загрузка...
 
3. Плани семінарських занять; Бюджетно-податкова політика - Куценко Т.Ф.
Повернутись до змісту

3. Плани семінарських занять

Тема 1. Бюджетно-податкова політика як складова фінансової політики держави

(2 години)

1. Фінансова політика держави: сутність і складові.

2. Бюджетно-податкова політика: економічний зміст, завдання і цільова спрямованість.

3. Значення, основні функції та характер бюджетно-податкової політики.

4. Відносні межі ефективності бюджетно-податкового регулювання та фактори, що їх визначають.

5. Організаційне, законодавче та інформаційне забезпечення бюджетно-податкової політики.

Тема 2. Бюджетна стратегія і тактика

(2 години)

1. Бюджетна стратегія: економічна інтерпретація і наукове обґрунтування.

2. Бюджетне моделювання та прогнозування: сутність і методи.

3. Бюджетна тактика: суть і основні методи розробки.

4. Бюджетна резолюція: її роль та складові.

5. Проблема якості розробки державного бюджету та чинники, що її визначають.

Тема 3. Бюджетний механізм

(2 години)

1. Бюджетний механізм: сутність і складові.

2. Механізм формування бюджетних ресурсів: економічні важелі та методи.

3. Механізм розподілу бюджетних ресурсів: форми та інструментарій.

4. Бюджетне регулювання в системі міжбюджетного розподілу.

5. Бюджетне фінансування як форма реалізації бюджетної політики.

6. Механізм використання бюджетних ресурсів: складові та дійові важелі.

7. Бюджетний моніторинг: призначення та інструментарій.

Тема 4. Податкова політика та механізм оподаткування

(2 години)

  • Податкова політика: сутність, характер і функціональна спрямованість.
  • Податковий механізм: основні елементи та чинники, що його обумовлюють.
  • Податкове навантаження: поняття, показники, методи вимірювання.
  • Розподіл та оптимізація податкового навантаження: концепції, підходи та моделі.
  • Оподаткування та нерівність у доходах.
  • Методи врахування економічної справедливості при оподаткуванні.
  • Основні тенденції податкового реформування в Україні.
  • Рекомендації МВФ щодо здійснення податкової політики в умовах трансформаційної економіки.

Тема 5. Бюджетно-податкова політика та забезпечення платоспроможності держави

(2 години)

1. Політика державних видатків: економічний зміст і соціальна спрямованість.

2. Форми реалізації бюджетно-податкової політики.

3. Бюджетна безпека: поняття, чинники та основні індикатори.

4. Бюджетний дефіцит: національна специфіка та теоретична модель з урахуванням макроекономічних чинників.

5. Моделювання дефіциту бюджету: статична та динамічна регресійна багатофакторні моделі.

6. Бюджетний дефіцит і державний борг: взаємозалежність і вплив на економіку.

7. Зовнішня заборгованість держави: сутність та управління в умовах боргової кризи.

8. Боргова безпека: сутність і критичні індикатори заборгованості.

Тема 6. Бюджетно-податкова політика: досвід зарубіжних країн

(2 години)

1. Особливості бюджетного устрою та бюджетної системи зарубіжних країн.

2. Специфіка структури державного бюджету в розвинутих ринкових країнах.

3. Бюджетне законодавство як основа бюджетної політики в країнах ОЄСР.

4. Бюджетно-податкова політика в зарубіжних країнах у 2-й половині ХХ століття: загальне та специфічне.

5. Загальні особливості функціонування податкового механізму в розвинутих зарубіжних країнах.

6. Бюджетно-податкова політика європейських країн за умов сучасних інтеграційних процесів.

7. Бюджетна конвергенція і податкова гармонізація.
загрузка...