загрузка...
 
5. Рекомендована література; Бюджетно-податкова політика - Куценко Т.Ф.
Повернутись до змісту

5. Рекомендована література

 1. Бюджетний кодекс України. 2001 р.
 2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2001 рік».
 3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2002 рік».
 4. Бровкова Е. Г. Продиус И. П. Финансово-кредитная система государства. — К., 1997.
 5. Бюджетні повноваження Парламенту: Українські реалії на тлі світового досвіду: Посібник. — К.: Зеновіт, 1997.
 6. Бюджетный процесс в Российской Федерации: Учеб. пособие / О. Барякова и др. — М., 1998.
 7. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. — К.: НІОС, 2000.
 8. Дзюбик С. Д. Фіскальна політика. — К.: Вид-во УАДУ, 1998.
 9. Державні фінанси України: Навч. посібник. / Під ред. О. Д. Василика. — К.: Вища шк., 1997.
 10. Д’яконова І. І. Податки та податкова політика України. — К.: Наук. думка, 1997.
 11. Єпіфанов А. О., Сало І. В., Д’яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України. — К.: Наук. думка, 1997.
 12. Міжбюджетна реформа в Україні 2001 року. — К.: Парлам. вид-во, 2001. — (Серія «Закон. Практика. Проблеми»).
 13. Мікроекономіка і макроекономіка / За ред. С. Будаговської. — К.: Основи, 1998.
 14. Налогово-бюджетная политика в странах с экономикой переходного периода / Под ред. В. Танзи — Вашингтон: МВФ, 1993.
 15. Пособие по налоговой политике / Под ред. Партасарати Шома. — Вашингтон: МВФ, 1995.
 16. Прогнозування і розробка програм: Метод. рекомендації / За ред. В. Ф. Бесєдіна. — К.: Наук. світ, 2000.
 17. Розпутенко І. В. Бюджетний процес. — К., 1997.
 18. Розпутенко І. В. Податкова політика і економічна реформа: Навч. посібник. — К., 1996.
 19. Розпутенко І. В. Управління державними видатками в перехідних економіках. — К., 1997.
 20. Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду: Уроки для України. — К.: Основи, 1996.
 21. Скрипниченко М. І., Шумська С. С. Реальний сектор економіки та грошово-кредитна система в макроекономічному моделюванні. — К.: ІЕ НАН України, 1997.
 22. Сумароков Д. Державні фінанси в системі макроекономічного регулювання. — К., 1997.
 23. Фінанси підриємств: Підручник / А. М. Поддерьогін та ін. — К.: КНЕУ, 2000.
 24. Фінансове право: Підручник / Є. О. Алісов, Л. К. Воронова та ін. — Харків: Фірма «Консум», 1998.
 25. Черник Д. Г. Налоги в рыночной экономике. — М., 1997.
 26. Шаблиста Л. И. Податки як засіб структурної перебудови економіки. — К.: ІЕ НАН України, 2000.
 27. Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система України. — К.: НІОС, 2000.
 28. Башинська О. М. Формування та обслуговування зовнішнього державного боргу // Фінанси України. — 2000. — № 12.
 29. Барановський О. Боргова безпека // Банківська справа. — 1999. — № 1.
 30. Барановський О. Бюджетна безпека // Вісник НБУ. — 1998. — № 6.
 31. Барановський О. Державний борг України в системі економічної безпеки // Вісник НБУ. — 1997. — № 4.
 32. Бескид И. М. Теоретичні підвалини дослідження суті державного бюджету України // Фінанси України. — 1998. — № 1.
 33. Буковинский С. А. Шляхи розвитку бюджетної системи України // Фінанси України. — 1998. — № 9.
 34. Вахненко Т. Тягар державного боргу: Теоретичний аспект // Економіка України. — 1998. — № 3.
 35. Вахненко Т. Управління державним боргом: завдання на 2001 рік // Економіст. — 2000. — № 12.
 36. Василик Д. О. Бюджетний механізм в управлінні економікою // Фінанси України. — 1999. — № 7.
 37. Ворновицкий М. М. Равновесные траектории макроэкономической модели, учитывающей производственный цикл и дефицит государственного бюджета // Экономика и математические методы. — 1997. — Т. 33. — Вып. 2.
 38. Галата Я. «Боргове диво» України // Політика і культура. — 2001. — № 13.
 39. Гладких Д. Державний борг як фактор інфляції // Вісник НБУ. — 1998. — № 7.
 40. Дьяконова І. І. Бюджетний дефіцит та методи його оптимізації // Фінанси України. — 1998. — № 10.
 41. Іваницька О. Зовнішній борг і проблеми економічного розвитку // Вісник НБУ. — 1998. — № 2.
 42. Корнєєв В. Боргові парадокси та орієнтири державних запозичень // Економіка України. — 2000. — № 6.
 43. Корнєєв В. Реструктуризація заборгованості в Лондонському та Паризькому клубах кредиторів // Економіка України. — 2001. — № 3.
 44. Лебеда Г. Б. Методологічні аспекти визначення дефіциту бюджету і державного боргу //Фінанси України. — 2000. — № 3.
 45. Луцишин З., Борнік А. Економіко-математична модель управління державним боргом // Вісник НБУ. — 1998. — № 7.
 46. Льовочкін С. Причини та чинники бюджетного дефіциту в Україні // Економіст. — 1999. — № 11.
 47. Лютий І. О. Проблеми реструктуризації зовнішнього державного боргу України //Фінанси України. – 2000. — № 6.
 48. Мітюков І. О. Державний бюджет України та бюджетна політика в 1998 р. //Фінанси України. — 1998. — № 3.
 49. Мітюков І. О. Основні особливості бюджету України на 2001 рік //Фінанси України. — 2001. — № 3.
 50. Мітюков І. О., Шаповалова М. М. Проблеми взаємодії бюджетної та монетарної політики в Україні // Фінанси України. — 1999. — № 10.
 51. Назимова Н. Бюджетная политика в ретро- и перспективе // Экономист. — 1999. — № 2.
 52. Радіонова І. Макроекономічні чинники дефіциту бюджету в Україні // Економіка України. — 1998. — № 9.
 53. Радіонова І., Бурлай Т. В. Модель дефіциту бюджету України // Фінанси України. — 1998. — № 9.
 54. Редіна Н. І., Гордєєва Л. П. Дефіцит бюджету та основні шляхи його подолання в Україні // Фінанси України. — 2000. — № 5.
 55. Бюджетний і податковий огляд (Аналітичні статті, коментарі, таблиці) / Група фіскального аналізу при Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету. — К., 2000.загрузка...