 + 02 = 4HN03

Бурий газ N02 отруйний, подразнює слизові оболонки очей і дихальних шляхів. Він є шкідливим відходом хімічного виробництва. У вигляді «лисячого хвоста» бурий газ викидається в атмосферу заводами, що виробляють нітратну кислоту, і є шкідливим для всього живого.

Тепер знайдено ряд хімічних способів боротьби з «лисячими хвостами» й захисту навколишнього середовища. Наприклад, оксид нітрогсну(1, що міститься у відхідних газах, розкладається за допомогою каталізатора (паладова-ний оксид алюмінію) на азот і кисень:

Такий спосіб боротьби із забрудненням атмосфери застосовують нині на багатьох сучасних підприємствах.

Оксид нітрогсну(І) N2O—безбарвний газ із приємним запахом. Належить до несолетвірних оксидів. Під назвою «вссслильний газ» N20 у суміші з киснем використовується в медицині для наркозу. Не отруйний.

Оксид нітрогсігу(III) N2O3 — нестійка тсмно-синя рщина за низьких температур, солствірний (кислотний) оксиа, розчиняючись у воді, утворює нітритну кислоту:

N203 + Н20 = 2HN02

Нггритна кислота є слабкою одноосновною кислотою. Її солі — нітрити (наприклад, NaNO, — нітрит натрію) отруйні.

Оксид нітрогену(V) N2Os — білі кристали, також солетвірний (кислотний) оксид, реагує з водою, утворюючи нітратну кислоту:

N2Os + Н20 = 2HN03

Нітратна кислота являє собою сильну одноосновну кислоту. Її солі — нітрати (наприклад, NaN03 — нітрат натрію) також отруйні.

З оксидів фосфору (Р205 і Р203) найбільше значення має оксид фосфору(V).

Оксид фосфору(V) Р205 — білий дрібнокристалічний порошок, дуже гігроскопічний, тому застосовується для осушування газів. Типовий кислотний оксвд. Енергійно реагує з водою, утворюючи різні фосфатні кислоти, залежно від співвідношення і температури води:

Р205 + Н20 = 2НР03

холодна Метафосфатна кислота

Р205 + ЗН20 = 2Н3Р04

гаряча Ортофосфатна кислота

НР03 — найпростіша формула, якою умовно виражають склад мета-фосфатних кислот — із загальною формулою (НР03)я. У даному разі під час взаємодії оксиду фосфору(У) з холодною водою утворюється тетрамс-тафосфатна кислота:

2P2Os + 2Н20 = (НР03)4

• Оксид фосфору(V) і оксид пітрогсігу(V) —типові кислотні оксиди. Напишіть рівняння їх взаємодії з типовими оенбвними оксидами і лугами.

 загрузка...