загрузка...
 
Вступ; Бюджетно-податкова політика - Куценко Т.Ф.
Повернутись до змісту

Вступ

«Бюджетно-податкова політика» належить до спеціальних навчальних дисциплін, покликаних забезпечити підготовку фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за програмою «Державне управління економікою». Базою цієї дисципліни є знання, одержані студентами з фундаментальних економічних дисциплін «Макроекономіка» та «Державне регулювання економіки». Крім того, вона пов’язана з дисциплінами фінансового напряму, такими як «Бюджетна система», «Податкова система в Україні» та ін.

Дисципліна «Бюджетно-податкова політика» має теоретико-прикладний характер. У теоретичному аспекті вона дає змогу студентам оволодіти знаннями щодо бюджетної та податкової політики держави, у прикладному — набути базових положень з методики бюджетної та податкової роботи, сформувати навички проведення розрахунків. Дисципліна орієнтує студентів на практичну діяльність у бюджетно-податковій сфері державного управління, що сприятиме підготовці нової генерації економістів-фахівців, здатних розв’язувати складні макроекономічні проблеми трансформаційної економіки України.

При підготовці даного посібника було використано існуючі навчальні, монографічні та періодичні джерела з питань бюджету і податків провідних вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, здійснена перша спроба узагальнення та синтезу новітніх наробок з питань бюджетно-податкової політики з метою їх донесення до студентської аудиторії, а також застосовано методичні рекомендації НДЕІ Міністерства економіки України «Прогнозування і розробка програм» за редакцією В. Ф. Бесєдіна, методичні матеріали Кабінету Міністрів України «Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів на 2001 рік», аналітичні матеріали Групи фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради з питань бюджету з метою наближення навчального процесу до реальної практики бюджетно-податкового регулювання в Україні.
загрузка...