загрузка...
 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОІ ЛІТЕРАТУРИ
Повернутись до змісту

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОІ ЛІТЕРАТУРИ

Патологическая анатомия сельскохозяйственных животных/ A.B. Жаров, В.П. Шишков, М.С Жаков и др.; Под ред. В.П. Шишкова A.B. Жарова. — М.: Колос, 2001. — 568 с.

Сільськогосподарська радіобіологія/ I.М.Гудков. — Житомир: ДАУ, 2003. — 475 с.

Спеціальна епізоотологія/ А.Ф.Каришева. — К: Виша освіта, 2002. — 703 с.

Паразитологія та інвазійні хвороби тварин/ В.Ф.Галат, А.В.Березовський, М.П.Прус,

Н.М.Сорока; Ред. В.Ф.Галат. — К: Вища освіта, 2003. -464 с.

Закон України “Про ветеринарну медицину” від 15.11.01 № 2775-ІІІ.

Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини" від

№771/97-ВР, зі змінами, внесеними згідно із Законами № 2681-ІІІ (2681-14) від 13.09.2001, ВВР, 2002, №1, ст. 2; №191-IV (191-15 ) від 24.10.2002.

Закон України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції” від 14.01.2000 №1393- XIV

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції” від 24.01.01 № 50.

Інструкція про порядок вилучення з реалізації (конфіскації) небезпечних для здоров’я продуктів харчування, хімічних та радіоактивних речовин, біологічних матеріалів, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.04.95 № 68 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.11.95 за №416/952 (до відома)

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2002р. №833 "Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень"

Обов’язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво (ф-2), затверджений наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 03.11.98 №16 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України

за №761/3201 зі змінами, затвердженими наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від 27.09.04 №107 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 04.10.04 за №1249/9848.

Ветеринарні вимоги щодо імпорту в Україну вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 20.10.99 №39 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11.11.99 за № 777/4070.

Правила видачі ветеринарних документів на вантажі, що підлягають обов’язковому ветеринарному контролю, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 07.08.97 №27 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.08.97 за № 326/2130.

Порядок пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон України, затверджений наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 27.12.99 № 49 та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.01.2000 за №9/4230.

Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов, затверджені 01.08.89 №5061-89.

Санітарні норми і правила 42-123-4117-86 “Умови, термін зберігання продуктів, які швидко псуються”

Положення про державний ветеринарний нагляд та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації продукції тваринного походження, затверджене наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 01.09.00 № 45 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України

за № 760/4981 (зі змінами, затвердженими наказом Державного департаменту ветеринарної медицини від 23.06.2003 № 51 та зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 8 липня 2003 року за № 562/7883).

Державні гігієнічні нормативи “Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сб і 90Бг у продуктах харчування та питній воді”, затверджені Головним державним санітарним лікарем України 25 червня 1997р.

План державного моніторингу залишкових кількостей токсикантів у продуктах тваринного походження на 2003 рік, затверджений наказом Головного держаного інспектора ветеринарної медицини України від 16.10.02 № 65.

“Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, фунті" ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001.

“Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов” СанПиН 2.3.2.1078-01, Росія.

Методические указания “Порядок и периодичность контроля продовольственного сырья и пищевых продуктов по показателям безопасности”, МОЗ, 1995.

“Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору”, Госагропром СССР, 19.07.88.

Наказ Держдепартаменту ветмедицини від 10.07.01 №33 (23) “Про затвердження Норм затрат часу на організацію та проведення лабораторно-діагностичних досліджень, які проводяться працівниками державних лабораторій ветеринарної медицини”

Наказ Держдепартаменту ветмедицини від 09.02.04 №14 "Про затвердження Схем проведення державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на підконтрольних об'єктах"

Правила передзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м'ясних продуктів, затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 07.06.2002 №28 та зареєстровані у Міністерстві юстиції У країни 21.06.2002 за №524/6812.

Ветерннарно-санітарні правила для боєнь, забійно-санітарних пунктів господарств та подвірного забою тварин, затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 14 січня 2004 р. №4 та зареєстровані у Міністерстві юстиції У країни 28.01.2004 р. за №121/8720.

