загрузка...
 
§ 36. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК І ВЗАЄМОПЕРЕТВОРЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ
Повернутись до змісту

§ 36. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК І ВЗАЄМОПЕРЕТВОРЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ

Вивчаючи вуглеводні, ви пересвідчилися в їхній різноманітності, зумовленій здатністю атомів Карбону утворювати молекули лінійної і циклічної будови, сполучатися між собою за допомогою простих і кратних зв'язків. А ще —утворювати гомологічні ряди та ізомери.

• Назвіть загальні формули гомологів метану, етилену, ацетилену.

Незначна зміна складу молекули (на групу — СН2 —) спричинює появу нових властивостей у гомолога, так само, як навіть незначна зміна порядку розміщення атомів призводить до утворення ізомеру, а отже, і появи нової сполуки з притаманними їй властивостями.

У цьому виявляється дія закону залежності властивостей органічних речовин від складу і хімічної будови молекул.

• Наведіть конкретні приклади цієї залежності, підгвердьте їх фізичними коистаїггами речовин та хімічними реакціями.

Порівнявши загальні формули парафінів, етиленових та ацетиленових вуглеводнів, ви помітите, що за складом ці сполуки відрізняються кількістю атомів Гідрогену в молекулах. Отже, приєднуючи чи відщеплюючи Гідроген (реакції гідрування чи дегідрування), можна переходити від сполук однієї друпи до сполук іншої групи. Приклад реакції дегідрування:

• За допомогою яких перетворень із метану можна добути ацетилен, з ацетилену —етилен? Напишіть рівняння реакцій.

Ці приклади стосуються взаємних перетворень насичених і ненасичених вуглеводнів. Разом з тим існує зв'язок і між цими сполуками та бензеном. Зокрема, з ацетилену можна добути бензен за такою схемою:загрузка...