Санитарные правила для предприятий мясной промышленности, 1985.

Санитарные и ветеринарные требования к проектированию предприятий мясной промышленности, 1977.

Инструкция по мойке и профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и птицеперерабатывающей промышленности, 1985.

Інструкція по застосуванню та зберіганню нітриту натрію, затверджена Головою правління Національної асоціації “Укрм’ясо" 20.08.98.

Типовые нормы времени и нормативы численности специалистов отделов производственноветеринарного контроля предприятий мясной промышленности, 1987.

Інструкція по клеймуванню м’яса, затверджена наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 12.06.97 № 19 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України

за № 447/2251 зі змінами, затвердженими наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 03.07.01 №51 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України

за №854/6045.

Інструкція з порядку ветеринарного клеймування шкіряної та хутрової сировини, затверджена наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 03.07.01 №52 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03.10.01 за № 854/6046.

Правила ветеринарно-санітарної експертизи яєць свійської птиці, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 07.09.01 №70 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.09.01 за №850/6041.

Ветеринарно-санітарні правила для суб’єктів господарювання (підприємств, цехів) з переробки птиці та виробництва яйцепродуктів, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 07.09.01 №70 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.09.01 за №849/6040.

Ветеринарно-санітарні правила для птахівницьких господарств і вимоги до їх проектування, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини від 03.07.01 №53 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.07.01 за №565/5756.

Постанова КМУ від 12 березня 2003 р. №313 "Про визначення єдиного органу з питань контролю за якістю та безпекою рибної продукції, що експортується”

Правила ветеринарно-санитарной экспертизы пресноводной рыбы и раков, 1989.

Методика паразитологического инспектирования морской рыбы и рыбной продукции (морская рыба-сырец, рыба охлажденная и мороженая), 1989. (Методическое пособие по паразитологическому инспектированию морских рыб, 1979).

Инструкция по санитарно-паразитологической оценке морской рыбы и рыбной продукции (рыба-сырец, охлажденная и мороженая морская рыба, предназначенная для реализации в торговой сети и на предприятиях общественного питания), 1989.

Лист Начальника Головного управління ветеринарної медицини від 21.06.95 №15-1- 1-8/242 “Про захворювання риби анізакідозом” та доповнення до нього від 19.06.96 № 15-2/259.

“Державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів", затверджені наказом МОЗ від 06.05.03 №197 та зареєстровані у Мінюсті 04.06.03 за № 435/7756

Проект Положення про державний ветеринарно-санітарний нагляд та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання щодо розведення, вирощування, вилову, переробки, фасування, зберігання, транспортування, реалізації прісноводної і морської риби, інших гідробіонтів та продуктів їх переробки. ( до відома)

Инструкция по санитарной обработке технологического оборудования на рыбообрабатывающих предприятиях и суднах, от 27.03.84 №2981-84.

ДСТУ 3662-97. Молоко коров’яче незбиране. Вимоги при закупівлі.

ГР У 46.14.01-99. Сировина молочна, одержана від корів з господарств неблагополучних щодо інфекційних хвороб.

ДСП 4.4.4 011-98. Державні санітарні правила для молокопереробних підприємств, затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 11.09.98.

Санитарные правила по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества молока, утвержденные заместителем Министра сельского хозяйства СССР 26.06.85.

Ветеринарно-санітарні правила для молочних ферм, які реалізують молоко за прямими зв’язками або у вільний продаж, затверджені Головним державним інспектором ветеринарної медицини України 21.06.94.

Инструкция по санитарной обработке оборудования на предприятиях молочной промышленности, утвержденная заместителем Министра мясной и молочной промытленности СССР 28.04.78.

Инструкция по дезинфекции на предприятиях по производству молока на промышленной основе, 1980.

Інструкція з методів контролю 10.10.1.7-067-2000. Якісне визначення наявності антибіотиків і сульфамідних речовин у молоці та молочних продуктах за допомогою Дельво-тесту.

Інструкція про проведення закупівлі молочної сировини у сільськогосподарських товаровиробників усіх форм власності та господарств населення (до відома).

Ветеринарні та санітарні вимоги до особистих підсобних господарств населення — виробників сирого товарного молока, затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 21.03.2002 №17 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2002р. за №336/6624.

Ветеринарні та санітарні вимоги до пунктів закупівлі молока від тварин, які утримуються в особистих підсобних господарствах населення, затверджені наказом Державного департаменту ветеринарної медицини України від 21.03.2002 №18 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2002р. за №337/6625.

Методические указания по диагностике, лечению и профилактике маститов у коров, 1972 р.

Правила ветеринарно-санітарної експертизи молока і молочних продуктів та вимоги щодо їх реалізації, затверджені наказом Держдепартаменту ветмедицини № 49 від 20.04.2004 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 7 травня 2004 р. за № 579/9178.

Ветеринарно-санітарні правила для ринків, затверджені наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини 04.06.96 за № 23 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 19.06.96 за №3 14/1339.

Положення про державну лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринку, затверджене наказом Держдепартаменту ветеринарної медицини 15.04.2002 № 16 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.04.2002 р за № 404/6692.

Правила торгівлі на ринках, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 12.03.96 №157 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 25.03.96 за № 138/1163.

Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда на мясомолочных и пищевых контрольных станциях и в ветеринарных лабораториях, 1979.

Проект Правил ветеринарно-санітарної експертизи меду та інших продуктів бджільництва.

Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов на мясомолочных и пищевых контрольных станциях колхозных рынков, 1982.

Проект Правил ветеринарно-санітарної експертизи продукції рослинного походження на ринку.

Правила продажу продовольчих товарів, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків від 28.12.94 № 237 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.01.95 за № 9/545.

Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов СанПин 42-123-4117-86.

Державні санітарні правила та норми захисту продовольчої сировини та продуктів харчування від забруднення нітрозамінами. ДСанПін 4.4.2.030-1999.

Правила торгівлі на ринках, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 26.02.02 №57/188/84/105 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.03.02 за №288/6576.

Директива ЕЭС (96/23/ЕС) от 29 апреля 1996 года, о мерах по контролю отдельных веществ и их остаточного содержания в не забитых животных и продуктах животного происхождения, принятая в отмену действия Директив 85/187/ЕЕС и 86/469/ЕЕС и Постановлений 89/187/ЕЕС и 91/664/ЕЕС.

Директива ЕЭС (72/462/ЕЭС) от 12 декабря 1972 года, по проблемам санитарного и ветеринарного контроля при ввозе крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, свежего мяса и мясных продуктов из третьих стран.

Директива ЕЭС (71/118/ЕЕС) от 15 февраля 1971 года, о проблемах здоровья, связанных с розничной торговлей свежим мясом домашней птицы.

Директива ЕЭС (92/46/ЕЕС) от 16 июня 1992 года, устанавливающая медико-санитарные правила по производству и размещению на рынке сырого молока, молока, подвергнутого тепловой обработке и продуктов на молочной основе.

Директива ЕЭС (91/493/ЕЭС) от 22 июля 1991 года, устанавливающая медицинские условия для продукции и ее распространения на рынке рыбопромысловых продуктов.


Якубчак Ольга Миколаївна Хоменко Віталій Іванович Мельничук Сергій Дмитрович Ковбасенко Володимир Мусійовнч Кравців Роман Йосипович Микитюк Петро Васильович Козак Михайло Васильович Олійннк Людмила Вікторівна

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА З ОСНОВАМИ ТЕХНОЛОГІЇ І СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРОДУКТІВ ТВАРИННИЦТВА

Підручник

Редактори: Л. В. Адаменко Н. В. Якубчак Верстка: Є. М. Лінник

Підписано до друку 28.02.2005. Формат 70x100/16 Друк офсетний. Гарнітура РеІегЬи^. Умовн. друк. арк. 64,5. Обл.-вид. арк. 61,37. Наклад 4500 прим. Зам. № 25-080.

ТОВ “БІОПРОМ”, свідоцтво ДК №1811 від 26.05.2004 03186 Київ, вул. Мартиросяна, д. 16/14 т. 243-32-77

Послуги в друкуванні книги надані Ф.О. підприємець Кобзар М.Г. т. 467-19-80


Рембрандт "Оббілована туша бутя"

 

 загрузка...